(14.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Tyto vlaky se tímto rozhodnutím staly vlaky, které mají trvale hodinové zpoždění, protože připojené vagony, které aby zvládly kapacitu, jsou staršího data. Nejsou schopny dosahovat těch technických rychlostí, které vlaky dosahovat mají. Mají problémy, protože nejsou připraveny technicky na to, aby jezdily tímto tempem. To množství lidí zpožďuje vystupování a nastupování na zastávkách, kdy každá zastávka tohoto vlaku znamená o sedm minut větší zpoždění vlaku na celé trase. Lidé stojí v chodbičkách, průvodčí neprochází tímto vlakem, protože se prostě nedostane přes ten vlak. Ta kapacita lidí v těch vlacích způsobuje to, že jsou uzavřené WC, protože přetékají a nestačí se vyprazdňovat v zastávkách v těch stanicích, kde ty stanice umožňují tady toto odstavení tohoto vagonu. Prostě kultura cestujících šla obrovsky dolů. A zdůrazňuji, jedná se o mezinárodní spoje, a zvlášť s ohledem na vaši národnost bych chtěl nápravu. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím opět pana poslance Dominika Feriho, který bude interpelovat ve věci regulace konopí.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, další dotaz. Cituji: Zajímalo by mě, jak se staví pan premiér, potažmo jeho strana k návrhu zákona pirátské strany a doporučením Jindřicha Vobořila ohledně regulace konopí. Za mě jde o docela konzervativní návrh, který umožní normálním lidem dělat, co je baví, a zároveň se výrazně omezí působení černého trhu. Děkuji za odpověď a poprosím stejně jako u předchozího dotazu odpověď jak písemnou, tak i do datové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci zákona o sociálním bydlení.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v programovém prohlášení současné vlády se k tématu sociální politiky uvádí následující: V této oblasti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. K tomu je zapotřebí vytvořit novou potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny. - Tolik programové prohlášení vaší vlády, ve kterém se zavazujete přijmout zákon o sociálním bydlení.

Před několika týdny jste se ale začal k zákonu o sociálním bydlení stavět odmítavě, a tak mě přirozeně zajímá, zda došlo v rámci stávající koalice ANO, ČSSD a KSČM k dohodě, která toto ustanovení vládního programového prohlášení neguje. Nebo šlo o vaše jednostranné prohlášení? Ať už je to jakkoli, jaké budou nejbližší kroky vaší vlády v této oblasti? Jaký je jejich harmonogram? Budete problém sociálního bydlení řešit legislativními, nebo pouze nelegislativními prostředky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Předseda vám odpoví písemně do třiceti dnů. A prosím, abyste pokračovala interpelací ve věci bezpečnostní prověrky kancléře Mynáře. A připraví se pan poslanec Feri.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, moje otázka je velmi jednoduchá. Vláda ve svém vyjádření k našemu návrhu zákona, který zaváděl povinnost bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné pro kancléře prezidenta republiky, uvedla, že práce v Kanceláři prezidenta republiky vyžaduje pouze prověrku na stupeň důvěrné. I když s tímto závěrem nesouhlasím, respektuji jej, a zeptala jsem se Kanceláře prezidenta republiky na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zda si pan kancléř již požádal o vydání osvědčení alespoň na stupeň důvěrné, když se jeho řízení ve věci bezpečnostní prověrky tak nepřijatelně dlouho táhne. Překvapením pro mě byla odpověď, podle které Kancelář prezidenta republiky tento závěr nesdílí, a je podle ní zcela v pořádku, že kancléř má prověrku jen na stupeň vyhrazené, jejíž význam nejlépe dokumentuje skutečnost, že jí neuděluje NBÚ.

Pane premiére, ta rozdílnost právních názorů vlády a Kanceláře prezidenta republiky v tak citlivé otázce bije do očí. Co uděláte pro jejich sjednocení? Nerada v této souvislosti vzpomínám na vaše starší vyjádření, dle kterého jsou pánové Mynář a Nejedlý, řekněme, charakterově ne zcela na výši a dělají byznys na prezidentovu hlavu. Věřím, že tomu nehodláte jen přihlížet. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér vám odpoví do třiceti dnů. A nyní prosím s poslední interpelací pana poslance Feriho ve věci lithium.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný předsedo vlády, rád bych se vás zeptal - píše to občan Marek Poskočil - kde je to lithium, které nám chtěla ČSSD ukrást přímo pod rukama? Sliboval jste, že ho vytěžíte a slušní lidé už nebudou muset nikdy pracovat, a skutek, utek. To je, předpokládám, parafráze. Takový slib jste, předpokládám, nikdy neučinil. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak se celá záležitost těžby lithia v Krušných horách, zejména v oblasti Cínovce, vyvíjí. Děkuji za odpověď a poprosím i o odpověď do datové schránky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Vyzývám poslance Víta Rakušana, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra pověřeného řízením Ministerstva zahraničních věcí Jana Hamáčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Lukáš Bartoň. Upozorňuji, že pan ministr Jan Hamáček je nepřítomný. Pan poslanec Vít Rakušan tu také není. Ještě chvilku počkáme... Nevypadá to, že by se objevil, takže jeho interpelace propadá.

A já prosím, pana poslance Lukáše Bartoně, aby přednesl svoji interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, který se také omluvil.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle dostupných informací již přes rok probíhají v síti vzdělávacích ústavů vašeho ministerstva revize rámcových vzdělávacích programů, RVP. Scházejí se předmětové panely, vznikají studie a zprávy od oslovených expertů. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují. Prosakují třeba fámy o směřování zpátky k osnovám, které zneklidňují školy, které se s RVP a ŠVP naučily pracovat směrem ke kvalitní a moderní výuce. Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní. Naopak jsou ideálním prostorem otevření diskuse o budoucnosti českého vzdělávání širší veřejnosti a nadstranickým platformám. Tak jak kdysi proběhla třeba ve Finsku, na které se dnes leckdo odvolává, a tak jak většina stran hlásá v debatách před loňskými volbami.

Prosím tedy o odpověď: Máte v úmyslu nechat proces revizí RVP běžet v černé skříňce jako dosud, nebo dáte veřejnosti možnost do procesu vstoupit? Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali? A doplňující otázka. Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů. Ještě než pozvu dalšího řečníka, tak je tady omluvenka. Omlouvá se nám od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů pan poslanec Kolovratník.

A nyní pozvu paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat ve věci koncepce zdravotnictví a sítě neziskových nemocnic pana ministra Vojtěcha.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane ministře, začnu nemocnicí v Litoměřicích, která se radními města a vedením této nemocnice připravuje k pronájmu a nyní je naštěstí ve fázi, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil koncesní řízení pro jistá pochybení, proti čemuž se vedení nemocnice samozřejmě hodlá odvolat.

Celé to začalo urychlenou změnou právní formy nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Ta pořádně nezačala fungovat, a už dává nemocnici do pachtu jiné akciové společnosti, která bude za každou cenu chtít generovat zisk do kapes akcionářů. Je to logické. Tam, kde dochází ke konfliktu ekonomických zájmů soukromého podnikatele, končí humanita a etika. V oblasti zdravotnictví často dochází často ke zhoršování a omezování kvality zdravotní péče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP