(16.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, díky pánům starostům a paním starostkám ze Sdružení místních samospráv České republiky se mi dostalo na stůl zajímavé téma odpovědnosti provozovatelů mateřských škol za úrazy žáků, resp. dětí. Jejich režim se od režimu žáků třeba v základních školách liší v tom směru, že žák základní školy má úraz automaticky pojištěním krytý a žák mateřské školy téhož zřizovatele, někdy i téhož ředitele, nikoliv. Vyplývá to z § 391 odst. 2 zákoníku práce. Je otázkou, proč tomu tak je, jaké důvody vedly k tomu, že se režim dětí ve školách a v mateřských školách rozbíhá, což je pro veřejnost obtížně vysvětlitelné. Přestože jsem si lámala hlavu, na rozumné vysvětlení jsem nepřišla.

Vážený pane ministře, co za tím stojí? Nestálo by za to tento režim sjednotit, třeba už kvůli povinnému poslednímu ročníku školky, když už ne z jiného důvodu? Proč by měly mít děti ve školkách nižší míru ochranu než školáci? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr Plaga není v tuto chvíli přítomen, takže vám odpoví písemně do třiceti dnů.

Posuneme se dál. Prosím pana poslance Farského, který bude interpelovat ve věci návštěvy pracovníků OSPOD ministryni Němcovou.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já mám otázku týkající se OSPOD. Jeho pracovníci odvádějí obrovskou práci v rámci ORP v pomoci péče o děti, kterým nebylo přáno, za což si určitě zaslouží velké poděkování, ale zároveň dělají jednu činnost, která mně přijde nadbytečná až nesmyslná. Konzultoval jsem to i s pracovníky OSPOD a chci se zeptat, jestli se v tom plánuje nějaká změna. Tou činností je to, že dítě, které má trvalé bydliště v místě ORP, tak i když se přestěhuje do jiného zařízení třeba přes celou republiku, zůstane zapsáno v ORP, kde má trvalé bydliště, a ti pracovníci věnují třeba půl dne času cestou na druhý konec republiky za tímto dítětem, aby tam čtyřikrát za rok vykonali pak už víceméně formální návštěvu, protože času na osobní setkání zůstává málo a zároveň se moře času věnuje té cestě a dopravě, která mnohdy přes celou republiku znamená celý den.

Já bych se chtěl zeptat, jestli by nebylo smysluplnější dávat čas dětem, které jsou poblíž, a neinvestovat čas pracovníků OSPOD té cestě přes celou republiku za klienty. Jestli v této situaci nezvažujete nějakou změnu, že by mohly vypomáhat OSPOD na ORP v místech těchto zařízení, tak aby nebyli kurátoři více řidiči než kurátory. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a poprosím paní ministryni, která tady je, o reakci.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, čas, který se tráví s dětmi, je samozřejmě ten nejdůležitější a je třeba, aby se trávil. Já se určitě podívám a zjistím v pracovních postupech, jak to máme nastaveno, protože dítě v místě trvalého bydliště, kde je hlášeno, má složku, kterou vytváří. Moc se omlouvám, že už to nemám teď, ale je to takový detail, který bych vám, jestli si mohu dovolit, zaslala písemně, protože zrovna tato interpelace a některé další nebyly načteny, byla nějaká chyba v systému. Teď jsme se to dozvěděli z organizačního tady ve Sněmovně, takže jsem nestihla nechat si zaslat pracovní postupy. Jestli vám to bude stačit, pošlu vám písemně dopodrobna tuto informaci. Tak dopodrobna ji nemám, jak je to v pracovních postupech. Zaslala bych vám to písemně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, jestli pan poslanec chce reagovat.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já jen tu otázku doplním, aby úprava odpovědi odpovídala tomu, co mi přijde jako nesmyslné. Jde o to, že když dítě z místa svého trvalého bydliště přejde do dětského domova na druhém konci republiky, tak přesto zůstane jeho trvalé bydliště, byť je ten přesun třeba na několik let - stejně zůstává v péči pracovníků OSPOD svého trvalého bydliště, přestože s ním mají už minimální kontakt, který se odehrává na formálních návštěvách čtyřikrát ročně. O finance jde určitě až jako v té poslední řadě, ale je otázka smysluplnosti vůbec těchto návštěv. Takže o to jde a o podnět, jestli v tom nezvážit změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za doplňující otázku. Paní ministryně už nechce reagovat, takže prosím pana poslance Bartoně, který bude interpelovat ve věci pamlskové vyhlášky pana ministra Vojtěcha.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví navrhlo nové znění vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, veřejnosti známá jako pamlsková vyhláška.

Můžete prosím uvést stručně následující? Za prvé, jaký rozsah změny pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví navrhla a co je jádrem změny. Kým byla změna iniciována. Za druhé, jaké bylo složení pracovní skupiny. Byli jejími členy pouze zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, nebo i někdo další? Za třetí, v případě, že měl někdo externí mimo ministerstvo vliv na znění vyhlášky, kdo to byl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, pokud jde o tu takzvanou pamlskovou vyhlášku, tak je pravdou, že Ministerstvo zdravotnictví skutečně návrh novely této vyhlášky připravilo, ovšem nebylo to tak, že by ji iniciovalo nebo že by to bylo z jeho iniciativy. Tam byly za prvé dlouhodobé požadavky Ministerstva zemědělství a především to bylo na žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednali jsme o tom s panem ministrem, který v zásadě nebyl úplně spokojený s tím, jak ta vyhláška aktuálně je nastavena ve smyslu toho, že je velmi přísná a že skutečně podle té aktuálně platné vyhlášky, jak jsou ty limity nastaveny, v zásadě si děti nemohou koupit ani pribináček nebo rohlík s máslem. Takže se to netýká pouze slazených nápojů nebo brambůrků, ale požadavky jsou skutečně velmi přísné.

Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru bylo požádáno právě ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jestli by bylo možné rozšířit sortiment potravin nabízených k prodeji ve školách. V tomto ministerstvo tedy vyhovělo, protože i z našeho pohledu a po konzultaci, kterou jsem i já vedl například s krajskými hygienickými stanicemi, se nabízelo, že by mohlo dojít k určitým změnám a ke zmírnění té velmi restriktivní podoby vyhlášky. Šlo tedy o to, že jsme měli upravit stávající nutriční požadavky na druhou stranu při respektování aktuálních výživových doporučení a samozřejmě vnitrostátní právní regulace v oblasti trhu s potravinami.

Pokud jde o to, kdo připravoval vyžádanou změnu, tak byla zřízena ad hoc meziresortní pracovní skupina, kde byli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu a Potravinářské komory. Následně byl přizván i zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh byl připraven a samozřejmě jako všechny návrhy byl poslán do vnitřního a vnitrorezortního připomínkového řízení v rámci rezortu zdravotnictví, kde se mohly vyjádřit všechny relevantní subjekty včetně například České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dalších. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP