(10.00 hodin)
(pokračuje Michálek)

Proto jsem velmi zklamán odpovědí pana premiéra. Myslím si, že tady vlastně vláda, která je složená z velmi dobře placených lidí, kteří tady mají makat, tak se ani nedostaví někdo, kdo by odpověděl na interpelaci, ačkoliv je to na programu jednání, všem to bylo rozesláno. Odpovídá to ignoranci vůči tomuto problému, který ve svém důsledku vede k tomu, že lidi mají v hlavním městě Praze neustále drahé bydlení. Za to prostě hnutí ANO zodpovídá a je to neuvěřitelná ledabylost. Já bych si přál, abych dostal stejně poctivou odpověď, jako dostal pan Stanjura. Zejména bych si přál, aby se s tím konečně něco začalo dělat.

Takže bych poprosil, aby k tomu vystoupil zástupce vlády. Jestliže žádný zástupce vlády vzhledem k tomu, že tady sedí chudák jenom paní ministryně financí, což si myslím, že je naprosto tristní a že s těmi interpelacemi bychom měli něco udělat, jestli z patnácti lidí tady sedí jedna ministryně, která to ještě navíc nemá na starosti, to odpovídá úrovni této vlády. Pokud nikdo z vlády nebude schopen osvětlit otázku toho, co vláda dělala za posledních několik let v oblasti digitalizace, protože já jsem žádný výstup s výjimkou EET, což je spíše na šikanování lidí než na zavedení skutečné digitalizace, která by lidem pomohla i třeba v podnikání, takže pokud nikdo nevystoupí, navrhuji přerušení do přítomnosti předsedy vlády, na kterého je interpelace směřována.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Pane předsedo, jenom se zeptám. Navrhujte přerušení jednání Poslanecké sněmovny, nebo projednávání odpovědi na písemnou interpelaci?

 

Poslanec Jakub Michálek: Projednávání odpovědi na písemnou interpelaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, rozumím. Myslím, že to je procedurální návrh, o kterém můžeme dát hlasovat. Přivolám poslance z předsálí.

 

Zazněl návrh pana předsedy Michálka, abychom přerušili projednávání odpovědi na jeho písemnou interpelaci směrem k předsedovi vlády Andreji Babišovi do přítomnosti pana premiéra. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Dosáhli jsme potřebného počtu přítomných poslanců.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 63 přihlášeno 79 poslanců, pro 48, proti 23. Návrh byl přijat. (Potlesk z lavic Pirátů.) Přerušujeme projednávání odpovědi na písemnou interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu do přítomnosti pana premiéra.

 

Další odpověď na písemnou interpelaci. (Poslanci upozorňují na hlásícího se poslance Stanjuru.) Děkuji za upozornění. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já jsem překvapený z průběhu minulého hlasování. Myslím, že je naprosto slušné a zdvořilé přerušit projednávání interpelace, když není ten, na koho byla interpelace podána, přítomen. My jsme nehlasovali o spokojenosti nebo nespokojenosti. Já si dokonce myslím, že by to mělo být automaticky, že když není na jednání Sněmovny přítomen ten, na koho je směřována písemná interpelace, že se to přeruší. Nebojte se nás. (Veselost v řadách poslanců ANO.) Nebojte se s námi diskutovat. Až budeme hlasovat, jestli jsme spokojeni nebo nespokojeni, to už je jiná věc. Ale abychom nepřipustili, abychom projednali písemnou interpelaci s tím, že ministr nebo premiér sem nepřijde, aby nemusel odpovídat na nepříjemné dotazy, to mi přijde opravdu zbabělé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Máme před sebou další interpelace. S přednostním právem se hlásí ještě pan poslanec Jakub Michálek. Ještě jsem interpelaci nezahájil, jestli chcete k interpelaci, tak to nejdřív zahájím. (Ne.) Tak dobře, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že jsme to přerušili do té doby, než se pan premiér dostaví na schůzi Poslanecké sněmovny a začne odpovídat na interpelaci, začne s námi diskutovat. Tady se nemusí bát, že by po něm někdo něco házel, my diskutujeme velmi kultivovaně.

Chtěl jsem říct, že v této věci elektronického spisu jsme to odmakali za pana premiéra, protože jsme podali návrh. Je to sněmovní dokument 1275. Ten zavádí elektronický oběh dokumentů na velkých úřadech, to, že si spisy začnou úřady vyměňovat elektronicky. To znamená, že si nebudou posílat velké fascikly, to stojí strašně moc peněz. Dokonce si na to platí přepravní služby, myslím, že je to 500 korun za přepravu jednoho velkého spisu třeba z jednoho soudu na druhý soud. Takže jsme předložili pozměňovací návrh, který to zavádí od 1. 7. 2021. Doufám, že nás v tomto podpoří Ministerstvo vnitra, protože Ministerstvo vnitra je garantem elektronizace státní správy. Lhůta je taková, že se to dá stihnout. Pokud to budeme neustále dál odkládat, tak prostě předáme našim nástupcům zemi v daleko horším stavu místo toho, abychom teď v okamžiku, kdy máme konjunkturu a měli bychom investovat do inovací, zvyšují se platy, je tady snaha hledat efektivnější způsoby, investovat do kapitálu a podobně, tak tyto příležitosti teď nesmíme promrhat. Proto jsem vás chtěl poprosit, abyste aspoň, až se bude projednávat sněmovní tisk 139, prováděcí zákon k GDPR, který řeší mimo jiné archivnictví, podpořili i tento návrh, protože je s tím spojená celá řada komplikací. Elektronické spisové služby dneska ani nechrání osobní údaje, které mají chránit.

Návrh na digitalizaci státní správy je připraven. Předložili ho Piráti, je nahraný v systému a teď bychom byli rádi, aby to vláda nesabotovala. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi za jeho vystoupení. Budeme pokračovat odpovědí ministra spravedlnosti Jana Kněžínka na interpelaci pana poslance Jakuba Michálka. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci možné podjatosti soudců a státních zástupců. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí ministra spravedlnosti Jana Kněžínka předkládá jako sněmovní tisk 269. Pana ministra nevidím. Kontroluji omluvy. Pan ministr se na dnešní jednání omlouvá z osobních důvodů. Ptám se pana kolegy Michálka, co navrhuje v této souvislosti. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás jenom uvedu do kontextu, oč jde. Jde o moji interpelaci ve věci toho, že soudci a státní zástupci, kteří mají plat 100 tisíc měsíčně, využívají dotované městské byty od hlavního města Prahy, kde je nájemné 60 korun za metr čtvereční. Je to přibližně třikrát až čtyřikrát levnější, než je to na trhu.

Takže bod č. 1. Nechápu, jak můžou soudci a státní zástupci přijmout od někoho takovou výhodu, když to ohrožuje i jejich nestrannost, když rozhodují ve vztahu k hlavnímu městu Praze. Částka je prostě dramaticky nižší, protože byty jsou určeny pro lidi, kteří mají nějaké sociální potřeby. Když jsem byl zastupitel hlavního města Prahy, tak za mnou chodili senioři a seniorky, lidi, kteří měli nějaké postižení a stěžovali si, jak strašně dlouho musí čekat v pořadnících na sociální bydlení. A to jsou opravdu sociální případy, které nevyřeší nějaká pravicová politika. Ti lidé, těm se nedá říct: Běžte si najít lepší práci! A oni se nedostanou k nějakému základnímu sociálnímu bydlení z toho důvodu, že ty byty zabírají někteří soudci a státní zástupci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP