(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená členko vlády, zahajuji druhý jednací den třetího týdne 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se mi přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Radek Vondráček - pracovní důvody, pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Jan Bartošek od 12.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Baxa od 14.30 bez udání důvodu, pan poslanec Petr Beitl od 14.15 do 19.15 z osobních důvodů, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Jan Birke z pracovních důvodů, Stanislav Blaha bez udání důvodu, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, Andrea Brzobohatá od 18 hodin z pracovních důvodů, Jana Černochová z pracovních důvodů, Jan Čižinský bez udání důvodu, Jaroslav Dvořák ze zdravotních důvodů, Jan Farský od 15 hodin bez udání důvodu, Jaroslav Foldyna z pracovních důvodů, Josef Hájek z důvodu zahraniční cesty, Radek Holomčík z rodinných důvodů, Tereza Hyťhová od 14.30 z pracovních důvodů, Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, Ivan Jáč od 14.30 z rodinných důvodů, Jan Lipavský z důvodu zahraniční cesty, Zuzana Majerová Zahradníková z pracovních důvodů, Karla Maříková z důvodu zahraniční cesty, Jiří Mašek do 12.30 z pracovních důvodů, Ilona Mauritzová z pracovních důvodů, Zdeněk Ondráček z důvodu zahraniční cesty, Markéta Pekarová Adamová z pracovních důvodů, Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty, Zdeněk Podal mezi 17.00 a 19.00 z pracovních důvodů, David Pražák mezi 16.45 a 19.00 z rodinných důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Karla Šlechtová ze zdravotních důvodů, Helena Válková do 9.30 ze zdravotních důvodů.

A tito členové vlády: pan ministr Jan Hamáček z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů a pan ministr Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit body z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 120, sněmovní tisk 105, senátní návrh, a bod 131, sněmovní tisk 199, vládní návrh. Po bloku třetích čtení máme pevně zařazený bod 5, což je sněmovní tisk 71, insolvenční zákon, a dále body z bloku prvního čtení. Jedná se o body 30 - sněmovní tisk 206, oblast daní, 29 - sněmovní tisk 205, evidence tržeb, a 31 - sněmovní tisk 261, zákon o léčivech, první čtení. Poté bychom projednali další body z bloku prvního čtení. (Hluk v sále.)

Paní poslankyně se hlásí. Já poprosím o klid ve sněmovně. A nyní prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte, abych navrhla zařazení -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás neslyším, takže já znovu požádám sněmovnu o klid. Již jsme zahájili jednání, přečetli omluvy, takže teď si poslechneme návrhy na změnu pořadu. Myslím si, že všichni chceme vědět, o čem budeme hlasovat. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Dovolte, abych navrhla zařadit bod č. 14, což je novela zákona o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 140, za bod č. 5 - insolvenční zákon, tedy na dnešek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Po bloku třetích čtení, druhý bod, ano. Tak prosím pana poslance Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké ráno, dámy a pánové. Dovolte, abych navrhl na dnes, to znamená na středu 3. října, po již pevně zařazených bodech zákonů ve třetím čtení, to znamená po bodech 120 a 131, zařadit v pořadí projednávaných bodů následovně: bod č. 10 - novela zákona o státní službě, tisk 132, potom bod č. 7 - novela zákoníku práce, tisk 109, potom bod č. 5, což je insolvenční zákon, tisk 71. Jsou to tři druhá čtení. A potom dvě první čtení. Bod č. 30 - návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tisk 206, a potom bod č. 31 - novela zákona o léčivech, tisk 262, s tím, že prosím, že projednávání tohoto pořadí bodů přerušíme na již pevně zařazené volební body a polední přestávku a potom se k nim vrátíme. Věřím, že uvedený návrh přispěje k racionalizaci našeho dnešního jednání a celé Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Děkuji za připomenutí, že ve 12.45 máme zařazeny volební body. Já nevím, jestli bude zájem tyto body hlasovat jednotlivě. Předpokládám, že ano. Ptám se, jestli má ještě někdo nějaké jiné návrhy.

Než přikročíme k hlasování, tak mi dorazila další dávka omluvenek, se kterými vás teď seznámím. Takže omlouvá se nám pan poslanec Jan Zahradník z osobních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Dominik Feri mezi 9.00 a 9.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Jana Levová do 9.45 z důvodu jednání, omlouvá se nám paní poslankyně Olga Richterová z osobních důvodů do 9.30, omlouvá se nám pan poslanec Jiří Bláha od 9.00 do 9.30 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan ministr Antonín Staněk do 10 hodin z pracovních důvodů.

Teď tady máme dva konkurující si návrhy. Návrh paní poslankyně Kovářové a návrh pana poslance Chvojky ohledně toho, co bude po pátém bodu. Nevím, jestli je tam možno dospět k nějakému konsenzu nebo jak to odhlasujeme. Dobře. Takže to vezmeme postupně a uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že všichni jsou přihlášeni svými kartami a na svých místech.

 

První tedy budeme hlasovat návrh paní poslankyně Kovářové, aby se sněmovní tisk 140, bod 14, zařadil za bod č. 5 dnes.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 199 bylo přihlášeno 135 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 49. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

A nyní se budeme postupně... Bude přezkum sjetiny, tak já chvilku počkám - nebo ne? Omyl? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Dobré ráno všem. Omlouvám se, ale hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám pro, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. V tom případě budeme hlasovat o námitce.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti?

hlasování číslo 200 bylo přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP