Středa 3. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

136.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

I zde bylo vydáno 160 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení je tedy 81. Odevzdaných lístků bylo 159, neodevzdán jeden. Jiřina Jílková získala 84 hlasů a byla zvolena, Martin Kobert získal 29 hlasů, nebyl zvolen a Jana Stávková 66 hlasů a také nebyla zvolena. Volba je dvoukolová, zůstává jedno neobsazené místo, tudíž zbylí dva kandidáti, Martin Kobert a paní Jana Stávková, postupují do druhého kola této volby.

 

A konečně bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP