(15.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pro rok 2019 pak predikujeme pokles tohoto přebytku na 1 % HDP a podobný vývoj by mělo zaznamenat i strukturální saldo, které by ze současného zhruba jedno procenta od příštího roku se mohlo pohybovat blíže k vyrovnané hodnotě. Střednědobý rozpočtový cíl je tedy nadále dodržován. Adekvátně se bude vyvíjet i zadlužení veřejných financí. V letošním roce očekáváme dluh 33 % HDP, přičemž příští rok by měl klesnout pod 32 % HDP.

Já jsem opakovala několikrát a budu to opakovat samozřejmě tady, jakmile zahájíme jednání o rozpočtu, jaké jsou zásadní položky státního rozpočtu na výdajové straně. Jsou to zejména vyšší výdaje na důchody - rekordní nárůst o více než 900 korun na důchodce, investice meziročně plus 32,1 mld. korun z národních zdrojů, v kapitole MŠMT plus 28,6 mld., obrana plus 7,8 mld., sport plus 2 mld., vysoké školy plus 2 mld., věda a výzkum plus 1,2 mld. Samozřejmě že navzdory plánovanému deficitu budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, ale ne za každou cenu.

Prioritou tedy hospodářské politiky musí být promyšlené investice, které se vrátí mnohonásobně v budoucnosti, dopravní infrastruktura, výzkum, technologie, podpora zahraničních investic. A samozřejmě počítáme v tom naplánovaném rozpočtu i s navýšením počtu učitelů vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, posilujeme výdaje na bezpečnost státu jak v rezortu Ministerstva vnitra, tak v rezortu Ministerstva obrany, které zahrnují mj. výdaje na rostoucí počty vojáků.

A teď k rozpočtům municipalit. V posledních letech opakovaně dochází k navyšování daňových příjmů územních samosprávných celků, mimo jiné díky růstu jejich podílu z tzv. rozpočtového určení daní. Celkové daňové příjmy vzrostly mezi roky 2015-2018 u obcí o 32,1 %, tj. 56,3 mld. korun, u krajů o 38,7 %, tj. 19,7 mld. korun. Pro rok 2019 se očekává navýšení celkových daňových příjmů obcí o 6,3 %, tj. o 14,6 mld. korun, krajů o 7,1 %, tj. o 5 mld. korun. Kromě toho státní rozpočet počítá s vysokým navýšením příspěvku obcí a krajů na výkon přenesené působnosti o celých 10 %, tj. více než 1 mld.

Já jsem opakovaně řekla - před chvílí jsem natáčela Týden v politice, byla jsem tento týden několikrát v různých médiích, je to dohledatelné v monitoringu - řekla jsem, že hospodaříme v jedné společné domácnosti veřejných financí, kam patří státní rozpočty, rozpočty krajů, měst a obcí, veřejných fondů, veřejných financí. Tyto veřejné finance, tato společná domácnost, chcete-li, pomůžeme si výrazem, který je nám blízký (upozornění na čas), hospodaří s přebytkem. A řekla jsem, že se zvedl RUD v loňském roce a že jsem za to ráda, že jsem ráda, že rozpočty měst a obcí narůstají (Prosím, dokončete větu!) - dokončuji větu -, protože ony nejlépe vědí, jak s tím hospodařit. Takže prosím, nepodsouvejte mi slova, která souvisela pouze s číselným vyjádřením a vyjádřením těchto celkových rozpočtů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji tedy za odpověď, ale dovolte mi poznamenat, že začít odpověď, že před komunálními volbami zkrátka a dobře z úst opoziční poslankyně se vyvolávají války, prostě to není dobré.

Řekla jste, že jsme ve společné domácnosti. Ano, tak tady máme dva subjekty. Na jedné straně města a obce a na druhé straně tady máme stát. Stát hospodaří s deficitem 40 mld. v době růstu, obce myslí na udržitelný rozvoj, myslí dlouhodobě dopředu, spoří si na dotace, spoří si na větší investice, nemohou si brát tak vysoké úvěry, protože by na ně mohla dopadnout rozpočtová odpovědnost, a v tomto duchu myslím, že obce hospodaří.

Na to, na co jsem se vás ptala, tak to skutečně zaznělo a mám to i z monitoringu, že to je jeden z důvodů, proč je tak vysoký deficit, a to jenom opakuji a vyhrazuji se proti tomu (upozornění na čas), co jste uvedla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně bude chtít doplňující odpověď? Nebude. Dobře.

Pokročíme dál. Pan poslanec Feri bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci Tibora Gašpara. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi, abych vám položil dotaz od občana. Jakou funkci ve vašem týmu poradců vykonává pan Tibor Gašpar a co vás vedlo k jeho jmenování? Ještě pro rozšíření toho dotazu mi dovolte využít poslední část otevřeného dopisu Transparency International: Ve světle těchto okolností bychom vás rádi vyzvali k důkladnému vysvětlení, proč jste ke spolupráci oslovil právě pana Gašpara, proti jehož setrvání ve slovenském úřadě demonstrovaly desetitisíce lidí. Jaké důvody vás vedly k tomu, že jste svého poradce nevybral z řady kvalitních policistů a bezpečnostních expertů se zkušenostmi a znalostmi fungování českého i mezinárodního policejního prostředí a současně nezatížených tolika kontroverzemi? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů a já prosím paní poslankyni Kovářovou, aby interpelovala pana ministra Vojtěcha ve věci nedostatku lékařů na venkově. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych navázala na květnovou interpelaci na vás, a to je problém lékařů na venkově, který je všeobecně znám a zajisté jste o něm podrobně informován.

Vážený pane ministře, ráda bych se vás zeptala, zda váš tlak na zdravotní pojišťovny již přinesl nějaké nové výsledky. Jaké máte poznatky o čerpání dotačních programů pro praktické lékaře a stomatology? Jaký je zájem o tyto dotace? Dle příslibu v odpovědi na moji minulou interpelaci, k jakému finančnímu navýšení pro lékařské fakulty došlo od září, resp. začínajícího akademického roku? Děkuji za odpověď.

A závěrem bych poprosila prostřednictvím pana předsedajícího, aby na mě kolegové z ANO nepokřikovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Vážená paní poslankyně, děkuji za dotaz. Situace samozřejmě stále je velmi aktuální, bezesporu se tomu věnujeme stále aktivně se zdravotními pojišťovnami, byť bohužel někdy z objektivních důvodů zkrátka není možné vůbec lékaře do některých oblastí dostat, pokud je nechceme vzít do želez a dovézt je tam. Ale snažíme se skutečně motivovat, například v případech, že proběhnou výběrová řízení, která se konají na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou a jsou neúspěšná, tak pojišťovna motivuje lékaře až 30% navýšením úhrad oproti běžnému stavu, což je velmi výrazné. Stále platí to, že jedou tedy dva dotační programy, jak pro praktické lékaře, tak pro zubaře, které jsme připravili nedávno a rozjeli. Když se dívám na ta data, tak je to zhruba, řekl bych, kolem 20 praktických lékařů pro děti a dorost, kterým doposud ta dotace byla poskytnuta. Dívám se tady na ta místa - Jeseník, Vyškov, Městec Králové, Frýdek-Místek, Černovice, Orlová, Karviná, Chomutov, Soběslav, Kolín, Telč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP