(9.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 12, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57: přihlášeno 157 poslanců, pro 157, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Ministryně mimo mikrofon: Děkuji. Zpravodaj mimo mikrofon: Děkuji.) Také děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní v souladu se schváleným programem přistoupíme k projednávání návrhu zákonů v prvním čtení. Zahajuji projednání bodu

 

19.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho,
Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga,
Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 85/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 85/1. Prosím, aby za navrhovatele uvedla předložený návrh paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolím si vám předložit novelu zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který samozřejmě mimo jiné upravuje vyplácení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány z takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. Jak probíhá... (Poslankyně se obrací na předsedajícího, aby zjednal klid v jednacím sále, před řečnickým pultem navíc debatuje skupinka poslanců.) Mohla bych vás jenom poprosit, pánové...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, paní poslankyně, že jste mě zastoupila. Já vám ale zjednám klid, který je nezbytný k tomu, abychom mohli projednávat návrh zákona, který tady představujete. Znovu prosím všechny, abychom tady vytvářeli důstojné podmínky a vlastně rovné podmínky pro každého, kdo hovoří a seznamuje vás se svými názory.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Moc děkuji.

Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány právě z redukovaného vyměřovacího základu. Pro ty z vás, kteří jste se s tím třeba nikdy nesetkali, já věřím, že tady není úplně znalost toho, jak se vypočítává mateřská, u všech, byť nechci nikoho podceňovat, tak ta redukce probíhá nyní tak, že částka do první redukční hranice se počítá ve 100 %, z částky nad první do druhé redukční hranice se počítá už jenom 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se vypočítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici už se nepřihlíží. Tato navrhovaná úprava tedy toto určité znevýhodnění těch, kteří mají příjmy o něco vyšší, čili jsou středněpříjmoví, zmírňuje faktickým zrušením právě té redukce vyměřovacího základu, a to tím, že sjednocuje procentuální úpravu u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro právě výpočet těchto dávek - peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství - a to konkrétně na 100 %.

Návrh zákona pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin. Spravedlivější výpočet peněžité pomoci v mateřství by mohl pomoci více jak 20 tisícům rodinám ročně. Je to samozřejmě jenom kvalifikovaný odhad podle údajů, které jsem měla možnost získat od České správy sociálního zabezpečení. Ročně pobírá tyto dávky zhruba 76 tisíc rodin a 21 % z nich by se to mohlo dotknout. Je to samozřejmě jenom kvalifikovaný odhad, který vychází z dat za poslední roky. Pomohl by tímto tedy maminkám a rodinám, které mají průměrný příjem. V dnešních číslech totiž už opravdu se bavíme o pomoci lidem, kteří vydělávají kolem třiceti a půl tisíce, a jak jistě víte, tak současná výše průměrné mzdy v České republice už je 31 646 korun. Takže se dá hovořit o tom, že čím více bude růst průměrná mzda, tak většímu množství lidí i tento návrh má možnost pomoci.

Návrh zákona bude znamenat samozřejmě zvýšení výdajů státního rozpočtu určených na vyplácení peněžité pomoci v mateřství. Dle kvalifikovaných odhadů ale činí předpokládaný úhrnný dopad tohoto zákona na státní rozpočet 832 milionů korun během jednoho roku a domnívám se, že je to pomoc, která se těm rodinám velmi vyplatí, i nám jako společnosti, do budoucna. Tento finanční dopad samozřejmě právě vyváží účinnější prorodinná politika podporující ve střednědobém, ale i dlouhodobém horizontu právě vyšší porodnost, což se odrazí v následujících letech zvýšeným výběrem daně z příjmů a sociálního pojištění.

Samozřejmě je potřeba říci, že nemocenský účet, ze kterého se tady tyto dávky platí společně s dalšími, je v dlouhodobém přebytku. Takže nebude dávkou nebo změnou uveden do minusu. (Silný hluk v jednacím sále trvá.) Podle posledních údajů České správy sociálního zabezpečení, tedy k 1. 9. 2017, činily příjmy nemocenského pojištění 23,2 miliardy a výdaje 21,2 miliardy. V roce 2016 dokonce činily příjmy 28,5 miliardy a výdaje 26,3 miliardy, takže vidíte, že se ten rozdíl, byť bychom ten zákon tedy schválili, nedotkne toho, aby účet byl v minusu.

Návrh je velmi stručný, ta změna je vlastně velmi jednoduchá, ale co se týče podpory konkrétních rodin, kterým může změnit příjmy v tom nejranějším období, tedy mateřství dané ženy, je určitě velmi významný a nemalý, protože z pohledu toho jednotlivce, té jednotlivé rodiny se ten rozdíl může týkat nejenom řádu stokorun, ale dokonce tisícikorun a to si myslím, že už opravdu ten rodinný rozpočet pozná. Samozřejmě jsem si vědoma... že...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, znovu vás vyzývám k tomu, abyste přestali diskutovat v jednacím sále Poslanecké sněmovny způsobem, který zabraňuje řádnému projednávání jednotlivých bodů. Prosím vás o ztišení.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji moc.

Samozřejmě jsem si vědoma toho, že mnozí budou namítat, že je to pomoc jenom určité skupině obyvatel, že se týká řekněme těch výšepříjmových, kteří mají možnost si právě těmi příjmy, které měli před obdobím mateřství, třeba uspořit na tuto etapu života. Nicméně si myslím, že vůči těmto rodinám je to důležitý signál, že i střední třída je podporována v rámci České republiky, protože ona na sobě nese velké břímě právě toho, z čeho jsou pak následně podporovány ostatní skupiny obyvatel, které mají možnost čerpat celou řadu dávek, právě třeba porodné, to se tady těchto lidí netýká, příspěvky na děti, to se těchto lidí opět tedy také netýká, a tedy že z těch odvodů, které odváděli za svůj aktivní pracovní život a ještě budou určitě odvádět poté, co se do něj vrátí, tak ty maminky také něco v rámci určité etapy života dostanou zpět. A to si myslím, že je velmi dobrý signál i pro tyto lidi, protože oni opravdu jsou v mnoha případech potom na vážkách, jestli třeba si ještě pořídí další dítě. Myslím si, že bychom měli stát o to, aby si je pořizovali, protože samozřejmě víme, jaká je demografická situace v České republice.

Takže snažila jsem se být stručná. Cítím šum, že tady úplně velký zájem o rodinnou politiku není, ale to mě velmi mrzí a jsem ráda, že někteří ho mají. A věřím tomu, že nejenom někteří, protože všichni bychom měli mít zájem o to, aby prorodinná politika v České republice byla pro rodiny příznivá. Tady ten návrh se týká jenom spravedlivějšího výpočtu jedné z dávek, která je rodinám určena. Takže já věřím tomu, že tady dostojíme mnozí svým slibům, že podpora rodiny nebude jenom v našich předvolebních programech, ale že bude opravdu i faktickým nějakým konkrétním činem stvrzena a že si toho tedy budou moci i občané pak následně všimnout. Protože si myslím, že to opravdu je věc, kterou stojí za to podpořit. Budu ráda, když tady proběhne samozřejmě diskuse, odpovídat i případně na dotazy a jsem připravena o tom samozřejmě diskutovat velice podrobně i ve výboru, který, doufám, že tu věc bude projednávat, v sociálním výboru, protože bych byla nerada, kdybychom takovýto návrh smetli případně ze stolu jenom proto, že přichází od opozice.

Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk z pravé části sálu.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP