(23.30 hodin)
(pokračuje Juránek)

Ale já teď řeknu zcela na rovinu, tak jak já věci cítím. Já bych tady mnohem radši, mnohem radši, bych tady jednal o tom, aby naše strana byla součástí vládní koalice. Tohle říkám sám za sebe, ale byl bych rád. A proto se nebudu v žádném případě opírat o to, co je v programovém prohlášení.

Já chci prostě říct, že pro mě úplný základ už tady byl řečený. Ale pro mě jako člověka, který pracoval v komunální politice vlastně od roku 1994 až do roku 2016, nebo respektive jsem pořád zastupitelem Jihomoravského kraje, tak pro mě je velice důležité, abychom se snažili řešit konkrétní problémy, které v téhle zemi jsou, a řeknu, o kterých si myslím, že v tom programovém prohlášení nejsou. A říkám, kdybychom usilovali o tu vládu, tak bychom je tam museli dostat. Mám jich jenom pět. Ale řeknu, že je to na základě zásad KDU-ČSL. My prostě máme zásadu, a ta je strašně důležitá, ale strašně málo o tom mluvíme, že všechno, co se může udělat na spodní úrovni, se na té spodní úrovni má udělat. A já to řeknu trošku postupně po schodech. Co můžu udělat v rodině, ať se udělá v rodině. Proto podporujeme rodinu a to trojgenerační. Jestliže něco můžeme udělat prostřednictvím spolků, ať jsou to hasiči, nebo tady zmiňovaní skauti, sokoli nebo orli, udělejme to prostřednictvím spolků. Nebo rybáři, nebo myslivci. Jestliže můžeme něco udělat prostřednictvím obcí, udělejme to prostřednictvím obcí. Jestli prostřednictvím krajů, tak prostřednictvím krajů. A jestliže můžeme podpořit něco v malém, to znamená malé živnostníky a malé podnikatele, tak podpořme tady to, co je nám nejblíž, a to, co je vedle nás. A teprve potom můžeme tyto věci správně ohodnotit. To je náš pohled.

Tak řeknu jenom pět věcí. Ta první věc je bydlení. To bydlení je z hlediska rodiny pro nás velmi důležité, protože 75 % lidí, kteří se rozvádějí, manželství, která se rozvádějí do pěti let, nejméně jako jeden z důvodů špatné bydlení nebo že je nemají. Jestliže tedy nebudeme komplexně řešit bydlení - a budeme ho teď řešit mnohem více, protože se zvětší skupina těch, kteří se na základě opatření České národní banky nedostanou k úvěru - potom nedosáhneme toho, aby nějaké dostupné bydlení a pak ty další věci v bydlení byly.

Nicméně budu stručný. Ta druhá věc se týká opravdu spravedlivého navýšení důchodů, a to především žen, které se staraly o děti nebo o své rodiče.

Ta třetí záležitost, o které chci mluvit, je právě podpora těch neziskovek, o kterých jsem mluvil.

A čtvrtá věc, kterou považuji za velmi důležitou, je dokončit konečně reformu krajů, aby kraje začaly fungovat tak, jak mají. Týká se to zvláště školství, kde nám vzniklo 14 druhů školství. Kraj od kraje je to všude jinak a je třeba s tím zvláště v tom středním školství něco dělat.

A pátá záležitost je potom podpora živnostníků a malých podnikatelů. Znovu říkám, raději bych byl, kdybychom zvolili třetí cestu, kterou ještě máme, a hledali raději ještě o další dva měsíce, klidně tři měsíce déle proto, aby tady byla vláda bez komunistů.

Rád bych takhle jednal. Ale když nemohu, tak musím říci, že budu dnes proti vládě, proti důvěře takové vládě, která se opírá o komunisty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak mám pocit, že tady vzrůstá trochu hluk. Tak jenom abychom to udrželi na dobré úrovni.

Prosím pana poslance Rozvorala, který je přihlášený jako další. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, poslanecký klub SPD nepodpoří hlasy svých poslanců vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM. Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty. Naši občané si možná konečně oddychnou, že skončila dlouhá vyjednávání o tom, kdo v naší zemi bude vládnout, a že máme konečně vládu, která dostala důvěru. Na druhou stranu by si měli sami odpovědět, zda je to pro ně dobré řešení.

Za naše hnutí SPD musíme konstatovat, že to řešení dobré není. Pro toto tvrzení máme dostatek argumentů. ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a například vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program. Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO svědčí o nastavené kultuře v této straně. Vláda, jejímž jedním koaličním členem je rozhádaná, probruselská, proimigrační a korupčními kauzami opředená ČSSD, bude velice nestabilní. Nejednotnost této strany při všech hlasováních a nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD je tím důkazem.

Za stranou ČSSD je spousta korupčních kauz. Například OKD, krabice od vína plná milionů korun hejtmana a poslance Davida Ratha, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace. Hnutí ANO zase nominovalo na premiérské křeslo trestně stíhaného člověka, což vládní nestabilitu ještě umocňuje. Argumentů bychom mohli zmínit ještě mnoho, ale to už nebudu zmiňovat. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. Naše hnutí mu nabízelo spolupráci, o kterou ale neměl zájem. Bylo to jeho rozhodnutí a on se bude zodpovídat našim občanům.

Závěrem znova zopakuji, že poslanci hnutí SPD nepodpoří důvěru takto navrhované vládě. Jsme přesvědčeni, že tato vláda není schopna naplňovat zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku ve prospěch blaha našich občanů, to znamená bránit a hájit suverenitu naší republiky, což je dlouhodobým programem našeho hnutí. Klasik by řekl - dávám této vládě rok, maximálně dva. Vzhledem k tomu však, že klasik nejsem, řekl bych, že délka jejího vládnutí vzhledem k její obrovské nestabilitě ani rok nebude.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. (Silný hluk v sále.) Poprosím trošku o uklidnění a poprosím pana poslance Lipavského.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jako opoziční poslanec za stranu Pirátů nepodpořím důvěru této vládě. V prvé řadě tedy hlavně proto, že jsem přesvědčený zastánce demokracie. Nebudu ale pro vás hlasovat, vážená vládo, také z důvodů čistě pragmatických, a tudíž pro vás technokraty doufám o něco srozumitelnějších.

Dovolte mi tedy svůj projev rozdělit do dvou poznámek. Nejdříve se vyjádřím k zahraniční politice a následně k plánované stavbě jaderné elektrárny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Nevím, jestli je to hlukem venku (hlasité projevy demonstrantů před budovou), nebo hlukem v sále, ale já vás téměř neslyším. Takže prosím, zkuste zvýšit hlas.

 

Poslanec Jan Lipavský: A kdo ví, třeba se mi podaří některé z kolegů poslanců přesvědčit, aby se přidali na moji stranu.

K zahraniční politice tedy. Budu citovat z programového prohlášení vlády z kapitoly obrany, kde se píše: Budeme aktivní v OSN, Evropské unii, NATO a dalších organizacích. A kapitola k zahraničí je uvozena deklarací, že zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná. Nicméně pokud se podíváme na to, co vláda ANO za posledních šest měsíců předvedla, není to nic než bída. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP