(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené přítomné členky vlády, je 16.21, tedy čas vymíněný pro přestávku klubu TOP 09 uběhl. Nevím, jestli nás budou chtít seznámit s výsledky jednání svého klubu. Nicméně paní ministryně je přítomná, tedy důvod, pro který jsme původně přerušili rozpravu, pominul, takže budeme pokračovat v projednávání bodu 7, novely zákoníku práce.

Předtím, než znovu rozproudíme rozpravu, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Válková mezi 18. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů, paní poslankyně Krutáková mezi 16. a 19. hodinou a pan poslanec Elfmark mezi 16. hodinou a půlnocí z rodinných důvodů.

V tuto chvíli zde nemám žádné přihlášky do rozpravy písemné. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Kováčika, ale předpokládám, že to je již zastaralé.

Pan poslanec Kalousek se hlásí do rozpravy z místa. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jsem požádal o tu pauzu, abych mohl položit některé dotazy paní ministryni. Ty dotazy jí nemůžu položit, protože ji teď obtěžuje pan poslanec Volný a pan poslanec Chvojka. (Poslanci Volný a Chvojka odcházejí od vládních lavic, kde mluvili s paní ministryní. Smích v jednací síni.) Už ne, tak teď už můžu.

Takže ještě jednou děkuji za slovo. A já jsem požádal o tu pauzu, abych mohl položit některé dotazy paní ministryni. Ten první dotaz je, paní ministryně - projednáváme novelu, kterou vy sama označujete za svoji prvořadou politickou prioritu. Nebyla jste ale v tu chvíli v Poslanecké sněmovně, která o tom rozhoduje. Tak já vás moc prosím, jestli byste nám neuměla říct, jaká pracovní povinnost byla důležitější než projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně. Prosím pěkně, jsem dalek toho, abych šmíroval váš osobní program. Nebudu to nikdy dělat. Ale v okamžiku, kdy jednáme o bodu, který vy sama označujete za prvořadou prioritu, tak bych skutečně rád věděl, jaká priorita byla ještě prioritovatější, že jste tady nemohla s námi tu diskusi sdílet. To je dotaz číslo jedna.

Dotaz číslo dvě. Notoricky aritmeticky je známo, že bilance nemocenského pojištění se odvíjí od míry nezaměstnanosti a od růstu mezd s parametrem nemocenského pojištění. Do toho zasahují administrativní opatření. To zásadní administrativní opatření byl zásah karenční lhůty, který byl schválen v roce 2011 s účinností od 1. 1. 2012. Tak já jsem chtěl poprosit, jestli byste nám uměla říct, jak od toho roku 2012 se to administrativní opatření do té bilance promítlo vůči veřejným rozpočtům - negativně, pozitivně, v kolika miliardách. Na to jsou metodiky a jsem přesvědčen, že když o něčem takovém diskutujeme, tak to má ministr práce a sociálních věcí v malíčku.

Tak to jsou dva dotazy, na které se domnívám, že než uzavřeme druhé čtení, bychom měli všichni slyšet odpověď. A děkuji vám za pochopení, že jste na mě počkala a že jsem mohl ty dotazy položit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně Maláčová se hlásí do rozpravy. Takže prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krásné, hezké odpoledne.

Nejdříve bych ráda řekla, že Ministerstvo práce a sociálních věcí tento návrh, jehož nejsem předkladatelem, samozřejmě podporuje. Myslím si, že nemocní lidé by neměli pracovat. Myslím si, že lidé, kteří jsou nemocní, a přesto chodí do práce, nemohou pracovat dobře. A myslím si, že třetí hlavní argument pro zrušení karenční doby je, že vlastně tím způsobují tito nemocní lidé další škodu, protože nakazí ještě své kolegy a kolegyně. Takže Ministerstvo práce a sociálních věcí jednoznačně tento návrh podporuje.

Co se týká vašeho dotazu, kde jsem byla, tak si myslím, že to je velká náhoda, protože jsem byla na několik měsíců plánovaném lékařském termínu. A myslím si, že už vlastně pravice to dělá schválně, dělá vše pro to, aby lidé byli opravdu nemocní. Takže já si myslím, že to je krásná ilustrace toho příkladu, jak se se zdravím v naší zemi hazarduje.

Co se týká vašeho dalšího dotazu, tak samozřejmě můžeme si tady vyčítat jednotlivá čísla, můžeme tady promítat grafy dopadů na státní rozpočet nebo na nemocenské pojištění, ale já bych ráda poukázala na další aspekt. V České republice, a v makroekonomickém měřítku obecně, se velmi často zapomíná na započítání takzvaných negativních externalit do nákladů systému. Typickým příkladem je například vznik ekologických škod při budování průmyslových oblastí. Další typický příklad je, pokud hlavním ukazatelem například v nemocenském pojištění jsou nízké náklady, například zaměstnavatelů, vůbec nezapočítáváme vlastně takový ten typický ukazatel, kterým jsou negativní dopady na zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň a jeho dlouhodobá perspektiva. Já si prostě myslím, že zdraví našich zaměstnanců, a zopakuji ještě jednou ten argument, že nemocní lidé by neměli pracovat a nemohou pracovat dobře, tak z dlouhodobého hlediska - a víme, že zavedením karenční doby dlouhodobá nemocnost stoupla, to jsou ty takzvané negativní externality, takže k jejich nárůstu došlo, a v našem systém to není započítáno. A asi víte, ale myslím si, že pan ministr zdravotnictví by o tom dokázal hovořit kompetentněji, že zdravotní stav českého obyvatelstva není v žádném případě dobrý. A to si myslím, že bychom měli mít také na paměti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se mi hlásil do rozpravy pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je mi velmi líto, paní ministryně, dokonce je mi to poněkud trapné, ale vy jste tady nebyla, když vystupoval - on vám to teď šeptá (poslanec Chvojka mluví s paní ministryní). Vy jste tady nebyla, když vystupoval váš předseda poslaneckého klubu Chvojka a říkal, že tady nemůžete být, protože jste na ministerstvu a máte strašně důležité jednání. Vy jste nám teď říkala, že jste byla na dlouhodobě, opravdu dlouhodobě plánovaném zdravotním výkonu. To se, ač nejsem lékař, tak si troufnu říct, že to se neprovádí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. (Smích v jednací síni.) Takže jeden z vás dvou zcela jednoznačně lhal. Buď pan předseda Chvojka, nebo vy. Možná že by bylo docela fajn, kdybyste uměli říct Poslanecké sněmovně, kdo tedy lhal. Jestli pan doktor Chvojka, nebo vy. Ne že by to bylo až tak úplně podstatné, ale je to přece jenom zajímavá informace. Nemohli jste oba dva mluvit pravdu. Jeden z vás dvou lhal. To ze zvukového záznamu je možné zjistit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP