(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesnou přítomnost na hlasování. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu legislativně technických úprav, které jsou nutné, abychom mohli hlasovat o příslušném pozměňovacím návrhu D. Tak, myslím si, že je jasno.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 114 a ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav načtených ve třetím čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 161 poslance pro 161, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny.

 

Budeme tedy postupovat dál podle jednotlivých bodů. Pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže prvním návrhem je návrh C1. Je to návrh pana poslance Marka Bendy, úplné vypuštění trestného činu maření spravedlnosti. Stanovisko ústavněprávního výboru - nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 115 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 162 pro 53, proti 101 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vzhledem k tomu, že nebyl schválen návrh C1, budeme hlasovat v pořadí návrh C3. (Předsedající: Stanovisko?) Já vždycky ještě ve zkratce řeknu, o čem to je. Je to pozměňovací návrh pana poslance Chvojky - vypuštění svádění k maření spravedlnosti. Stanovisko ústavněprávního výboru k C3 je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.) Dobře.

Rozhodneme v hlasování 116, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 116 ze 162 přítomných pro 113, proti 35. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dalším návrhem je návrh A1, je to návrh pana poslance Chvojky. Je to zase k maření spravedlnosti, je to jeho zpřesnění o prohlášení o pravosti. (Předsedající: Stanovisko?) A1, stanovisko ústavněprávního výboru - nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 117. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 163 pro 55, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dalším návrhem, páté hlasování, návrh B3 paní poslankyně Válkové. Je to modifikace maření, listinný důkaz s podstatným významem. Stanovisko ústavněprávního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 118. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 163 pro 157, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Šestým hlasováním je pozměňovací návrh B1, opět od paní kolegyně Válkové, týkající se maření spravedlnosti, účinná lítost. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko je souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 119 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 163 pro 162 poslanci. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dalším návrhem je návrh pana poslance Chvojky A3 a jedná se o vynětí maření s možností použití odposlechu. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 120 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 163 pro 117, proti 12. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Osmým hlasováním jsou návrhy B6 a B7 pana poslance Marka Bendy. Týká se to vyhlašování rozsudků. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 163 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Devátým hlasováním jsou návrhy B2, B4 a B5, které jsou v podstatě také legislativně technické úpravy. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 122 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 163 pro 162, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Další návrh je návrh C2 pana poslance Bendy týkající se korupce, resp. poskytnutí úplatku. Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Stanovisko nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 123 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 163 pro 47, proti 100. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Návrh pana poslance Petra Sadovského, který se týká promlčení a ke kterému se vztahovala úprava. Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 124 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 163 pro 158, proti nikdo.

 

Všechny návrhy byly vyčerpány. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 79, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 125 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 163 pro 114, proti 35. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Janu Kněžínkovi, děkuji panu zpravodaji Zdeňku Ondráčkovi a končím bod číslo 114.***
Přihlásit/registrovat se do ISP