(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo vlády. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Tak já mám pocit, že dnes se nedávají otázky ani odpovědi. Dnes se tady předvolebně hovoří. A jestli někdo nazývá demagogií to, že my se ptáme, tak to je na pováženou.

Z toho všeho, co bylo řečeno, vyplývá jediné. Dalo se rozhodnout, zda finanční prostředky dáte do jízdného, zda je prostě dáte na předvolební večírek, tzn. platit jízdné zdarma, nebo je dáte na vědu a výzkum. To bylo legitimní rozhodnutí. A samozřejmě tam ty peníze směřovat mohly. To je vaše zodpovědnost, vaše priorita.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda vlády odpoví.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No, demagog zůstane demagogem. Prosím vás, věda a výzkum neutratila 6,9 mld. Neutratili. A navýšení rozpočtu na vědu a výzkum na příští rok je o 2 mld. navíc, nikdy takový rozpočet nebyl. Tak neříkejte to. A my hledáme peníze pro potřebné věci. Hledám peníze taky pro tu školku v Semilech pro vašeho kolegu Farského, to jsem si vzal jako výzvu, pane kolego. Tak nemluvte demagogicky a mluvte k věci! (Potlesk některých poslanců z hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tím jsme ukončili interpelace, které směřovaly k předsedovi vlády České republiky, a přecházíme k bloku interpelací na členy vlády České republiky. Budeme postupovat samozřejmě ve vylosovaném pořadí. Jako první je na řadě pan poslanec Ventruba, připraví se pan poslanec Veselý. Prosím pana poslance Ventrubu, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, pane premiére, vážení kolegové, vážený pane ministře Ťoku, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost na projekt a problém, který se časově táhne již 21 let. Během této doby byla sjednána dohoda mezi Českou republikou a Rakouskem o výstavbě dálnice Vídeň-Brno. A zatímco Rakousko je se svou dálnicí téměř na česko-rakouské hranici, na naší straně tento projekt, když to řeknu, vázne.

Takže se na vás, pane ministře, obracím se třemi otázkami: Za prvé, jaký je současný stav projektu dálnice Vídeň-Brno. Za druhé, jaké jsou největší překážky dokončení tohoto projektu. A za třetí, jestli to víte, to nevím, ale dávám vám tuto otázku, kdy si myslíte, nebo kdy bude dálnice Vídeň-Brno dokončena na území České republiky a zprovozněna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážený pane poslanče Ventrubo prostřednictvím pana předsedajícího, ve věci dálnice D52. Tady s vámi souhlasím, že je to smutný příběh, protože tato dálnice se opravdu připravuje velmi dlouhou dobu a doufám, že to neberete tak, že když je tady 21 let podle vašich slov nekonání, já jsem na tom úřadě 3,5 roku, za mé doby se konalo. Nicméně ten zásadní problém, který byl v minulosti minimálně posledních pět let, byla neexistence zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tím pádem pokud nemáte platné zásady územního rozvoje, tak v podstatě jste blokován a nemůžete dělat vůbec nic, ani žádné návazné plánovací dokumentace, ani další kroky. Proto jsme se dohodli už v té době s Jihomoravským krajem, že jsme hned, když jsem přišel, začali dělat kroky k zahájení aspoň jedné části této dálnice, což je obchvat Mikulova, pro který jsme využili územní plán města Mikulova. Tato stavba má dneska EIA a je požádáno o územní rozhodnutí. Určitě jsem přesvědčen, že ho v nejbližší době získáme, nicméně můžeme počítat s tím, že toto územní rozhodnutí bude napadáno ze strany aktivistických organizací.

Vy jste se ptal, co je dneska největším problémem této stavby. Tak teď poté, co zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje už obstály i test soudní žaloby, tak jsem přesvědčen, že největším problémem v současné době je to, že občanské sdružení vedené panem Firbasem se snaží, aby tato dálnice nestála. Dělá pro to všechno. On je za tím, že ty zásady územního rozvoje nebyly platné, a jsem přesvědčen, že bude dělat další pokusy. Nicméně my se na to chystáme.

Druhým problémem je, že se dá ta dálnice dneska rozdělit od Pohořelic na tři části. První část je ten obchvat Mikulova. Tam jsem přesvědčen, že jsme na tom docela dobře. Očekávám, že pokud bude šance využít na to novelu zákona č. 416, která by měla projít touto Sněmovnou, tak bychom mohli zahájit někdy v roce 2020 a mělo by být hotovo v roce 2023. Máme EIA na části před samotnou nádrží Nové Mlýny. Největší problém bude projít územím kolem novoměstských nádrží.

Já tady mám napsané i termíny, kdy by se to mohlo udát, ale já jsem v této věci velmi zdrženlivý, protože každé číslo, které řeknu a i ho podmíním nějakou podmínkou, tak je stejně bráno, že jsem to nesplnil. Takže já vám chci slíbit - stejně vám jako celé Poslanecké sněmovně - že udělám všechny kroky k tomu, abychom tu stavbu posunuli dál. Samotnému mně nebylo příliš hezky, když jsem byl na otevírání toho předposledního úseku v Rakousku, kam jsem byl pozván, a vysvětloval jsem, jak to u nás jde dlouho a složitě. Ale zatím prostě ta situace je taková. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ventruba položí doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Pane ministře, nedám doplňující otázku, jenom vám chci poděkovat za vaši informaci. Vím, že tento problém vůbec na vás neleží, leží to na těch předchozích, to je mi jasné. A věřím, že obnovení této moderní, jak já říkám staré kupecké stezky sever-jih, od moře k moři, té středoevropské, brzy - a to brzy nevím - bude úspěšně dokončeno. A držím vám palce, ať se vám něco podaří. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr nebude odpovídat, protože to nebyla doplňující otázka.

Na řadě je pan poslanec Ondřej Veselý, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Pan poslanec Veselý interpeluje ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Pane ministře, musím říct, že jsem velmi ocenil, že se daří konečně řešit věc insolvencí, protože insolvence jsou obrovský problém a určitě ty kroky, které tam jsou, jsou vedeny správným směrem. Nicméně se jistě shodneme na tom, že to je následek celého neblahého stavu a neřeší se zatím příčina. A mé otázky směřují k příčině toho, proč se tady lidé dostávají do řekněme spirály exekucí, a tedy potom i do insolvencí, a to jsou opravdu exekuce.

Mám tam tři konkrétní dotazy. První dotaz je, proč vámi vedené ministerstvo neučiní aspoň nějaké primární rychlé opatření, jako např. sloučení exekucí tak, aby nerostly náklady exekucí, což v konečném důsledku škodí jak dlužníkům, kteří samozřejmě mají vyšší dluhy, tak věřitelům, protože se prostě na jejich uspokojení nedostává. Druhá otázka je, a to se týká toho, jak exekutoři, neříkám že všichni, ale někteří, vykonávají exekuce, proč jsou bagatelizovány nemravné způsoby vedení exekucí. A k tomu navazuje i třetí otázka, jak probíhají kontroly soudů a exekutorů ze strany ministerstva právě v oblasti výkonu exekucí, resp. jejich morálního aspektu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP