(15.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Není často, kdy bych takhle veřejně souhlasil s premiérem, ale pokud premiér říká, že bychom potřebovali eNeschopenku, já s tím naprosto souhlasím. Podívejme se na malou firmu, která má jednu účetní - nebo jednoho účetního, abych byl genderově vyvážený. Ti taky někdy čerpají dovolenou, mohou být nemocní. A co musí dělat s tím nemocenským lístkem? Běhat na sociálku. Dokonce i z měsíce na měsíc. Tady bychom se měli zaměřit a snížit byrokracii. Má Česká správa sociálního zabezpečení otevřeno od nevidím do nevidím každý den, její okresní pobočky? Já vám odpovím. Nemá. Nemá! A teď si představte, jste majitel nebo vedete malou firmu, vaše účetní nebo váš účetní má dovolenou, máte plno práce. Vezmete si nemocenský lístek, přijedete, už ten opruz, že tam musíte jet, třeba nepodnikáte v okresním městě, kde je pobočka. Přijedete tam a na co narazíte? Na zavřené dveře. Ale máte své povinnosti. Na to se nesoustředíme, abychom snižovali byrokracii.

Takže požadavek svázat účinnost v případě schválení tohoto zákona s eNeschopenkou je naprosto oprávněný. To by zaměstnavatelům opravdu odebralo část byrokracie.

Slyšel jsem velmi často, ať si zaměstnavatel ohlídá, zda jeho zaměstnanci se skutečně léčí, když mají nemocenskou. Tak mi vysvětlete jak. To je zase přenášení povinnosti státu na zaměstnavatele. Jak má zaměstnavatel dokumentovat, a někteří se o to pokusili, když potkali čirou náhodou člověka na nemocenské tam, kde být neměl v té době, kdy se podle papíru léčil. Myslíte, že se dovolali něčeho, že se něčeho domohli? To tady neřešíme. Řešíme tady vlajkovou loď...

Pořád nikdo nepřišel z ministrů sociální demokracie. Mám sto chutí navrhnout přerušení. Máme důležité zákony, já tomu rozumím. Já tento zákon nepovažuji za tak důležitý, protože si myslím, že by se měl zamítnout, ale považuji to fakt za neslušné.

Já jsem tady dopoledne ministryni viděl u jiných zákonů, třeba zdravotních. A když je tady zákon z jejího resortu, tak tady prostě není. Já nevím, pane místopředsedo, jestli je paní ministryně omluvena, jestli náhodou není na kampani. Možná že ne, ale vím, že byla místo sněmovny, když jsme měli první jednací týden, místo aby tady byla s námi, klepala na základní kámen městské investice v mé rodné Opavě a byla omluvena z pracovních důvodů. Kdyby to byla aspoň státní investice, tak bych to možná pochopil. Ale on byl primátor zase zde a ministryně poklepala kladívkem na investici, kterou zaplatí město. V jednací den Poslanecké sněmovny.

Tak by mě zajímalo, kde je paní ministryně dnes a zda je řádně omluvena, protože to přece není normální, aby ministryně práce a sociálních věcí nevěnovala pozornost debatě k tak důležitému, k vlajkové lodi programu své vlastní politické strany. To není žádná vlajková loď, to je nějaká polorozbitá bárka. Když se podíváte na důležitost, kterou tomu přikládají samotní ministři za ČSSD - já vím, že jsou teprve čtyři, že jich ještě není pět, ale tak aspoň čtyři tady mohli být.

Pošleme tu nemohoucí bárku ke dnu a zamítněme ten zákon, až o tom budeme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího panu Stanjurovi. Nevím, kolikrát jste paní ministryni jmenoval, nestačil jsem to ani počítat, ale už si to odpusťte. Odpusťte si to, bavíme se o poslaneckém návrhu, ne o návrhu ministerském, lépe řečeno vládním. Za prvé.

Za druhé, s bárkami jakožto návrhy poslaneckými či vládními jsme se setkali v minulých obdobích z dílny ODS, a bylo jich opravdu požehnaně. Zavzpomínejte, myslím si, že na to budete mít dost času během dnešního jednání, a to i bez přestávky.

Co se týče paní ministryně, byla tady, měla tři nebo čtyři jednání, snažila se být celou dobu v sále. Jenom vás chci upozornit, že její čas je tak jednoduchý, že včera zhruba do 22.15 byla na sociálním výboru. Do noci. A samozřejmě má ministerské povinnosti, proto není v Poslanecké sněmovně. Není na žádné kampani. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci Onderkovi a faktická poznámka pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Na tom jednání včera večer byli i členové ODS, např. místopředseda sociálního výboru pan poslanec Bauer. Já jsem po 19. hodině přijal pozvání paní navrhovatelky, paní poslankyně Valachové. Taky jsme ještě hodinu jednali o celostátním referendu. Tak to mě nedojímá, že paní ministryně jednala na sociálním výboru. To, že není na kampani, je dobře, to kvituji. Uvedl jsem konkrétní příklad, kdy tomu tak nebylo. Ptal jsem se, kde je, že to samozřejmě nemůžu vědět.

Ale jestli připustíme, že u poslaneckého návrhu ministr není, ministr, jehož resortu se to týká, tak já tomu fakt nerozumím, té omluvě.

Musím se vrátit. Vy pořád říkáte, že to je vlajková loď, tak bych čekal, že kormidelník bude tady, nebo kapitán posádky, když používáte takový poetický název pro tento špatný návrh zákona. Vlajková loď. Nejsou tady. Není tady nikdo z ČSSD z ministrů, ani jeden. Jenom kontroluji, kdyby náhodou mezitím někdo přišel, abych se nedopustil, aby mě hned Roman Onderka neopravil, že už jeden přiběhl. Skutečně tady nejsou. A mně to nepřijde normální. To není technický návrh zákona, na kterém se všichni shodneme. Ta debata je velmi živá, evidentně vidíme rozpor ve vládní koalici, což je přirozené. Názorový rozpor, chci říct. Kdybych měl hodnotit dosavadní postoj hnutí ANO, pan předseda Faltýnek mi to určitě odsouhlasí, oni jsou proti, ale musí být pro. A to není úplně dobrý systém na přijímání zákonů.

Ale myslím si, abych se vrátil k tomu, co říkal Roman Onderka, ano, i my jsme podali špatné návrhy zákonů. Já se za to omlouvám, i když jsem tady třeba nebyl. Já jsem nebyl v roce 2008 u karenční doby. To se stane. Také jsem netvrdil, že nám se to nikdy nestalo. Ale to, že nerozbije okno... a já jsem rozbil okno, protože Onderka taky, to není žádný argument. Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jiří Dolejš, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Onderka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Kolegové mi to snad prominou, zvláště když použiji vaše prostřednictví, ale via předsedající, musím vám sdělit, že tahle debata začíná být trošku mimo. Vykašlete se na to, která frakce má lepší bárku a která ponorku atd. Jestli je vám líto, že tady není ten či onen obličej. A zamyslete se nad tím, že zrušení karenční lhůty podle průzkumu veřejného mínění si přálo 85 % populace. Nejenom proto, že 85 % populace snad dokonce by mohlo být podezřelé, že chce podvádět, simulovat a jsou to hypochondři. Ne. Oni si uvědomují, že nemocnost v prvních dnech je skutečně ohrožující. Snad vám potvrdí i lékaři, že přecházet různé nemoci se nemá, a to je ten důvod. Jestli je to v koaliční smlouvě a jestli to část koalice nedodrží, je to její vizitka. Ale teď stojíte před voliči, to si uvědomte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Krátce ke kolegovi Stanjurovi. Okno jsem žádné nerozbil. Pokud on ano, tak ať nahlásí které. Doufám, že nebylo v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám přihlášené žádné faktické poznámky, žádná přednostní práva. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova předkladatelů anebo zpravodaje. Není tomu tak.

V tomto okamžiku zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí tak, jak vidíte na tabuli. Prvním je přihlášený pan poslanec Karel Rais. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP