(14.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Dále bych chtěl navrhnout projednání sněmovního tisku 76, bod 15, druhé čtení, což je novela zákona č. 419 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, na zítřek dopoledne po třetích čteních před volebními body. Myslím si, že tam může vzniknout prostor pro projednání. Pokud ne, tak se k tomu vrátíme ve čtvrtek a budeme hledat jiný termín, kdy bychom mohli tento návrh zákona projednat. Panuje na něm velká politická shoda, takže si myslím, že po zítřejších třetích čteních bychom do těch 12.30 druhé čtení mohli zvládnout.

Takže to byly celkem čtyři návrhy na změnu programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vy jste navrhoval ten protikuřácký zákon jako čtvrtý bod, ale řekl jste čtvrtek, ale myslel jste asi středu, ne?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se, čtvrtý bod ve středu odpoledne po návrhu pana předsedy Faltýnka, kdy má být třetí bod odpoledne státní služba, takže ve středu, takže to se omlouvám. Stejně tak jsem na středu, ale dopoledne, navrhoval zákon o urychlení dopravní infrastruktury po třetích čteních před volebními body (předsedající doplňuje 12.30 hodin pevně). Ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, vypořádáme se s tím. Tak. S přednostním právem je přihlášený pan předseda Bartošek, ale ještě k téhle věci by chtěl pan předseda Faltýnek. Vy chcete jiný bod? Technicky spíš jenom k tomuto bodu připomínka přednostní?

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se kolegovi Bartoškovi, jenom jednu větu. Já jsem navrhoval na tu středu proto, na ten čtvrtek - omlouvám se - proto, že by ministryně Schillerová ohledně toho fiskálního kompaktu ve 12 hodin měla odletět na Ecofin. Čili to byl pouze tento technický důvod. Pokud to nestihneme, nic se neděje, můžeme to projednat prostě někdy příště, ale jenom to byla tato technika.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Teď s přednostním právem pan kolega Bartošek a pak tedy musím jen pro upozornění, pro kolegu Benešíka - je tady ještě přihláška pana poslance Luzara. Tak po panu poslanci Luzarovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já dávám návrh, aby dnes po dvou pevně zařazených bodech byl na program zařazen bod 37, sněmovní tisk 131, je to návrh poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Miholy, Jana Čižinského, Víta Kaňkovského, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná se o ono známé GDPR. My jsme přesvědčeni, že bohužel vláda zaspala v tento okamžik, a přinášíme řešení, které je vstřícné pro samosprávy a pro další veřejný sektor v oblasti například zdravotnictví, neziskové organizace. Jsme pro to, aby se odpustily pokuty, stejně tak aby byla prodloužena lhůta směrem ke komerčnímu sektoru, aby se bral ohled na přechodné období, to znamená, je to podle § 90. Jestliže budeme schopni se na tom domluvit, jsme schopni to prohlasovat a usnadnit život lidem v této zemi. Takže já vás vybízím a žádám především poslance hnutí ANO, aby umožnili projednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nevidím další přihlášku s přednostním právem, takže pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu KSČ navrhl z programu dnešního jednání vyřazení bodu 97 v krátkém názvu novičok.

Krátké zdůvodnění. KSČM dlouhodobě odmítá snahy dehonestace prezidenta České republiky, přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana, z důvodu toho, že se snaží odpovědět na otázky občanů České republiky. Plnil funkci prezidenta a požádal patřičné orgány o vysvětlení situace, která v České republice nastala po aféře novičok, která zahýbala celou Evropou. Občané jsou s odpovědí pana prezidenta spokojeni, možná, že jsou někteří občané, kteří spokojeni nejsou a snaží se toho využít, aby dehonestovali, popřípadě dokonce pohnali prezidenta k nějaké trestní, popřípadě soudní odpovědnosti. Toto zásadně odmítáme. Otevírání kauzy novičok na půdě této Sněmovny považujeme za absolutně nadbytečné, protože již nějaký názor k tomu zaujal zahraniční výbor, nemusím s tím souhlasit, ale beru ho na vědomí, tedy měl možnost se seznámit s podrobnostmi v tzv. utajovaném režimu. V tomto režimu my ty podrobnosti nejsme schopni tady projednat -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás, pane poslanče, chvilku přeruším. Poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. V tomto režimu utajení tento bod navržen k projednání není, nejsou zde přítomni ani příslušní odborníci, popřípadě činovníci, kteří nám mohli poskytnout tyto údaje, o které se rozhodnutí jak zahraničního výboru, tak samozřejmě rozhodnutí pana prezidenta odvíjelo a které měly dopad na jeho zveřejněné informace.

Zároveň chci zdůraznit, že od doby navržení tohoto bodu se situace docela radikálně změnila. Změnila se v tom duchu, že tiskové agentury uveřejnily informaci, že německá tajná služba BND potvrdila, že Německo už v devadesátých letech jed novičok získalo. Získalo svou špionážní službou a poskytlo vzorky tohoto jedu minimálně státům, jak je Švédsko, Německo, USA, Velká Británie, Francie, Nizozemí a Kanada. Jinými slovy to, co se tvrdí a co se tvrdilo, že tento jed novičok je pouze z jednoho zdroje, a což prezident nechával prověřit, jestli náhodou v českých laboratořích neprobíhá výzkum tady tohoto prostředku, tohoto jedu, se ukázalo jako pravdivé. A jeho slova se potvrdila odhalením německých novinářů. Další aspekty této věci samozřejmě budou hýbat mezinárodní politikou.

Ale osobně si myslím, že český parlament tady není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta České republiky, který pouze vyhověl přání občanů a sdělil podrobnosti, které se týkaly výzkumu a vývoje těchto látek na území České republiky. Proto navrhuji stažení tohoto bodu z programu jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Omlouvám se kolegovi Benešíkovi. Já jsem zapomněl na kolegu Profanta, který měl písemnou přihlášku. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Po krátké poradě s ministryní financí bych stáhl ten svůj návrh na projednání fiskálního kompaktu jako prvního bodu ve čtvrtek, protože bychom to evidentně nestihli, a přiklonil bych se k tomu návrhu, který podal vlastně kolega Zbyněk Stanjura, abychom ve čtvrtek začali tím Marrákešem. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Značím si. On to jako alternativní návrh předkládal i pan kolega Okamura. Takže budeme hlasovat pouze o zařazení toho bodu jako prvního. Takže pak kolega Profant. A poté snad konečně kolega Benešík, poté pan kolega Farský. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení poslanci, vážená veřejnosti, já bych byl moc rád, aby se zlepšila -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já to na chviličku přeruším a znova poprosím o klid v sále všechny. Děkuju.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já bych byl moc rád, aby se zlepšila politická kultura v České republice. A samozřejmě chci jít příkladem. Proto chci opravit nepřesnost, kterou jsem zde na jedné z minulých schůzí uvedl.

Dne 10. 1. 2018 jsem o Ing. Davidu Libigerovi, nar. 13. 9. 1969, bytem na Václavském nám. 39 na Praze 1, na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prohlásil, že je známý z "karlovarské losovačky" a současně jsem pronesl výrok, z něhož mohlo být dovozeno, že Ing. Libiger se podílí na zadávání předražených veřejných zakázek v hlavním městě Praze. První uvedený výrok není pravdivý. Druhý může být v daném kontextu zavádějící.

Za neoprávněný zásah do osobnostních práv Ing. Davida Libigera, konkrétně práva na čest, vážnost a dobrou pověst, se mu tímto omlouvám.

Ještě bych rád vysvětlil, jak k tomu došlo. Paní primátorka Krnáčová svěřila oblast smart cities Vladimíru Zadinovi, pan Zadina figuroval s Ing. Libigerem jednak ve firmě Smartplan, což je smluvní partner Prahy v oblasti smart cities, jednak ve skupině Allowance, která se dnes již jmenuje jinak, která je spojena právě s losovačkami. Ing. David Libiger je sice přezdíván král losovaček, ale s tzv. karlovarskou losovačkou spojen není. Tak. A proto navrhuji bod omluvy poslanců na konec schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zařadit nový bod pouze? Necháme jako zařazení nového bodu. Dobře.

Tak. Teď pan kolega Benešík. Připraví se pan poslanec Farský. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP