(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat a měli bychom se věnovat pevně zařazenému bodu 76, což je sněmovní tisk 227-E, víceletý finanční rámec EU. V případě, že by byl prostor, tak bychom projednávali smlouvy první čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 169, což jsou samozřejmě ústní interpelace.

Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu v tuto chvíli. Pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobré dopoledne, pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Jistě jste zaznamenali, že včera proběhlo v europarlamentu hlasování o řekněme postoji Maďarska k některých otázkám migrace, kdy někteří naši poslanci, eurokolegové, hlasovali tu proti Maďarsku, tu pro Maďarsko. Asi jste se s tím dostatečně seznámili. A jde o to, že Maďarsko odmítá jednotný postoj ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a k druhému globálnímu paktu o uprchlících.

Tyto oba globální pakty by se měly projednávat již zanedlouho, myslím, že 25. září, na Valném shromáždění OSN a Českou republiku podle informací by tam měl zastupovat ministr vnitra a zároveň ministr zahraničí pan kolega Hamáček. Já jsem připravil bod, který by se jmenoval Informace vlády o postoji ČR ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících. Chtěl bych znát, jaký je postoj této koaliční vlády a s čím nás tam ministr vnitra a ministr zahraničních věcí bude zastupovat a popřípadě, jak bude v této věci vystupovat.

Někteří z vás jste možná dostali teď, před patnácti dvaceti minutami SMS, kde se k podobnému tématu máte vyjádřit pro jeden ze serverů, kdy se k tomu už vyjádřil pan premiér, který v podstatě řekl, že se - a teď to nějakým způsobem parafrázuji - že se stydí, nebo že se omlouvá za poslance, za europoslance zvolené za hnutí ANO, kteří v parlamentu hlasovali pro uvalení proti Maďarsku. Jedná se konkrétně o pana poslance... Teličku, Ježka. Aspoň ti byli zmíněni. Možná i další, tady koukám - Charanzová, Dlabajová. Takže pan premiér řekl, že on dál drží postoj, který slíbil svému maďarskému protějšku Orbánovi při nedávném setkání v Maďarsku, že je na stejné lodi, ale proto, abychom my jako poslanci, popř. občané ČR věděli, jaký je oficiální postoj ČR a s čím pan ministr vnitra a ministr zahraničí do New Yorku poletí, tak bychom tyto informace měli mít.

Takže já si dovolím tento bod navrhnout po předchozí dohodě, kdy vím, že tady pan ministr vnitra a ministr zahraničí měl by být přítomen, na příští týden ve středu, to znamená 19. 9., jako první bod odpoledního jednání. Název ještě jednou - Informace vlády o postoji ČR ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálním paktu o uprchlících. Děkuji za případnou vaši podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, naše hnutí SPD navrhuje podobnou záležitost, o které tady bylo řečeno. My navrhujeme, a já si myslím, že když tady padl termín, tak ten termín jsme měli v plánu trošku to předřadit už na úterý. Ale také navrhujeme zařadit bod, abychom projednali stanovisko české vlády ohledně jednání o globálním paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálním paktu o uprchlících. My tady souhlasíme s tím, aby ten bod byl na 19. 9. jako první bod odpoledního jednání.

A co se týče našeho zdůvodnění, tak my bychom skutečně byli rádi, a já myslím, že je dostatečný čas se připravit na toto jednání, aby Poslanecká sněmovna přijala námi navrhované usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje další setrvání ČR v globálním paktu OSN o bezpečné řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod ČR z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádáme vládu ČR, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR."

Ano, tady vidíme přesně ten rozdíl mezi tím, jak k té migrační politice zcela seriózně a velice uvážlivě přistupuje Maďarsko, kde maďarský ministr zahraničí jezdí na jednání, a to jak ohledně Marrákešské deklarace, tak ohledně globálního paktu o migraci již vybaven stanoviskem parlamentu. Takže on tam jezdí, již to mají projednáno ve výborech. Má stanovisko maďarského parlamentu a s tímto silným mandátem jde potom jednat. Tady vidíme, jaký je rozpor s tím, jak tady jedná současná vláda. Současná vláda v podstatě tyto závažné věci s námi ve Sněmovně vůbec neprojednává. Přitom jsou to věci, které přesahují vůbec délku tohoto volebního období a můžou skutečně natrvalo ovlivnit jak sociální smír v ČR, tak demokratické složení v ČR i z hlediska bezpečnosti.

A já bych jenom si dovolil tady říci pár citátů, o čem je v podstatě ten globální pakt o bezpečné a řízené legální migraci, potažmo globální pakt o uprchlících, o kterém se bude jednat na Valném shromáždění OSN, které bude zahájeno 25. 9. 2018, což je tento měsíc během velmi krátké doby. Podle našich informací má ČR na jednání zastupovat ministr vnitra a zároveň ministr zahraničí Jan Hamáček a tam mají obě tyto smlouvy být na tomto mezinárodním fóru veřejně projednány. No a když se tedy podíváme, o co tady jde, tak např. maďarský ministr zahraničního obchodu Péter Szijjártó k tomu uvádí, že Maďarsko vidí migrační procesy z jiného pohledu, protože podle OSN a podle těchto dokumentů je migrace - cituji "nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen". Tak to jsou skutečně zcela skandální záležitosti. Například maďarský ministr zahraničí to považuje za špatný proces, což tady je absolutní shoda s naším hnutím SPD. To je absolutně proces, který my odmítáme a který přináší nebezpečí pro Evropu a Maďarsko.

Dále OSN se domnívá, že migrace by měla být podporována. To z toho vyplývá. Samozřejmě SPD si myslí, že by měla být zastavena a že tyto dokumenty musíme odmítnout.

Dále z toho dokumentu vyplývá, že dokument OSN považuje migraci za základní právo, a zakazuje omezení migračních pohybů. Tak to je opravdu zcela skandální, o čem se tady jedná. A já bych chtěl jenom připomenout, že analýza, která byla vypracována na maďarském úřadu vlády, říká, že v případě přistoupení k tomuto globálnímu paktu o migraci OSN by se tato jeho ustanovení, toho globálního paktu, stala součástí práva během soudní praxe, který by vytvořil příslušné precedenty, což by znamenalo, že i naše soudy i naše právo by se v podstatě muselo řídit postupně těmito záležitostmi. A to si myslím, že je absolutně nepřijatelná záležitost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP