(16.30 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

To, čeho se občané nejvíce obávají, je dopad na prameniště v okolí. A tady jsou i historické zkušenosti - když v minulosti byl tento rybník vypuštěn, tak došlo k výraznému omezení pramenišť pitné vody v okolí, což v době extrémního sucha je jistě veliké riziko. Zcela logicky občané kritizují načasování této akce, protože pokud v tuto chvíli bojujeme s extrémním suchem a tento rybník už historicky je záložním zdrojem pitné vody (upozornění na čas), tak je jasné, že to načasování je špatně.

Takže dotaz na pana ministra. Pane ministře, vy jste byl seznámen s tímto problémem. Chci se zeptat, zda počítáte s prověřením této akce a případně s pozastavením do doby vyjasnění některých nejasností.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já jsem velice tolerantní, ale opravdu bych poprosil o dodržování času na interpelace. Děkuji vám. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, tady čelíme docela zajímavé situaci, kdy takzvaná veřejnost, což je třeba několik desítek petentů - a já samozřejmě nechci teď hodnotit jejich ambice, resp. jejich motivace k tomu. Vím, že ten rybník je oblíbené koupací místo. V zásadě posuzují to, zda má být provedena oprava. To je docela specifické, protože když si to vezmete a vzal byste si to, pane kolego, třeba i na sebe, že byste měl tu odpovědnost jako majitel toho poměrně velkého rybníka ze 16. století, jenom připomínám, kde je opakovaně už vlastně od roku 2011 v každé zprávě, která se dělá pravidelně z hlediska hodnocení stavu, tak už od roku 2011 - jenom předešlu, že Agentura ochrany přírody a krajiny je majitelem toho rybníka tuším od roku 1996, kdy ho převzala do správy - je renomovanými firmami, v tomto případě třeba TBD - Vodní díla, průběžně poukazováno na rizika spojená s průsaky hrází. Byl proveden geofyzikální průzkum v roce 2011, který potvrdil tento problém. Další problémy nastaly, ještě větší, v roce 2013, kdy bylo dokonce rozhodnuto o opětovném snížení hladiny. Potom znovu a v podstatě od té doby každý rok ve zprávách za roky 2015, 2016, 2017 odborná organizace, jejíž kompetence, myslím, nikdo nezpochybnil, každoročně požaduje nápravná opatření spočívající v celkové opravě hráze.

Proto byl zadán projekt. Na základě projektu byl vybrán zhotovitel. Proběhlo výběrové řízení. Já jsem se o tom dozvěděl tuším někdy v srpnu. Samozřejmě jsem se ptal pana ředitele, ale jasně z informací prostě vyplynulo, že tam je důvod, koneckonců podložený odbornými zprávami, a já opravdu velmi těžko můžu nutit ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny, který je odpovědný. Ve chvíli, kdy by došlo třeba opravdu k průvalu té hráze a potom by nastala nějaká katastrofa, tak já bych asi nebyl ten, kdo - resp. bych to nemohl vzít na sebe a říci "já jsem panu řediteli říkal, že by to neměl dělat". To je prostě jeho odpovědnost a agentura se takto rozhodla.

Mě spíš překvapilo, jak až v poslední době nastala ta diskuse, protože to bylo zhruba před měsícem, kdy jsme se o tom začali bavit, ale přitom stavební povolení bylo vydáno 22. 5. 2017 Městským úřadem v Telči. Všichni účastníci, kde byl nejenom Městský úřad Telč, ale obce Vanov, Řásná, Rybářství Nechvátal, Rybářství Lipnice, všichni o tom věděli dlouhodobě, bylo to projednáno, bylo to projednáno na kraji, a najednou na poslední chvíli začala tahle debata.

Já jsem se do toho vložil a skutečně jsme ještě diskutovali s panem ředitelem a došlo k posunutí tuším ze srpna na září postupného vypouštění rybníka, což ale podle mých informací vlastně v minulých dnech nastalo.

Agentura ochrany přírody a krajiny z podstaty je ta, která sdílí obavu, aby někde nenastalo poškození životního prostředí, poškození přírody, rašelinišť. Já k tomu vašemu konkrétnímu podnětu, o kterém jste hovořil, mohu jenom říci, že ta prameniště, vývěry podzemních vod, se nacházejí v zátopě rybníka i jeho okolí a v souladu s požadavky krajského úřadu, řekl bych nadstandardně, budou prameniště v zátopě a celá nátoková oblast opatřeny záchytnými hrázkami, které zabezpečí zvodnění těchto míst i v průběhu opravy.

Jenom připomínám, že ten rybník byl do roku 2001 velmi využíván pro rybářství, každý rok byl na podzim vypuštěn až vlastně do jara. Teď, troufám si říci, má mnohem lepší kvalitu vody pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny. A skutečně vás mohu ujistit, že nehrozí touto opravou, tím, že ta voda neunikne někam pryč do vodního toku, ale ona vlastně zůstane v soustavě rybníků pod hrází a zůstane tak v celé té oblasti. Takže vás chci opravdu ujistit, že jsme maximálně zvážili všechna rizika, ale na vaši jasnou otázku - (Předsedající: Pane ministře...) Ano, poslední větu. Nepředpokládám a nebudu, jakoby ani nemůžu nakazovat řediteli organizace, aby udělal něco, na co má odborný... resp. aby se protivil tomu, na co má odborný posudek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já rozumím tomu, že to je hodně složité a zajímavé téma, ale přece jenom dodržujme čas. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Jenom pár poznámek. Těch petentů nejsou desítky, je jich, myslím, v toto chvíli 1 200, tak si myslím, že to už není malá skupina lidí a rozhodně to nejsou jenom ti koupající. Ale nic ve zlém.

Tam jde o to, že veřejnost se o tom skutečně dozvěděla poměrně pozdě. Je otázka, jestli za to nějak můžou nebo nemůžou samosprávy, ale posudky, které zmiňujete, mají i své oponenty. Ty tvrdí, že ty posudky jsou nadhodnocené z hlediska rizika průsaku hráze. To už je hodně odborná diskuse.

Pak je ten rozsah. Rozsah těch oprav je opravdu enormní a zásah do ekosystému je také enormní. O tom chtěli ti petenti ještě s agenturou hovořit před zahájením prací. A pak samozřejmě to načasování. Extrémní sucho. Ani ty záchytné hrázky nemusí všechna rizika potlačit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji. Já bych vás chtěl opět, pane poslanče, ujistit, že my vůči těm hlasům nejsme lhostejní. Dokonce byly zorganizovány opakovaně debaty s těmito petenty. Ta jednání proběhla v srpnu a znovu ještě v září, myslím, že jednou v Telči a podruhé v sídle agentury, kde byli zástupci petentů. Podle mých informací ta jednání byla velmi konstruktivní. Byly vysvětleny zásadní věci. A určitě jsme připraveni o té záležitosti jednat, ale ne ve smyslu - a to tedy asi musím petenty, kteří v to doufali, zklamat - že zastavíme tu akci, ale budeme určitě dělat všechno pro to, a tak jak znám pana ředitele Pelce a agenturu, tak ona opravdu velmi dbá o ochranu přírody a krajiny a bylo by paradoxní nebo absurdní, že je dnes napadána za to, že ty věci nebrala v úvahu. Chci skutečně ubezpečit, a máme k tomu celou řadu podkladů, že všechna ta rizika, o kterých jste hovořil, byla vzata v potaz, vyhodnocena a bude uděláno všechno, aby bylo minimalizováno riziko, že bude nějaký zásadnější dopad na ekosystém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi i za dodržení času. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Ventruba na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem týkajícím se systému vzdělávání sester. Víte dobře, že největším problémem ohrožení normálního chodu nemocnic je alarmující nedostatek sester. Jeho příčinou je současný, po loňském dubnovém zasedání Sněmovny již zlepšený vzdělávací systém, kdy pro sestry již není třeba nesmyslně absolvovat bakalářské studium. Ale ani toto řešení není optimální. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP