(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. Přečtu další omluvu. Takže dnes od 17.30 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Špičák.

Nyní tedy mám dvě faktické poznámky, takže pan poslanec Baxa a připraví se paní poslankyně Valachová a následně, pakliže nebudu mít další přihlášku, tak budeme pokračovat řádně přihlášenými v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl mít původně faktickou poznámku ve vztahu ke své předřečnici. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, chtěl bych se ohradit proti tomu, jak jste své vystoupení začala, v tom smyslu, že existuje nějaká souvislost mezi systémem financování regionálního školství a výší platů učitelů. Chci za sebe i za Občanskou demokratickou stranu jasně říci, že my jednoznačně podporujeme, a bylo to důležitou součástí našeho volebního programu, zvýšení platů učitelů. To nemá nic společného s tím, jakým způsobem jsou tyto finanční prostředky rozdělovány.

V druhé věci bych chtěl reagovat na vystoupení pana ministra Plagy. Musím prostřednictvím pane předsedajícího, pane ministře, ocenit vaši upřímnost a otevřenost, se kterou to říkáte, není to zcela běžné u členů vlády v demisi, ale musím říct, že vaše upřímnost a otevřenost ve mně jenom posílily obavy o to, jakým způsobem financování tohoto systému od 1. září letošního roku proběhne. Prostě příslib není řádka v rozpočtu. Sám jako starosta nebo primátor města Plzně vím, že teprve ve chvíli, kdy zastupitelstvo v tomto případě schválilo nějaké rozpočtové opatření, rozpočtovou změnu, jsme se mohli bavit o tom, že na systém máme peníze. A to se tady nestalo.

A jenom na úplný závěr podotknu, že to překrývání, o které jste mluvil, tak překrývání v rozsahu 2,5 hodiny na třídu od září 2017 do prosince 2017, za čtyři měsíce, v našem kraji stálo 24 milionů korun a nebyl krajský úřad v přenesené působnosti s to je plně pokrýt a ani do budoucnosti tam není stanoven žádný limit na rozsah placené docházky do mateřských škol. To je jedno téma.

Druhé téma. Totéž se týká vlastně financování mateřských škol na celý rok. Jenom pro zajímavost, u nás 100 milionů korun. A tím, že to nebylo v tom objemu, jak jste říkal, zahrnuto, tak prostě těch 100 milionů korun zmizelo na úkor základních škol.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také zareagovala krátkými faktickými poznámkami na své předřečníky.

Otázka vyšších platů učitelů a neučitelů kontra to, jestli to souvisí nebo nesouvisí s novým způsobem financování. Souvisí, protože ve stávajícím systému se rok co rok každý ministr nebo ministryně, je jedno, z jaké politické strany, potýká s tím, že byť vybojuje finanční prostředky pro růst platů učitelů nebo mezd neučitelů, nikdy, ani kdyby se postavil na hlavu, a já jsem dělala všechno pro to a udělala jsem řadu opatření, aby tyto peníze dotekly do škol a potom do kapsy, do peněženky jednotlivých učitelů neučitelů, tak to zkrátka nezajistíte. Důvodem je to, že už na začátku, pokud padá počet narozených dětí v jednotlivých krajích, a to padá skoro všude, tak už tam dojde k takovému krácení, které potom neodpovídá objemu, který potřebujeme na výplatu platů na jednotlivé výplatní pásky. A toto má změnit nové financování. Proto to velmi souvisí. Já se velmi snažím ve svých příspěvcích nebýt demagogická.

Co se týká toho, co je nebo není ve financování řádně v rozpočtu zajištěno. Otázka financování 2,5 hodiny v mateřských školách, tzv. překryvu, kdy tedy tyto 2,5 hodiny mají být na pracoviště dvě paní učitelky, tedy povětšinou je to ta doba, kdy paní učitelky jsou třeba na vycházce, protože to mají v rámcovém vzdělávacím programu, to je povinnost, já už jsem to tady říkala, takříkajíc odjakživa. Odjakživa. To znamená, odjakživa měla být financována. Je to právní povinnost a odjakživa učitelky mateřských škol měly mít toto zajištěno. Tak to prostě je. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Omlouvám se, tak nebudu zdržovat a přihlásím se do řádného příspěvku, protože jsme si slíbili, že faktické příspěvky nebudeme využívat, zneužívat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jsme v obecné rozpravě u řádně přihlášených poslanců a poslankyň, takže mám tady pořadí a požádám o vystoupení paní poslankyni Mauritzovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ilona Mauritzová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zde bylo řečeno opravdu hodně, tak se nebudu opakovat ve svém příspěvku, ale chtěla bych zdůraznit dvě základní věci.

První je ta, že nám nejde o to, abychom tuto reformu rušili. Jde nám o to, že tento návrh reformy financování vysokého školství reformu neruší, ale otevírá znovu diskusi nad tím, jak by měla tato reforma financování regionálního školství vypadat. Do škol skutečně jdou velké finanční prostředky, výdaje na školství jsou v podstatě druhé největší ve státním rozpočtu, takže se bavíme o velkém množství finančních prostředků, které bychom měli umět účelně do škol dostat. Cílem tedy tohoto návrhu je znovu otevřít debatu o financování školství.

Zároveň bych chtěla říci, že není možné říci: tak my jsme teď nějaké finanční prostředky našli, tak pojďme, spustíme to, aby se vůbec něco spustilo, abychom to zase úplně nezastavili. My bychom si přáli, aby se otevřela diskuse, a přišli jsme s takovým návrhem financování, který by přinesl stabilitu a funkčnost systému financování regionálního školství.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a další v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, také jsem se přihlásil do rozpravy k tomuto návrhu a vedl mě k tomu vlastně souhrn zkušeností, které mám ze školství ať už z pozice učitele, nebo ředitele a zřizovatele soukromého gymnázia, hejtmana kraje, tedy vlastně představitele zřizovatele škol veřejných na úrovni středního školství, a teď také jako poslance, který musí pak rozhodovat o těchto změnách, o těchto věcech.

Musím připomenout, že financování regionálního školství je vlastně založeno na dvou základních pilířích, a to už tady bylo řečeno, že jeho zřizovateli jsou jednotky veřejné samosprávy, tedy obce a kraje. To, o čem tady mluvíme, to jsou tzv. přímé náklady, které přicházejí do rozpočtu krajů jako peníze z velké části na platy učitelů, případně na financování nákupu pomůcek, a procházejí rozpočtem krajů jako takové omašličkované peníze, o kterých kraj ve své samosprávné působnosti rozhodovat nemůže. A pak je zde ten druhý pilíř financování regionálního školství a to je financování provozních nákladů, tedy nákladů na fungování budov, elektřinu, vodu, financování nákladů na zajištění tepla pro školy a také samozřejmě na opravy, rekonstrukce a investice. To financují obce i kraje ze svých rozpočtů, obce pro základní školy, kraje potom pro školy střední. Čili bavíme se teď tady o těch přímých nákladech na platy. To je téma našeho jednání.

Dostal jsem také mail, který nám poslala paní poslankyně Valachová a který sumarizoval názory těch významných hráčů v regionálním školství. Já jsem si je také přečetl, ty důvody, vesměs mluvící ve prospěch té navrhované reformy a vybízející nás k zamítnutí návrhu pana předkladatele, nebo předkladatelů, mezi které se také počítám, protože jsem také spolupodepsal návrh zákona, který tady předkládá jako náš představitel pan poslanec Klaus. A zaznamenal jsem, že se tam objevuje jeden takový podle mne omyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP