(15.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh... (Šum v sále směrem k poslanci Bláhovi.) Hlásíte se, že žádáte o odhlášení všech poslanců? Ano? (Nesrozumitelná odpověď z místa.) Navrhujete jiný výbor jako výbor garanční? Ne, dobře. Tak potom vám nemohu dát slovo a ani vám slovo nedám.

Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami.

 

Aby bylo po tom krátkém přerušení jasno, tak připomínám, že teď hlasujeme o tom, že tento návrh bude přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno 143 poslanců, pro 142, proti 1. Návrh byl přijat. Garančním výborem pro projednání tohoto návrhu je tedy ústavněprávní výbor.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh petičnímu výboru jako dalšímu výboru, kde bude tento návrh projednán.

Zahajuji tedy hlasování o tom, že přikážeme tento návrh petičnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeno 147 poslanců, pro 130, proti 5. Návrh byl přijat. Dalším výborem, který bude projednávat tento návrh, je petiční výbor.

 

Nyní konstatuji, že v rozpravě padly tyto návrhy: paní poslankyně Adámková navrhla k projednání výboru pro zdravotnictví, pan poslanec Munzar hospodářskému výboru a pan poslanec Nacher navrhl k projednání ještě volební výbor. Ptám se, kdo dál se hlásí s návrhem výboru? Paní poslankyně Vildumetzová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych navrhla ještě přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Platí ještě přihláška pana poslance Bláhy, nebo už neplatí? Už to bylo řečeno, dobře. Je ještě někdo, kdo navrhuje některý z dalších výborů v této chvíli? Není. Takže budeme postupně hlasovat o návrzích, které zazněly.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno 151 poslanců, pro 139, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Dalším výborem, o kterém budeme hlasovat, je výbor hospodářský.

Kdo je pro, abychom přikázali k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno 152 poslanců, pro 133, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Další výbor, který byl v obecné rozpravě navržen, je volební výbor.

Zahajuji tedy hlasování o přikázání volebnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přihlášeno 151 poslanců, pro 115, proti 16. Návrh byl přijat.

 

A poslední návrh, který zazněl, je, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 96, přihlášeno 152 poslanců, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru, volebnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Protože v obecné rozpravě nezazněl návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odst. 2. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Ještě jednou vám děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tento návrh byl zpracován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s řadou ministerstev, zejména s ministerstvy dopravy, spravedlnosti, financí. Tímto návrhem také dokončujeme úkol převzatý po minulé vládě.

Zatímco zákon o zpracování osobních údajů upravuje obecné výjimky z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a další upřesnění, ve změnovém zákoně se provádějí dílčí a cílené výjimky z GDPR v rámci specifických předpisů. Tím je dosaženo větší právní jistoty a více vyvážené ochrany osobních údajů. To platí o většině novelizovaných zákonů.

Změnový zákon taky obsahuje novely implementující ty části směrnice o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti, které nelze řešit společně pro všechny příslušné spravující orgány, zejména proto, že jejich povahy, úkoly, struktura nebo postupy se liší. To se týká zejména novely zákonů o bezpečnostních složkách a předpisů v trestněprávní oblasti. V neposlední řadě změnový zákon implementuje do zákona o policii a zákona o civilním letectví evropskou směrnici o využívání údajů jmenné evidence cestujících v letecké dopravě pod zkratkou PNR za účelem boje proti terorismu.

Rovněž u tohoto návrhu bych chtěl jménem vlády požádat stejně jako v předešlém bodě o schválení postupu podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy o vyslovení souhlasu s návrhem zákona v prvním čtení, neboť obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jak už tady několikrát zaznělo, vstoupí v účinnost 25. května letošního roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, opět to udělám stejně jako v minulém bodě, nejprve vystupuji jako místopředseda poslaneckého klubu za předsedu, který zde není přítomen, a sděluji, že jménem stejných klubů, tzn. STAN, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, ODS a sociální demokracie, vetujeme projednávání podle § 90. Nedává vůbec žádný smysl, abychom toto projednávali ve zrychlenějším režimu než to předchozí.

A poté, co jsem dokončil tento svůj projev jako místopředseda klubu, bych s dovolením přešel na projev zpravodajský. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP