(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za interpelaci. Jelikož pan ministr není přítomen, v souladu s jednacím řádem bude odpověď zaslána do 30 dnů písemně.

Dalším přihlášeným je paní poslankyně Dana Balcarová na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na věc, která v tuto chvíli poměrně rezonuje v oblasti životního prostředí mezi odborníky, a to je spekulace o tom, že se chystáte odvolat ředitele Národního parku České Švýcarsko pana Pavla Bendu. Zajímalo by mě, jestli je to pravda, jestli o tom opravdu uvažujete a jaké jsou důvody této úvahy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Slovo má pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz, vážená paní předsedkyně výboru pro životní prostředí. Tak především je to něco podobného, jako kdybyste se zeptala pana premiéra Babiše, zda uvažuje o tom, zda mě případně odvolá. On by vám asi neřekl, že o tom nikdy neuvažuje. Bude to záležet na tom, jak budu pracovat. To je úplně stejné jako tady. Já jsem do politiky přišel z normálního světa. A tam ve chvíli, kdy máte nějaké podřízené a máte za ně odpovědnost, tak máte také tu kompetenci udělat nějakou personální změnu. Já jsem zatím udělal jednu personální změnu na úrovni ředitelů národních parků krátce po svém nástupu. Nevylučuji, že můžu udělat jakoukoliv další. Je to moje manažerská kompetence. Samozřejmě se potom můžete ptát, proč jsem to udělal. Já to dneska připraveno nemám, ale nevylučuji, že se to může stát. Ale to se může stát jakémukoliv řediteli národního parku, popřípadě jakémukoliv jinému řediteli příspěvkové organizace. Já vás chci ujistit, že by to mělo jasný konkrétní důvod - za prvé. Za druhé, byť bych to nemusel udělat, tak jsem jasně ukázal na předchozích případech, že pokud dělám nějakou personální změnu, tak vždycky dělám, byť to není pod služebním zákonem, výběrové řízení, kam má možnost se každý přihlásit.

Já jsem samozřejmě zaznamenal v deníku Referendum, nebudu jmenovat autora statě, která je samozřejmě snůškou nesmyslných spekulací, údaj o tom, že údajně na severu Čech se cosi rozčileně špitá, nebo jak to tam přesně znělo. Podívejte, je to skutečně dneska něco, co já neřeknu, že se to nestane, ale znovu říkám, že to platí na všechny. A garantuji vám, že pokud se to stane, tak to rozhodně nebude z důvodů, o kterých se spekuluje a které jsou naprosto nesmyslné, že pan Benda není dostatečně loajální úředník, nebo poslušný úředník, údajně se to má týkat dokonce jeho rozhodnutí nebo nerozhodnutí ohledně kompenzačních opatření labského jezu. To je totiž naprosto směšná spekulace z jednoho naprosto logického důvodu. A myslím, že mi dáte za pravdu, že je opravdu směšná. Pokud nakrásně, jako že to opravdu není na stole, bych se rozhodl, nebo kdokoliv jiný, tlačit na pana ředitele, aby nějak rozhodl proti svým citům, ale také proti odbornosti, tak to rozhodnutí je snadno soudně napadnutelné. Takový blázen ministr, který by někoho k něčemu takovému nutil, by musel být opravdový šílenec, protože za prvé by tím nic nedokázal, pouze by samozřejmě vyslal nějaký jasný signál a ještě by to rozhodnutí, byť by ho asi protlačil, bylo soudně napadnutelné, protože se samozřejmě jedná o správní rozhodnutí, které má nějaké jasné opravné mechanismy a ve finále by mohlo skončit u českých soudů a klidně i u Evropského soudu, respektive Evropské komise. Takhle to je, nic za tím není.

Já se ale na druhou stranu netajím, že mám určitý vnitřní benchmarking v rámci posuzování tahu na branku jednotlivých ředitelů národních parků. A tam musím říct, že mám dlouhodobě určité výhrady k tomu, jak jsou v Národním parku České Švýcarsko realizovány investice, respektive připravovány investice třeba turistické infrastruktury, jaká existuje komunikace s okolím, nebo s částí okolí starostů. A to jsou věci, které jsme samozřejmě s panem ředitelem diskutovali.

Takže toť k tomu. Opravdu vím, co je to manažerská odpovědnost a kompetence, a umím ji využít, když na to přijde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi za dodržení času. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Já děkuji za odpověď. Určitě jsem se neptala na to, jestli máte možnost odvolat své podřízené. To samozřejmě víme oba dva, na to bych asi nevyužívala svůj a ani váš čas. Ale chtěla jsem se zeptat. Vy jste sám přiznal, že máte nějaké pochybnosti. Já jsem i zachytila, že právě starostové zmíněných obcí v regionu vám napsali nějaký dopis, kde se za pana ředitele přimlouvají. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli dopis opravdu odešel, jestli jste ho dostal a co si o tom myslíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Ano, potvrzuji. Já jsem ten dopis dostal. Je to několik starostů z okolí národního parku. Zase jiní starostové mají prostě s fungováním pana ředitele problém. Ale věřte mi, že to není o počtu dopisů, které jdou na podporu, či naopak proti. Já se samozřejmě s těmi lidmi, kteří říkají, že jsou s tou činností spokojeni, rád sejdu, protože já nějaké výhrady mám, ale především o tom hovořím a budu hovořit s panem ředitelem Bendou. Já si myslím, že mé personální kroky za celou tu dobu, co jsem ve funkci, nejsou zpochybnitelné. Já jsem vůbec neudělal mnoho personálních opatření. Čekalo se, že jich asi bude daleko více. Ale budu opravdu pana ředitele Bendu, stejně jako každého jiného ředitele mojí organizace, nebo organizace, která spadá do resortu životního prostředí, posuzovat opravdu reálně podle výkonnosti. To vás můžu ujistit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další v pořadí je pan poslanec Václav Klaus na pana ministra Roberta Plagu, který tady není přítomen. Zeptám se, jestli chce načíst interpelaci. Ano, chce. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Je to samozřejmě těžké bez toho ministra, adresovat to.

Pane ministře Plago, já vás interpeluji ve věci připravované koncepce občanského vzdělávání. Tato věc vznikla zhruba v roce 2016 při takzvaném Domu demokracie a lidských práv, který měl sestavit koncepci občanského vzdělávání a postupně ji zahrnout do našeho vzdělávacího systému a RVP na všech školách. Členové tehdejší vlády patrně usoudili, že společnost není dost občansky uvědomělá, proto je třeba děti podrobit výchově k občanství. Tento projekt vyvolal poměrně velké kontroverze pro svou ideovou jednostrannost. Vláda se změnila, ale ti úředníci pokračují v tichosti v tomto projektu dále. Dostal to do gesce pan Pelikán, ten to výrazně posunul, už to nějakým způsobem procházelo vládou. Ti, kdo návrh tlačí, si tradičně vzali na pomoc evropské řešení. Odvolávají se na Radu Evropy a její model kompetencí pro takzvanou demokratickou kulturu soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech.

Chtěl bych vás, pane ministře, upozornit, že vůči tomu se velice tvrdě vymezil náš výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, a to již v březnu 2018. Cituji: vyzývá Ministerstvo školství, aby toto neaplikovalo do českého vzdělávacího systému, protože rozvoj demokratických kompetencí musí vycházet z hodnot ukotvených v Ústavě České republiky, což jsou vlastenectví, svoboda, lidská důstojnost, rovnoprávnost, zodpovědnost, demokracie, právní stát a tak dále, nikoliv kulturní rozmanitost a jiné hodnoty, které zmiňuje ten evropský dokument. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Čili jen otázku. Hodláte podepsat a schválit takové RVP, které by zahrnovaly ideologickou indoktrinaci dětí, a to proti vůli parlamentu a v rozporu s Ústavou? Za druhé. Jaký bude další postup ministerstva ke koncepci občanského vzdělávání, de facto výtvoru neziskového centra občanského vzdělávání a dalších navolených aktivistů? Děkuji. Omlouvám se. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP