(12.00 hodin)

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se pokusím, asi marně, tu diskuzi trochu vrátit k tomu původnímu tématu a to je víceletý finanční rámec. A zkusím to vrátit proto a tím, že tady není předseda evropského výboru, já jsem místopředseda, tak se pokusím nějak nastínit, jaký bude další průběh ohledně Maďarska, a snad vás to uklidní.

To stanovisko přijde nám, parlamentu, a máme zřízen evropský výbor, zkratka VEZ, mají tam zastoupení všechny strany a tam naše stanovisko za parlament budeme projednávat. Už jsme tam takto projednávali stanovisko ohledně Polska a závěr byl takový, že jsme jako jeden muž všichni, co jsme tam byli napříč spektrem, doporučili nejít do sankcí, nejitřit nálady mezi jednotlivými státy, pokoušet se o dialog. A stejné stanovisko předpokládám, že vzejde i z Maďarska. Pokud vám to bude stačit jako příslib, já si ten materiál, stejně jako jsem měl materiál na Polsko, vezmu na starost, budu jeho zpravodajem a navrhnu obdobné usnesení jako u Polska.

Prosím vraťme se k víceletému finančnímu rámci a přestaňme řešit něco, co budeme řešit opravdu za pár týdnů, možná měsíců na evropském výboru. A není určitě problém, abychom to stanovisko evropského výboru vám všem dali na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím s faktickou poznámkou - pan místopředseda Okamura. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, to je sice hezké, že se tady pan předseda Sněmovny Vondráček za hnutí ANO omluvil za hlasování europoslanců, všech europoslanců hnutí ANO, kteří hlasovali proti zájmům České republiky, proti našim národním zájmům a podrazili partnery z V4, a dozvěděli jsme se, že oni své postoje nekonzultovali. Já myslím, že je to skutečně úplně fatální selhání, protože jestli nejsilnější vládní strana, která vede českou vládu, její europoslanci nekonzultují a dělají si v zahraniční politice, co chtějí, tak to svědčí skutečně o značné nekompetentnosti.

Ale já mám podezření, že je to trošku jinak. Mám bohužel podezření, že nám tady Andrej Babiš pro české občany, pro české voliče říká totiž něco úplně jiného, než v Bruselu dlouhodobě prosazuje. Ono to totiž není první hlasování. Oni totiž poslanci hnutí ANO jsou součástí evropské frakce ALDE, což je v podstatě otevřeně proimigrační globalistická frakce, kterou vede skutečně jeden z největších neomarxistických aktivistů, bývalý belgický premiér Verhofstadt, a samozřejmě oni nehlasují přece špatně nebo jinak. Oni hlasují přesně v souladu s ideou té frakce, které se dobrovolně stali členem. Vždyť oni přesně vědí, jak hlasují! Oni hlasují tak, jak mají z pohledu hnutí ANO. Takže tady neříkejme, že je to jinak. A je skutečně skandální, já jenom říkám, dokdy bude pan premiér balamutit občany v ČR, protože nelze být protiimigrační a zároveň probruselský, protože politika EU je založena na globalismu, multikulturalismu a na migraci. To znamená, doufám, že teď jasně před komunálními a senátními volbami prohlédli občané ČR, že tady pan premiér říká úplně něco jiného, hnutí ANO, říká v ČR, než ve skutečnosti prosazují v Evropě. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas! Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Je jistě mnoho věcí, které můžeme připomínkovat, a být v rozporu s EU. Je jistě mnoho věcí, které můžeme rozporovat, a mít připomínky k tomu, co se děje, k Maďarsku. Ale považuji za krajně nešťastný včerejší krok Maďarsko trestat. Můžeme mít spoustu připomínek, ale přesto je potřeba si uvědomit, že neexistuje ve stávajícím světě lepší projekt, než je být součástí EU, ve které budeme vystupovat jako hrdý a suverénní stát a budeme hájit zájmy ČR. Byť hnutí ANO je skutečně součástí této imigrační skupiny, tak já chci říct jednu věc. EU není postavena na trestání a na imigraci a na těchto hodnotách. EU vznikla na hodnotách křesťanských. K tomu je třeba se vracet. Na křesťanství, které respektuje člověka jako jedince, hájí rodinu, na křesťanství, které říká, že je potřeba pomoct lidem, kteří jsou v nouzi, ale na druhou stranu také říká, že být Evropanem a být křesťanem je otázka i vlastní hrdosti. Evropa není necitlivá. Naopak, Evropa je vstřícná. To jsou hodnoty, na kterých vznikla Evropa. A já se obávám, že čím víc Evropa bude opouštět tyto křesťanské hodnoty, tím víc bude sama sebe ztrácet.

Souhlasím s tím, že v mnoha ohledech pan premiér je v rozporu s tím, co říká ve světě, a tím, co je doma. A z toho důvodu dávám procedurální návrh a chci, aby byl přítomen a vysvětlil nám a řekl, co je tedy skutečnost, co je pravda. Jestli to, co říká venku, anebo to, co říká v ČR. A dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, dokud nebude přítomen pan premiér. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady procedurální návrh, takže k němu bychom asi přistoupili k hlasování ihned. Já svolám poslance do jednacího sálu a mám tady tedy návrh na přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra. Takže počkám, až se poslanci dostaví. Máme žádost o odhlášení, takže já vás jednou ohlásím. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

Jinak přeji hezké poledne. Přečtu mezitím jednu omluvu, aby poslanci získali časový prostor se ještě dostavit. Omlouvá se z jednání schůze Poslanecké sněmovny od 14 do 19 hodin z důvodu jednání pan poslanec Martin Jiránek. A ještě jedna žádost o odhlášení. Prosím, ještě jednou se odhlaste. Znovu se prosím přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Zopakuji návrh. Budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, abychom přerušili jednání do přítomnosti pana premiéra, aby se mohl k této záležitosti vyjádřit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 67 přihlášeno 121 poslanců, pro 54, proti 20. Návrh byl zamítnut.

 

A teď pojedeme tedy v pořadí faktických poznámek. Pan poslanec Foldyna, dále se připraví paní poslankyně Langšádlová, dále pan poslanec Stanjura, pan poslanec Ondráček, pan poslanec Peksa a teď mi tam naskočil pan poslanec Bartošek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jenom k té poznámce o tom, že se tady moji kolegové zprava, z pravé strany, z ODS, pan Klaus a ostatní, shodují se mnou, nebo já že se shoduji s nimi.

Prosím vás, my tady přece nediskutujeme o žádné ideologii. My tu diskutujeme o zásadních principech existence evropských zemí. My žijeme v České republice, což je dědictví našich předků, a to dědictví není staré jenom těch sto let, ale stovky let, a oni to dědictví vybojovali krví v bitvách, kdy museli porazit ty, kteří žijí na jiných principech a na jiné ideologii. A jestli je někomu divné to, že diskutuje a shodne se pravičák s levičákem na principech, tak tím ukazuje, že jemu o žádné principy nejde. Je to antisystémový pohled na celou věc. Já se domnívám, že je zcela logické, že tady bráníme zájmy českých občanů, Evropanů, kteří stojí na křesťansko-židovské kultuře, a o té se v této chvíli jedná. Na tom není nic levicového nebo pravicového. Pravdou je, že neomarxismus a liberální levice se snaží tyto principy, na kterých stojí Evropa, zašlapat, marginalizovat a nastavit nové principy a jiné principy. A o tom je ta diskuze! A jestli se někdo hlásí k těm základním principům, je to jeho věc, a vy se hlásíte k těm jiným principům, které tady chtějí udělat nesystémový stát, stát plný lidí, kteří sem přijdou z ciziny na základě jiných křesťanských hodnot, na základě jiných kulturních hodnot, no to je problém váš! Já doufám, že si to občané propříště uvědomí. Děkuji. (Potlesk zejména poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tedy vyzývám k vystoupení paní poslankyni Helenu Langšádlovou a připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP