(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, je 14.00, zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se pokud možno už usadili na svých místech a ztišili se, abychom mohli pokračovat v pořadu.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 13. schůze dne 10. května 2018. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 11. května tohoto roku.

Já vás teď poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní. V tuto chvíli sděluji, že pan poslanec Leo Luzar hlasuje s náhradní kartou číslo 5 - nebo 50? Pět, padesát... Padesát. Pan poslanec Jáč s náhradní kartou 1, pan poslanec Bžoch s náhradní kartou číslo 7, pan poslanec Michálek s náhradní kartou číslo 9, pan poslanec Gazdík s náhradní kartou číslo 8 a pan místopředseda Hamáček s náhradní kartou číslo 10.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Vránu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím. (Hluk v sále.)

Poprosím vás, abyste si skutečně už sedli na svá místa.

 

Budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 146 poslanců, pro 141, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 13. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Vránu.

 

Teď mi bylo sděleno, že paní ministryně Šlechtová hlasuje s náhradní kartou číslo 2.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Marian Bojko ze zdravotních důvodů, Petr Dolínek od 16.40 z pracovních důvodů, Milan Chovanec z rodinných důvodů, Jana Krutáková z pracovních důvodů, Ivana Nevludová od 14.45 do 17.30 z pracovních důvodů, Antonín Staněk z důvodu zahraniční cesty.

Z členů vlády se omlouvají: Jiří Milek z pracovních důvodů, Jaroslava Němcová z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Ilja Šmíd z pracovních důvodů, Dan Ťok z pracovních důvodů, Adam Vojtěch z důvodu zahraniční cesty.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

V pátek 18. května Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 12/4, jedná se o vrácení Senátem. Dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 33/6, opět vrácený Senátem, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostřední České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 45/6, zamítnutý Senátem. Grémium navrhuje zařadit tyto návrhy do pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny, a to pevně na úterý 29. května jako první až třetí bod jednání.

Dále grémium navrhuje zařadit do pořadu schůze nový bod, jímž je návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, sněmovní dokument 731, a to do bloku Zprávy, návrhy a další body. Dále navrhujeme vyřadit z pořadu schůze bod 111, sněmovní tisk 149, Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017.

A poslední informace. V souladu s naším jednacím řádem máme v návrhu pořadu 13. schůze zařazen bod 117 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. K dnešnímu dni není tento bod naplněn, můžete si jej tedy škrtnout ze své pozvánky. Čas určený k písemným interpelacím bude využit pro jiné body pořadu schůze.

A nyní prosím, paní poslankyně, páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili případně i vy. V tuto chvíli eviduji dvě, ještě před začátkem schůze dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Faltýnek, poté pan místopředseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení v pořadu schůze následujících bodů, a to na středu 23. 5. bod č. 38, sněmovní tisk 132, novela zákona o státní službě, jako třetí bod odpoledne po již pevně zařazených bodech 1 a 2. První čtení bylo rozjednáno, skončilo zhruba v polovině na té minulé schůzi, v polovině rozpravy. Domníváme se, že by bylo dobře doprojednat první čtení stejně jako u následujícího zákona, tzv. protikuřáckého zákona, který vlastně skončil stejně.

A druhý návrh mi dovolte přednést, a to na čtvrtek 24. 5. bod č. 59. Jedná se o sněmovní tisk 97. Je to smlouva o stabilitě a koordinaci v hospodářské a měnové unii, tzv. fiskální pakt, jako první bod od devíti hodin.

Vzhledem k tomu, že nejsou písemné interpelace, tak na grémiu byla diskuse o tom, že bychom mohli projednávat návrhy zákonů již ve čtvrtek od rána. Čili proto jménem našeho poslaneckého klubu činím tento návrh. Děkuji za pozornost. (V sále je stále hlučno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Poprosím vás opravdu o klid v sále, abychom vnímali návrhy našich kolegů. Já jsem přeslechl to datum... Bylo to ve středu, ve středu odpoledne, třetí bod, třiadvacátého. Ve středu 23. 5. třetí bod? Já jsem to neslyšel, pane předsedo, tady byl takový hluk.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jsem se snažil hovořit poměrně nahlas. Středa 23. 5. bod č. 38, tisk 132, po již pevně zařazených bodech 1 a 2, čili jako třetí bod. A na čtvrtek 24. 5. bod č. 59, fiskální kompakt, jako první bod od devíti hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Jako další s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP