(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já jsem také chtěl přednést návrh na odmítnutí v prvním čtení, takže se připojuji k tomu původnímu návrhu pana kolegy Kalouska. Myslím si, že to je přesně ukázka toho, jakým způsobem chce vláda přistupovat k veřejným financím. Máme tu, nebo slyšíme řeči o tom, jak je velmi úspěšná, jak se bude chovat velmi fiskálně odpovědně. Od hnutí ANO slyšíme, že jsou vlastně pravicovou stranou, že mají velký průnik s pravicovou agendou, aby přišli v době ekonomického růstu, kdy mají generovat ve státních financí přebytky, což se jim nedaří, protože už máme schválen další rozpočet s deficitem, přestože už máme několikaletý ekonomický růst, ale ani ty deficitní rozpočty jim nestačí, oni si ještě chtějí sáhnout na peníze, které tu máme z privatizace, které tu máme z mimořádných příjmů, které do privatizačního fondu plynou z dividend státních podniků. To by přeci měly být peníze určené primárně na období krize, na období, kdy půjde ekonomika dolů, kdy bude nižší výběr daní, kdy naše veřejné výdaje budou nad tím, co dokáže v daný okamžik, kdy ekonomika bude na dně, stát vybrat. V takové chvíli si dovedu představit, že vláda přijde a poprosí Poslaneckou sněmovnu o to, že je mimořádná situace a že potřebuje dodatečné příjmy. Nerozumím tomu ale v okamžiku, kdy máme ekonomický růst, kdy před sebou máme, a mluvili jsme o tom před chvílí dlouhou dobu, kdy před sebou máme, nebo celé politické spektrum před sebou má velký úkol připravit důchodovou reformu, a je zřejmé, že pokud se ta důchodová reforma nemá dotknout stávajících důchodců, tak ji bude potřeba nějakou dobu financovat z mimořádných zdrojů. Právě proto vznikl tento fond. Právě proto tento fond existuje. A já vůbec nechápu vládu, nebo chtěl bych slyšet paní ministryni, proč má ambici sahat na mimořádné prostředky, u kterých vždycky stát počítal, že je bude používat na mimořádnou situaci, proč je chce do státního rozpočtu v letech, kdy se ekonomice daří a kdy i rozpočty našich veřejných financí, resp. deficity se snižují.

Ani úplně nerozumím důvodové zprávě, která ten zákon doprovází, protože v té důvodové zprávě se můžeme dočíst, že stát má velmi vysoké závazky na řešení ekologických škod dříve privatizovaných podniků, dokonce jsou tam vyčísleny. Ty závazky jsou velmi vysoké. Je tam řečeno, že ve stávající legislativě tyto ekologické škody lze hradit právě jenom z titulu peněz, které jsou v tomto rozpočtu. Polovina nebo tři čtvrtě důvodové zprávy je o tom, jak je potřeba zabránit utrácení těchto peněz, protože by nemuselo být na závazky, které už jsou zasmluvněny, a stát by musel hradit pokuty. Dokonce tam Ministerstvo financí přichází s návrhem, že kvůli tomu přestane z tohoto účtu dotovat investiční pobídky, což je věc, se kterou já určitě souhlasím. Ale čteme si celou důvodovou zprávu, jak je tento fond ohrožen, co se týče cash-flow, co se týče finančních prostředků, a následně je tam poslední bod, kdy si vláda stěžuje, že v době, kdy vybírá na důchodovém pojištění více peněz, než aktuálně potřebuje na důchody utratit, tak že tyto prostředky nemůže využít a že je to hrozná chyba a proč jako tyto peníze leží někde na účtech, když by mohly být rozpuštěny do státního rozpočtu, ze kterého chce zřejmě vláda platit další úředníky navíc, protože když se podíváme na statistiku investic, tak zjistíme, že kromě přijímání dalších byrokratů ta vláda toho příliš v investicích nepředvedla.

Chci se tedy paní ministryně ptát, proč ten rozpor v důvodové zprávě, proč tři čtvrtě zprávy ukazuje, jak je potřeba ten systém, ty privatizační peníze chránit, protože jsou tam obrovské závazky na hrazení náprav ekologických škod, proč tam dokonce navrhuje i to, že například na ty investiční pobídky kvůli tomu ty peníze nepůjdou, s čímž bych já s paní ministryní souhlasil, ale následně tam přichází s návrhem, že i v době, kdy se na důchody vybere více peněz a není potřeba si do tohoto fondu sáhnout, tak vláda chce přesto ty peníze rozpustit do státního rozpočtu a zřejmě je utratit na další provozní výdaje. Je to ukázka naprostého diletantismu v přístupu k veřejným financím. Teď je přesně období, kdy bychom měli šetřit na horší časy. Je období, kdy bychom měli šetřit na budoucí důchodovou reformu, se kterou nedoufám, že tato vláda, ale nějaká další bezesporu přijde, a ta důchodová reforma bude stát bezesporu peníze a ty peníze je potřeba chránit.

V důvodové zprávě si sami můžete přečíst v tom odůvodnění, které cituje, že při přípravě právních předpisů o privatizaci majetku státu v letech 1990 až 1991 se vycházelo z politickoekonomického předpokladu, že výnosy z prodeje majetku státu a majetkových účastí budou zvláštně chráněny, odděleny od státního rozpočtu a bude taxativně určeno, jak budou moci být využívány. Myslím si, že to byla správná a chytrá úvaha lidí, kteří připravovali privatizaci, že tu prostě bude oddělený od státního rozpočtu účet, na kterém se tyto peníze budou shromažďovat, a budou využívány s velkou opatrností a jen na věci, které mají smysl. Myslím si, že utrácet je na další provozní výdaje, smysl nemá a že je potřeba je šetřit.

Proto se přihlašuji k tomu, abychom tento zákon odmítli, a prosím i kolegy z hnutí ANO, kteří jinak verbálně a mediálně mluví o tom, jak je potřeba šetřit a jak je potřeba se odpovědně chovat k veřejným financím, aby toto zamítnutí podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Nejdřív mi dovolte, abych konstatoval omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny pana poslance Františka Váchy od 12 do 18 hodin. Nyní mám dvě přihlášky, a to pana poslance Farského a pana poslance Zbyňka Stanjury. A paní ministryně. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Pan předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žijeme v naprosto unikátním období výjimečného růstu, kdy ekonomika šlape, kdy firmy mají zakázky, kdy je nízká nezaměstnanost a odvody do státního rozpočtu jsou nebývalé, skutečně období, které je výborné, že trvá, ale je jisté, že nebude trvat věčně. V tuto dobu je vlastní každému dobrému hospodáři, že neutrácí rezervy, ale ty rezervy naopak vytváří. Tento krok, kdy chceme uvolňovat rezervy, které by právě pro ty chvíle, kdy bude na státním rozpočtu, aby pomohl s investicemi, aby podpořil zaměstnanost, aby rozpustil finance mezi lidi, tak využitím a vyčerpáním fondu v tuto chvíli tyto možnosti nebudou. Je to nezodpovědné k té blízké budoucnosti, která, ať chceme, nebo nechceme, prostě nastane. Ekonomické cykly fungují, a když ekonomika takhle výborně šlape, nemůžeme počítat s tím, že takto výborně bude šlapat celou dobu.

Přesto evidentně máte sílu na to, aby Fond národního majetku byl rozpuštěn a jeho finance byly využity pro rozpočtové priority této vlády. Chtěl bych tady jednu připomenout a přimluvit se za ni. Všichni, jak jsme kandidovali do Poslanecké sněmovny, jsme před volbami říkali, že hlavní prioritou státu by mělo být školství, vzdělávání. Myslím si, že je dobře, že jsme to říkali, protože skutečně jediná skutečná dálnice k prosperitě je vzdělání. A pokud se tedy už mají uvolnit tyto peníze z Fondu národního majetku, nechť jdou do vzdělávání, nechť jdou do školství, protože to je ve skutečnosti to nejlepší zajištění financování důchodů. Pokud porostou mzdy dostatečně rychlým způsobem, a se vzdělanou pracovní silou samozřejmě porostou, tak to umožňuje i to, aby se ufinancoval náš průběžný důchodový systém. Pokud v této fázi vyčerpáme rezervy na jednorázové platby, které bychom si sice všichni přáli, a každý by samozřejmě chtěl všem potřebným přidat, ale je to krátkozraké a pro budoucnost neodpovědné.

V tomto bych se přimlouval, pokud už tu sílu uplatníte a Fond národního majetku zrušíte, aby finance, které z toho státní rozpočet získá, šly do vzdělání, protože to je nejlepší investice, kterou můžeme udělat. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP