(16.00 hodin)
(pokračuje Ťok)

Tak v kategorii děti a mládež od šesti do osmnácti let přepravily 1 423 914 cestujících, v kategorii cestujících nad šedesát pět let 415 661 cestujících, v kategorii student osmnáct až dvacet šest let 701 524 cestujících. České dráhy přepravily v rámci státem zvýhodněného jízdného 2 541 099 osob. Od ostatních dopravců nemám informace k dispozici. A pokud jsem rozuměl té vložené otázce - jakmile budeme mít celkovou statistiku, tak vám poskytneme, kolik ty včasné jízdenky na celém tom kmenu dělaly, jaké procento tedy reprezentovaly.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující odpověď? Ano, je, takže prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. A děkuji panu ministrovi i za odpověď. Ano, ty včasné jízdenky opravdu nebyly nějakým způsobem až zas tak hromadně využívány, ale velmi těžko se to obhajuje nebo vysvětluje. Jak to, že občan, na kterého se nevztahují ty zmíněné slevy, tak najednou pro zrušení včasných jízdenek platí o tolik a tolik více. Protože ty případy, někde to zůstalo na stejné úrovni, někde to šlo výš, někde to šlo níž.

A já si dovolím ještě možná v této věci se dotázat na jednu věc, a sice jestli slevy pro seniory a slevy pro studenty, jestli je to definitivum. Jestli prostě do té doby, dokud budete na ministerstvu, nebo dokud bude tato vláda, tady prostě budou. Anebo jestli budete každý rok vyhodnocovat, jestli se to vyplácí, jestli je to rozumné, a pakliže se to nevyplácí, tak jestli učiníte patřičné kroky anebo z hlediska politického prostě řeknete: tak zavedli jsme to, je to nějaká naše priorita, stojí to tolik a tolik peněz, ale prostě my to chceme, protože to je politická záležitost, kterou chceme my prosazovat, nebo politické téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom velmi krátce. Určitě budeme dopad slev a jejich náklady sledovat. Ale o tom vyhodnocování. Já nevím, proti čemu by se to vyhodnocovalo, protože ty slevy byly zavedeny proto, abychom studentům a zejména seniorům pomohli. A pokud jim to bude pomáhat, a já vím, že z dnešní doby, nebo z toho krátkého působení jsou na to vesměs pozitivní ohlasy, tak nevidím úplně důvod to rušit. Spíše bych hledal možná nějaké optimalizace, jak by to stálo co možná nejméně, ale o tom se budeme bavit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední interpelace pana poslance Dominika Feriho na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Poslední interpelace a poslední dotaz je od paní Alexandry, která se ptá: Chtěla bych se vás zeptat, proč jsou k dnešnímu dni stále kolem dálnic české vlajky a proč nejsou dávno odstraněny. Míří to směrem k té dohodě o odstranění, která bohužel nemá písemnou podobu, pokud tato informace stále platí, jestli by bylo možné tuto věc nějakým způsobem vysvětlit. A případně, pakliže tato společnost nezasáhne a neodstraní billboardy, tak jaké další kroky ministerstvo podnikne a v jakém časovém horizontu. Takto tu otázku doplním. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak to bude trošku asi delší, ale pokusím se to vysvětlit. Předně budu mít asi nedobrou informaci pro občanku Alexandru, protože tato slovutná Sněmovna před sedmi lety schválila zákon, který neodstraňuje všechny billboardy kolem dálnic a silnic I. třídy. Pořád v přechodném ustanovení je velká část billboardů, které jsou podle stavebního zákona nebo které mají jiné ustanovení a které tam zůstat mohou. Všechny billboardy, které máme odstranit, určitě odstraníme, pracujeme na tom.

A o té dohodě. Víte, ona to nebyla dohoda. To bylo tak, že jeden z těch vlastníků billboardů, konkrétně Czech Outdoor, za námi přišel a řekl, že už netrvá na tom svém postoji, že bude čekat na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně jejich návrhu na zrušení této části zákona, a že ty billboardy sám odstraní. My jsme tento jeho závazek vzali na vědomí, a když jsme viděli, že to myslí vážně a opravdu je odstraňuje, tak jsme s ním udělali nějakou tiskovou konferenci, kde jsme to sdělili veřejnosti. Takže tady nebyla žádná dohoda, která by byla potřeba dát na papír, protože Czech Outdoor a stejně jako všichni vlastníci nelegálních billboardů jsou prostě povinni ty billboardy odstranit. Takže oni dostali své zákonné povinnosti. A já jsem měl potřebu to sdělit veřejnosti a mírným způsobem to ocenit, protože se tím šetří peníze daňových poplatníků. Samozřejmě, že všechny billboardy, které k dálnicím nepatří, postupně u těch vlastníků, kteří se k tomu nemají, bude odstraňovat ŘSD nebo příslušný úřad a my budeme ty peníze vymáhat po těch majitelích.

Já jenom chci říct, že jsme asi přecenili své síly. Já jsem věřil tomu, že majitelé billboardů jsou dobrými občany a že budou své nelegální billboardy odstraňovat, oni to nedělají, a to, že to musí za ně dělat stát v tomto množství, ono bylo do dnešního dne odstraněno asi 900 billboardů dalších. Takže budeme určitě dále usilovat o to, aby zákon byl dodržen v celé své šíři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto jsme vyčerpali pořad dnešní schůze. Končím dnešní jednací den a začínat budeme zítra, to je v pátek 21. 9., v 9.00 projednáváním bodu č. 42, zákona o sociálních službách, a bodem 167, trestní stíhání Zdeňka Ondráčka.

Děkuji a na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 16.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP