(9.10 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovoluji si přednést dva návrhy k pořadu schůze. Ten první se týká vládní novely insolvenčního zákona. Bod, který je v tuto chvíli zařazen v programu druhých čtení jako bod číslo... (Chvilku váhá.) Omlouvám se, teď jsem ztratil... Jako bod č. 5, sněmovní tisk č. 71. Prosím o pevné zařazení na středu variabilního týdne, tedy 3. 10., po pevně zařazených bodech. To je první věc.

Druhá věc se týká aktuálně dnešního programu schůze. Protože jsme opakovaně nestihli projednat pevně zařazený bod číslo 41, novela zákoníku práce, sněmovní tisk číslo 159, prosím o jeho zařazení z těch důvodů, jak už jsem tady uvedl, a sice jako pevně zařazený bod dnes dopoledne po již pevně zařazeném bodu číslo 23. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem o doplňující či pozměňující návrh pořadu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o návrzích, které tu zazněly.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kotena vyřadit bod 3, tisk 50. Je to stejná situace jako minulý týden, když to navrhoval pan poslanec Ondráček. Je tam i třetí čtení, to je bod 117, takže bychom s vaším svolením ten návrh takto upravili, že vyřazujeme dva body, druhé a třetí čtení zákona o registru smluv. Je to tak správně? Všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh vyřadit body 50 a 117 z pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování 105, přihlášeno je 150, pro 116, proti 28. Konstatuji, že návrh byl přijat a body 50 a 117 byly vyřazeny z pořadu této schůze.

 

Dále budeme hlasovat o návrzích pana předsedy Chvojky. Zřejmě bychom hlasovali jedním hlasováním. (Poslanec Chvojka chce hlasování po bodech.) Po bodech, dobře. Takže nejdříve bychom hlasovali o bodu 32, sněmovní tisk 204 - mám to dobře poznačené? Jsou to ty dva zákony, které se týkají pojistného na sociální zabezpečení, kde navrhuje pan předseda Chvojka zařadit dnes po bodu 170. Víme všichni, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 106, přihlášeno je 155, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále navrhoval pan poslanec Chvojka zařadit druhé čtení, bod 7, sněmovní tisk 109, zákoník práce. (Reakce na předsedajícího mimo mikrofon.) Pardon, 33. Dobře. Abychom si to ujasnili, první bylo hlasování o bodu 32, teď budeme hlasovat o bodu 33.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 107, přihlášeno 155, pro 154, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Třetím návrhem tedy byl bod číslo 7, sněmovní tisk 109, novela zákoníku práce, který by měl být zařazen po takto v tuto chvíli pevně zařazených bodech, takže by to byl čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 108, přihlášeno 156, pro 24, proti 41. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o dvou návrzích pana poslance Výborného, který nejdříve navrhl zařazení bodu číslo 5, novela zákona o insolvenci, na středu 3. 10. po pevně zařazených bodech. (Poslanci z hnutí ANO se hlasitě dohadují, jestli s návrhem souhlasit, nebo ne.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 109, přihlášeno je 157, pro bylo 63, proti 42. Tento návrh přijat nebyl.

 

S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám za ten zmatek. To jsem způsobil já. Chtěl jsem hlasovat nějak jinak, takže prosím, jestli by bylo možné tuto námitku akceptovat. (Velký rozruch v sále, smích.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže výsledek hlasování neodpovídá projevu vaší vůle. A jak jste hlasoval?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Výsledek hlasování, jak jsem hlasoval, neodpovídá tomu, co jsem chtěl. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A mohl byste ještě do stenozáznamu sdělit, jak jste hlasoval? S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Prosím pěkně, děkuji. Přeji vám hezký dobrý den a pro všechny zopakuji onu formulaci, která má zaznít, aniž by byla pochybnost: Hlasoval jsem pro, ve sjetině mám křížek, nebo proti, zpochybňuji tedy hlasování. Doporučuji i panu Faltýnkovi, aby se tuto formulaci naučil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Není-li zde nějaká jiná námitka, budeme hlasovat o - (Protestní hlasy a výkřiky ze sálu.) Není-li námitka proti zaznělé formulaci, budeme hlasovat o námitce, abychom si rozuměli.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 110, přihlášeno 158, pro 140, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Výborného na pevné zařazení bodu číslo 5, novela insolvenčního zákona, na středu 3. 10. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno je 160 poslanců, pro 141, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu 41, sněmovní tisk 159, aby byl zařazen odpoledne po pevně zařazeném bodu 23. (Upozornění mimo mikrofon, že správně má být dopoledne.) Já jsem řekl dopoledne, ne? Já jsem řekl odpoledne? Omlouvám se, napsáno mám dopoledne. Cestou mezi mozkem a pusou se to ztratilo. Takže ještě jednou: dopoledne po bodu 23.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti

Hlasování 112, přihlášeno 158, pro 41, proti 40. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se v tuto chvíli vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP