(Jednání bylo zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 20. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tu vítám.

Poprosím, abyste se už usadili na svých místech, případně mi ohlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan poslanec Farhan hlasuje s náhradní kartou číslo 8, pan poslanec Bartoš hlasuje s náhradní kartou číslo 13.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Hana Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, Dana Balcarová - zdravotní důvody, Josef Bělica - pracovní důvody, Stanislav Blaha - zahraniční cesta, František Elfmark - zdravotní důvody, Alena Gajdůšková - pracovní důvody, Pavla Golasowská - rodinné důvody, Miroslav Grebeníček - pracovní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Miroslav Kalousek - osobní důvody, David Kasal do 9.35 - zdravotní důvody, Martin Kolovratník - zdravotní důvody, Barbora Kořanová - zdravotní důvody, Robert Králíček - pracovní důvody, Helena Langšádlová - pracovní důvody, Květa Matušovská - osobní důvody, Zdeněk Ondráček - zahraniční cesta, Pavel Plzák - zahraniční cesta, Milan Pour mezi 9.00 a 9.45 - osobní důvody, Julius Špičák od 9.00 do 12.00 - pracovní důvody, Vlastimil Válek - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody, Pavel Žáček - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Robert Plaga z pracovních důvodů, Antonín Staněk z důvodu zahraniční cesty, Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem 172, což je slavnostní připomenutí 28. října 1918. Poté bychom pokračovali body z bloku třetích čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty, a to body v tomto pořadí: 112, sněmovní tisk 71, 114, sněmovní tisk 132, 115, sněmovní tisk 138, a 116, sněmovní tisk 139. Dále bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu, to je body z bloku prvních čtení.

Ptám se, zda je nějaký zájem o vystoupení k návrhu změn pořadu dnešní schůze. Pan poslanec Hnilička se hlásí z místa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl zařadit pevně bod 65 pořadu schůze, tisk 241, poslanecký návrh zákona o podpoře sportu, a to na středu 31. 10. jako druhý bod našeho odpoledního jednání, tedy za bod číslo 169 a před body číslo 50 a 52.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přihlášeno je v tuto chvíli 152 poslanců, pro 105, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dále bych vás chtěl informovat, že v neděli 28. října bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, a proto bych vás chtěl požádat a apelovat na vás, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak dojde k jejich skartaci, můžete o ně přijít.

 

Otevírám bod

 

172.
Slavnostní připomenutí 28. října 1918

Poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, a tím je místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v první řadě chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že jste přijali náš návrh, aby si naše ústavní instituce připomenula a symbolickým způsobem uctila 100. výročí vzniku první Československé republiky, výročí založení naší moderní státnosti. Myslím, že toto výročí si zaslouží, abychom při této příležitosti sami před sebou, vůči sobě a také před občany České republiky dali speciálním způsobem najevo zvláštní význam tohoto svátku.

My jsme tady samozřejmě proto, abychom velmi tvrdě mezi sebou bojovali, bojovali za zásady, programy, přesvědčení, pro které nás sem vyslali lidé, ale jsou příležitosti - takových příležitostí jistě není mnoho, ale toto je jedna z nich - kdy je třeba se zastavit a přihlásit se k tomu, co nás musí a má spojovat, a dát najevo občanům České republiky i sami sobě zde v Poslanecké sněmovně, že navzdory rozdílným názorům, navzdory i někdy zásadně odlišným představám, co naší republice prospívá, co jí škodí, co ji zvelebuje, co ji ohrožuje, navzdory všem těmto rozdílům existuje několik důležitých principů a zásad, ve které věří přesvědčivá většina z nás.

Myslím, že umíme dát společně najevo, že si uvědomujeme, že i díky první Československé republice jsme dnes moderní sebevědomou a úspěšnou zemí, že to uchováváme v paměti a že na to nezapomínáme.

Myslím, že bychom se mohli také shodnout na tom, že to byla svoboda, demokracie, humanismus, které byly základním étosem první republiky při jejím vzniku před sto lety a že na nich stály úspěchy tehdejších osobností, skvělých osobností, ale i běžných lidí, a společné úspěchy celého našeho samostatného státu.

Myslím, že ti z nás - a doufám, věřím, jsem si jist, že je to v tomto sále drtivá většina - kteří si těchto principů váží, si uvědomují, že jsme se k nim dokázali v poslední době vrátit i díky zakladatelům státnosti, i díky dílu, které vytvořili, i díky jejich odkazu.

A řekl bych, že se můžeme shodnout ještě i na další věci, kterou obsahuje návrh té stručné deklarace, kterou jsme připravili, a sice že nechceme jenom odkazovat, ale že chceme také navazovat, že nechceme jenom slavnostně připíjet pod portrétem prezidenta Masaryka a dalších zakladatelů, ale že si vážíme jejich výzvy, která jde k nám napříč stoletím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP