(Jednání zahájeno v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tu vítám.

Poprosím vás, abyste si už sedli na svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní, abychom to mohli zaznamenat do protokolu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Josef Bělica z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Foldyna od 10.30 do 13.00 z pracovních důvodů, Alena Gajdůšková od 11 hodin z pracovních důvodů, Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Tomáš Hanzel od 14.30 z pracovních důvodů, Milan Hnilička do 11.30 z pracovních důvodů, Jan Hrnčíř z důvodu zahraniční cesty, Tereza Hyťhová do 13 hodin z pracovních důvodů, Ivan Jáč od 14 do 20 hodin ze zdravotních důvodů, Jakub Janda z pracovních důvodů, Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů, Marian Jurečka do 14 hodin z důvodu zahraniční cesty, Jiří Kobza od 18 do 19 hodin z pracovních důvodů, Věra Kovářová od 18.15 do 19 hodin bez udání důvodu, Helena Langšádlová do 16 hodin z pracovních důvodů, Jan Lipavský ze zdravotních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková bez udání důvodu, Ilona Mauritzová do 13 hodin z pracovních důvodů, Miroslava Němcová od 14 do 16.30 z pracovních důvodů, Roman Onderka z pracovních důvodů, Pavel Pustějovský do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Jan Skopeček z důvodu zahraniční cesty, Jan Volný do 12 hodin ze zdravotních důvodů, Lubomír Volný ze zdravotních důvodů, Veronika Vrecionová z osobních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá Jiří Milek z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Adam Vojtěch od 11.30 z pracovních důvodů. Tím jsem se vypořádal se všemi omluvami.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 37, to je sněmovní tisk 138, osobní údaje, první čtení, a bod 38, sněmovní tisk 139, to je související zákon k tomu prvnímu, v prvém čtení. Poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu, body z bloku zákonů první čtení. Připomínám, že na 12.30 máme pevně zařazené volební body 56, 57, 58 a 59 a na 14.30 máme pevně zařazený bod 24, sněmovní tisk 102, školský zákon, první čtení. Poté bychom pokračovali opět body dle schváleného pořadu schůze.

Ptám se, zda má někdo nějaký návrh na změnu schváleného pořadu schůze v této fázi. Nikoho nevidím. Budeme tedy pokračovat ve schváleném pořadu. (Silný hluk v sále.) Ještě jednou vás poprosím, abyste se už posadili na svá místa a pokusili se vytvořit něco jako klid... (Předsedající vyčkává. V sále zavládlo ticho.) Jééé - děkuji.

 

Otevírám bod

 

37.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Dobrý den, děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh je adaptací českého právního řádu na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů pod zkratkou GDPR a zároveň implementuje evropskou směrnici o ochraně osobních údajů v trestněprávní oblasti. Návrh byl zpracován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Tímto návrhem dokončujeme úkol převzatý po minulé vládě, protože do přípravy zákona vstoupily volby, takže došlo k určitému zpoždění a přerušení těchto prací. Přípravu předpisu pojala vláda zodpovědně a doplnila jej o úpravy zákonů v gesci dalších rezortů, aby byl právní řád na obecné nařízení o ochraně osobních údajů náležitě připraven. (V sále je opět hlučno.)

Zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane ministře. Já vás opětovně žádám o klid. Prosím, už si sedněte na svá místa. Jestli jste něco nestihli domluvit, prosím do předsálí.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedo.

A kromě adaptace obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR transponuje i trestněprávní směrnici, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány. Předkládaný zákon rovněž stanovuje výjimky, které GDPR umožňuje členským státům aplikovat, a to v maximální možné míře tak, aby naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. Návrh tohoto zákona též nově upravuje postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vychází se přitom z požadavku praxe i z nových požadavků evropského práva jednak na úplnou nezávislost dozorových úřadů, ale také na intenzivní spolupráci a spolurozhodování dozorových úřadů zejména v přeshraničních případech.

Závěrem bych vás chtěl jménem vlády požádat o schválení postupu podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy o vyslovení souhlasu s návrhem zákona v prvním čtení, neboť obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v účinnost již 25. května letošního roku. Současný vstup obou norem v platnost předejde rizikům sporu s Evropskou komisí ohledně řádné adaptace a implementace a také zvýší hlavně právní jistotu správců a zpracovatelů osobních údajů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, že jste to zvládl a přehlušil sněmovnu. Já vás ještě jednou poprosím, je to téma GDPR, jsou toho plné noviny, určitě bude velká diskuze, tak už se tomu prosím vás začněte věnovat a sedněte si na svá místa, přestaňte hlučet. Nerad bych začal jmenovat některé kolegy. Děkuji.

Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení další ministři, dámy a pánové, v první chvíli vystoupím jako místopředseda poslaneckého klubu ODS v okamžiku, kdy tady nemám svého předsedu. Sděluji veto poslaneckých klubů ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Pirátů, sociální demokracie a podle toho, jak odhaduji, tak i všech ostatních, ale s těmi jsem neměl čas promluvit, na devadesátku. Toto se nedá opravdu projednat v režimu § 90. Jenom abychom měli jasno, že budeme dneska v normálním režimu. A pak se ujmu slova jako zpravodaj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP