(15.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Já teď nenavrhuji ani zamítnutí, ani nic jiného. Nemůžeme s tím v reálu nic moc udělat. Jenom vyslovuji hlubokou lítost nad tím, proč se tady trápíme s nějakými českými zákony a s nějakým vyvažováním, když touto obezličkou - a není to poprvé, říkám, v daňovém řádu se o tom budeme bavit zítra - se dá vždycky skrze dohodu evropských institucí všechno možné obejít a říct: budeme si všichni všechno stíhat po celém území Evropy na základě pravidel, která jsme si tady dohodli a která nikdy tato Sněmovna nevidí, která možná v nějaké podobě schvaluje Evropský parlament. Ale dobře víme, jak Evropský parlament své normy čte. Já nad tím vyslovuji jenom vlastně hluboké znepokojení a jenom kladu otázku panu ministrovi, jak je to s těmi odposlechy, případně dalšími invazivními - jestli budou hlídány, že jsou v pravidlech České republiky a toho, co je možné povolit v České republice, nebo jestli opravdu to bude možné podle toho, co je možné povolit v Polsku, Rumunsku, Irsku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a těším se na účast pana předsedy ústavněprávního výboru na setkání sboru předsedů výborů, kde budeme řešit právě otázku, jak reagovat na evropskou legislativu s předstihem.

S faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Mám pocit, že nemáme jen tak přejít tento bod bez jakékoliv diskuze. Tímto opatřením, tímto zákonem se zavádí nový institut, tzv. evropský vyšetřovací příkaz, který je po evropském zatýkacím příkazu dalším významným krokem k utužení spolupráce nadvlády evropské jurisdikce nad českou. Myslím, že aspoň pár slov to chce říci, jestli si skutečně přejeme, aby občané cizích států stíhali osoby na území České republiky, a je nám to jedno.

Tuším, že asi nebudu ve většině, přesto navrhuji zamítnout tento zákon, protože minimálně velkou diskuzi to chce, jakých ještě dalších našich pravomocí se chceme vzdávat. Chápu, že je tady hodně lidí, kterým se líbí, když nám chodí pokuty z Rakouska a z Německa, je tam přeshraniční spolupráce tohoto typu, ale jsou to myslím velice vážné věci, které se týkají samé podstaty fungování státu, ochrany jeho občanů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem. S faktickou poznámkou pan poslanec Chovanec. Ale možná jenom zmáčkl tlačítko nedopatřením. Pane poslanče, jste přihlášen s faktickou poznámkou. Pan poslanec Chovanec. (Překvapen.) Omyl. Takže ruší svoji přihlášku. Dneska se nám to nějak zapíná samo.

Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova jak ze strany pana ministra - má pan ministr zájem o závěrečné slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice, velice stručně k posledním vystoupením kolegů z ODS. To skutečně přicházíte s křížkem po funuse, ale nutno říct, že ten funus byl za vás. Ta směrnice je z 3. dubna 2014. Takže když víme, jak dlouho se vyjednávají směrnice, tak to tam jezdili vaši ministři. A jinak víte, že Sněmovna si může projednat jakoukoliv pozici k jakékoliv vyjednávané směrnici.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan zpravodaj - má zájem o vystoupení? Pane zpravodaji zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Takže návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl, budeme se tedy... (Námitky z pléna.) Na zamítnutí? (Ano.) Ani na vrácení? Jenom na zkrácení lhůty, ne? (Ne.) Ve faktické? Tak to se omlouvám, to jsem se tady zrovna... Dobře. Musím dávat větší pozor.

Takže budeme hlasovat návrh na zamítnutí. Zavolám naše kolegy z předsálí a poprosím, mám tady žádost o odhlášení, samozřejmě jí vyhovím a požádám všechny, aby se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno 162, pro 31, proti 94. Tento návrh nebyl přijat a budeme pokračovat.

 

Budeme tedy pokračovat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve výbor garanční. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 162, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázání žádnému jinému výboru. Ptám se, zda někdo navrhuje přikázání dalšímu výboru než ústavněprávnímu. Není tomu tak.

 

Takže přistoupíme nyní k hlasování o návrhu pana ministra, který navrhl zkrátit lhůtu pro projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno je 162, pro 95, proti 40. Návrh byl přijat. Lhůta u tohoto tisku byla zkrácena pro druhé čtení na 30 dnů.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto bodem a já jej končím. Děkuji.

 

Otevírám bod číslo

 

22.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
/sněmovní tisk 66/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová, které tímto dávám slovo v případě, že pronikne kolem kolegy až k řečnickému pultu. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.

Vláda v srpnu minulého roku rozhodla, že Česká republika vyhoví žádosti Mezinárodního měnového fondu o poskytnutí nové bilaterální zápůjčky, jejímž účelem má být zajištění dostatečné likvidity Mezinárodního měnového fondu v případě nepředvídatelných událostí. Ministerstvo financí navrhlo poskytnout zápůjčku ve výši 1,5 mld. eur z devizových rezerv České národní banky - ve stejné výši jako předchozí zápůjčka z roku 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP