(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobrý den. Já zahajuji třetí den 20. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec bez udání důvodu, Dana Balcarová ze zdravotních důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Josef Bělica - zahraniční cesta, Jan Birke bez udání důvodu, Stanislav Blaha - zahraniční cesta, Andrea Brzobohatá - zdravotní důvody, Jana Černochová - pracovní důvody, Monika Červíčková od 14.30 do 18.00 pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - pracovní důvody, Miroslav Grebeníček - pracovní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Pavel Jelínek - pracovní důvody, Miroslav Kalousek - osobní důvody, David Kasal do 13 hodin pracovní důvody, Martin Kolovratník - zdravotní důvody, František Kopřiva do 12 hodin pracovní důvody, Pavel Kováčik - osobní důvody, Robert Králíček - zahraniční cesta, Helena Langšádlová - pracovní důvody, Jana Levová - pracovní důvody, Jan Lipavský do 10 hodin pracovní důvody, Karla Maříková od 10 hodin pracovní důvody, Ilona Mauritzová - pracovní důvody, Radka Maxová do 11.30 pracovní důvody, Jana Mračková Vildumetzová do 12 hodin pracovní důvody, Ivana Nevludová od 9 do 16 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Ondráček - zahraniční cesta, Jana Pastuchová od 9 do 13 hodin pracovní důvody, Vojtěch Pikal od 14.30 do 18.00 pracovní důvody, Pavel Plzák - zahraniční cesta, Petr Sadovský - zdravotní důvody, Julius Špičák - pracovní důvody, Karel Tureček - rodinné důvody, Vlastimil Válek - zdravotní důvody, Helena Válková od 9 do 11 hodin pracovní důvody, Petr Venhoda do 10 hodin pracovní důvody, Jiří Ventruba - osobní důvody, Rostislav Vyzula od 9.30 do 13.00 pracovní důvody, Pavel Žáček - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30 pracovní důvody, Jana Maláčová do 14.30 pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Marta Nováková z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Robert Plaga - pracovní důvody, Antonín Staněk - zahraniční cesta, Dan Ťok od 12 hodin pracovní důvody, Miroslav Toman - zdravotní důvody. Dále se dodatečně ještě omlouvá pan ministr obrany Lubomír Metnar z celého dnešního dne z důvodu pracovních povinností.

Dnešní jednání zahájíme bodem 179, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme tedy k bodu

 

179.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

který tímto otevírám. Seznam odpovědí na písemné interpelace, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto byly zařazeny na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny. Na pořad jednání 20. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem šest odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance, že podle ustanovení 112, odst. 6 jednacího řádu není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na jednotlivé interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 268. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Tato překážka trvá, nicméně já v souladu s jednacím řádem otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Pan... (Posl. Michálek z místa: Nechce vystoupit.) Je přerušeno? Pan předseda není. Dobře. Takže překážka trvá... Já končím tuto interpelaci. Bude projednána, až bude přítomen pan ministerský předseda.

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci možné podjatosti soudu a státních zástupců. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí ministra spravedlnosti Jana Kněžínka předkládá jako sněmovní tisk 269. Projednání této odpovědi bylo také přerušeno do přítomnosti ministra spravedlnosti, který je v tuto chvíli přítomen. Tentokrát tedy můžu rozpravu otevřít. První vystoupí pan interpelující poslanec.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré jitro. Já bych krátce připomněl, oč jde. Já jsem kdysi dávno interpeloval pana ministra spravedlnosti ještě předchozího ohledně toho, že někteří soudci a státní zástupci, kteří působí v Praze, dostávají zároveň od hl. města Prahy levné dotované byty, a zároveň je možné, že rozhodují v kauzách, kde vystupuje hl. město Praha. Tím pádem vzhledem k tomu, že tedy bydlí v bytech od hl. města Prahy, které jsou velmi silně dotovány, dokonce se to vyskytuje v odborných publikacích, že v Sovětském svazu a v jiných státech jsou soudci drženi v podstatě závislí díky tomu, že bydlí v dotovaných bytech a dostávají různé benefity, tak to mi přišlo jako věc, která je nestandardní, a proto jsem požádal pana ministra, aby to řešil.

Myslím si, že je poněkud nedůstojné, že hl. město Praha pronajímá svoje byty, které jsou určeny pro občany se sociálními potřebami, soudcům a státním zástupcům, kteří berou sto tisíc korun měsíčně a víc a opravdu nepotřebují, aby dostávali dotované byty a bydleli v bytě, za který platí třeba pět tisíc měsíčně s nájmem šedesát korun za metr čtvereční. Takže tady si myslím, že by bylo dobré s tím něco dělat.

Já chápu, že ta situace je složitá a že ministerstvo má omezené pravomoci. Nicméně já jsem mluvil třeba s městským státním zástupcem v Praze a dohoda s městským státním zástupcem v Praze byla, že vyzve ty dotčené státní zástupce, kteří bydlí v těch dotovaných bytech, aby zjednali nápravu a usilovali o narovnání toho vztahu. Bohužel ani jeden z těch státních zástupců nepřistoupil na to, že bude platit tržní nájem, ačkoliv má odpovídající plat, tak se trošku děsím toho, co to vypovídá o personálním obsazení státního zastupitelství.

Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli ho přeci jenom nenapadá způsob, jak s touto věcí, která znepokojuje občany hl. města Prahy, kteří potřebují to sociální bydlení a nemůžou se do těch bytů dostat kvůli tomu, že je zabírá dvacet, třicet, čtyřicet soudců a státních zástupců, jestli s tím přeci jenom není možné něco dělat, protože ty důvody podjatosti zejména v případech, kdy se rozhoduje o kauzách hl. města Prahy, tam být můžou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já s dovolením přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Kateřina Valachová od 9.00 do 11.00 ze zdravotních důvodů, omlouvá se Dominik Feri mezi 9.00 a 9.45 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Aleš Juchelka od 9.00 do 9.45 z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová od 9.00 do 10.00 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík a současně i Jaroslav Bžoch z pracovních důvodů z dnešního dopoledního jednání. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Martinů od 12.30 do konce jednacího dne, omlouvá se pan poslanec Milan Hnilička od 9.00 do 12.00, omlouvá se Lubomír Zaorálek po celý den ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Richter od 9.00 do 11.00 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jiří Bláha od 9.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Květa Matušovská 25. a 26. z osobních důvodů na celé dny. Tak, omlouvám se, pane ministře, bylo jich víc.

Prosím, můžete reagovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP