(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych poprosil o dodržování času, aby se dostalo i na další poslance. Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Takže vašich pět minut, pane premiére. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já musím odmítnout - já jsem nikoho k ničemu nedonutil. Já bych doporučil panu poslanci Bartošovi, aby si skutečně nastudoval materiály, které byly předloženy z bezpečnostního výboru, aby se skutečně seznámil s vyjádřením státních zástupců, jakým způsobem GIBS funguje. Proto odmítám tuto interpretaci. Já myslím, že i v tisku se dá zjistit dostatečně v rámci publikovaných informací o kauze Beretta, co se stalo a proč jsem následně měl stanovisko takové, jaké jsem měl. Rád bych připomněl historii GIBS, který vznikl v roce 2012, kdy vlastně první nominant byl za ODS bez výběrového řízení a další nominant pan Murín byl také jmenován bez výběrového řízení.

Takže odpovědi na ty otázky jsou. Kandidáta nemám. Určitě bude transparentní výběrové řízení. My se budeme snažit do doby výběrového řízení někoho pověřit, aby vedl GIBS.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Ivana Bartoše, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Pane poslanče, vaše minuta. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jsem chtěl jenom ubezpečit pana premiéra Babiše, že mám tu kauzu nastudovanou, protože ji sleduji od samého začátku, kdy ten tlak byl vyvíjen. Ale o tom mluvit nechci.

Vy jste řekl, že zkusíte někoho pověřit. Já bych konkretizoval svoji první otázku. Máte nyní nějakého kandidáta pro dočasné pověření vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů do vypsání výběrového řízení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane poslanče, to je strašná škoda, že nechcete o tom mluvit, o tom přípisu nastudovanou Vrchního státního zastupitelství z Olomouce. Já bych vám doporučoval si to přečíst, abyste věděl, o čem mluvíte, nebo ta vyjádření vrchního státního zástupce.

Takže znovu opakuji, od založení GIBS všichni ředitelé byli jmenováni bez výběrového řízení. My uděláme výběrové řízení. Na pověření nemám kandidáta. Nemám. Takže budeme hledat i na pověření nějakou formou, kterou ještě neznám. Nejsem to já, ale právníci, kteří to připravují. I na pověření budeme někoho hledat, i následně výběrové řízení bude transparentní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec Petr Gazdík ve věci důchodová reforma. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane premiére, vláda teď chystá jednorázové zvýšení důchodů. Senioři si bezesporu zaslouží důstojné zabezpečení po aktivním životě, kdy přispívali do systému. Bohužel, minulá vláda se ani nepokusila o jakoukoliv důchodovou reformu, která by seniorům zajistila slušný příjem stabilně, ne v podobě pouze jakýchsi dárečků. Zejména generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků může mít za pár let velký problém. A přiznejme si, pane premiére, že i my dva budeme jednou senioři a budeme v důchodě.

Vy ještě jako ministr financí jste jeden návrh důchodové reformy na stole měl, ale bohužel jste neměl odvahu, aby se o něm začalo diskutovat. Proto se vás, pane premiére, ptám: Pokusí se vláda v tomto volebním období, ať už bude jakákoli, předložit důchodovou reformu? Vláda teď rozdává dárky jednorázovým zvýšením. Pokusíte se alespoň o koncept reformy? Prosté ano nebo ne mi úplně postačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, a já úplně tomu vystoupení nerozumím, protože vy říkáte "důchodci si zaslouží navýšení důchodů", a zároveň mluvíte o nějakých dárečcích. Takže buď si to zaslouží, a já si myslím, že ano, protože pokud máme průměrný důchod 12 430 korun a za bývalé vlády důchody vzrostly, pokud si dobře pamatuji, asi o 1 300 korun měsíčně, tak určitě naše vláda považuje důchodovou reformu za jeden z prioritních projektů.

Pokud říkáte, jestli my dva jsme senioři, tak vás mohu jenom informovat, že jsem se dozvěděl z Blesku, že jsem už v důchodovém věku od 2. 11. 2017, takže hlásím střet zájmů, kdyby s tím byl nějaký problém. Ale ještě jsem neměl čas si požádat o vyměření důchodu. Sám jsem zvědav, kolik budu mít, jelikož jsem odvedl asi 350 milionů odvodů do našich rozpočtů.

Takže ano, návrh důchodové reformy - vždyť jsme tady měli tu komisi 25 let a já nevím, že by ta minulá vláda měla na stole, já jsem nebyl vlastně odpovědný za MPSV. A my určitě chceme udělat důchodovou reformu, takže my to máme v programovém prohlášení a první krok je prosazení novely zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy, a to jste, pokud vím, dnes odsouhlasili, což přispěje ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu. Zároveň tato novela upraví zvýšení důchodů o tisíc korun lidem, kteří dosáhnou věku 85 let, u nichž s ohledem na ekonomické možnosti valorizace dochází po dlouhé době vyplácení důchodů k určitému zaostávání za vývojem průměrných mezd, a to značnému. Návrh příslušné novely byl vládou schválen 27. února letošního roku a dnes prošla prvním čtením. To už jsem říkal.

Další oblastí je příprava návrhu na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích. V této věci intenzivně pracuje meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev práce a sociálních věcí, financí a zdravotnictví. Institucionální koncept věcného řešení, které by mělo být realizováno v rámci systému doplňkového penzijního spoření s příspěvkem zaměstnavatele, je v zásadě připraven a aktuálně experti Ministerstva zdravotnictví připravují první verzi definování činností, resp. osob je vykonávajících, mající charakter náročné profese. Tento návrh by měl být podle dohodnutého harmonogramu prací představen k další diskusi v polovině letošního roku.

Dlouhodobější směřování důchodového systému připraví odborný pracovní tým pro důchodovou reformu. Zhodnotí a provede revizi příjmů a výdajů důchodového systému a předloží návrh řešení, který zachová stávající kroky, bude definovat standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, také posílí zásluhovost a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali formy individuálního zajištění na stáří. Odborný pracovní tým byl ustanoven ministryní práce a sociálních věcí. V neposlední řadě v oblasti změn důchodového systému je záměrem vlády vytvoření národního důchodového úřadu. Nebudou to žádní úředníci navíc, ale ti, kteří se tím zabývají, ale tím chceme vlastně zdůraznit důležitost této reformy.

Budou zachovány výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita, vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného. Zároveň se oddělí správa příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu, což pro všechny občany důchodový systém více zprůhlední a současně umožní vícezdrojové financování. Cílem výše uvedených změn je stav, kdy systém nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný. Proto změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu. Je to priorita. Průměrný důchod 12 240 považuji za skandální. Určitě je potřeba se dostat aspoň na 15 tisíc. My skutečně chceme udělat tu reformu a chceme, abychom se na ní tady domluvili.

Důchody tvoří třetinu našich výdajů rozpočtu a je škoda, že jsme tomu v minulosti nevěnovali pozornost. My ten cíl máme a doufejme, že i s opozicí budeme spolupracovat. Také se snažíme vylepšit život našich důchodců i slevami na jízdném, které tak všichni kritizujete, kde jsme na to našli peníze, a je s tím velký problém. (Předsedající upozorňuje na čas.) Bylo by dobré vnímat, že když důchodce zaplatí nájem, léky, tak mu toho moc nezůstane u toho průměru. *** 
Přihlásit/registrovat se do ISP