(14.40 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Žádám vás tedy touto cestou o zodpovězení svých otázek:

1. Kontaktoval jste ředitele Michala Murína s tím, že požadujete jeho odchod z pozice? Můžete nám důvody jeho plánovaného odchodu objasnit?

2. Můžete rozptýlit domněnky, že zmíněné odvolání souvisí s nyní již veřejně známými výroky stíhaného poslance Faltýnka z ANO, který se vyjadřoval o vyšetřování kauzy Čapí hnízdo tak - o panu Nevtípilovi - že mu garantuje, že ho dostane do tepláků? Váš apel na odstranění plk. Murína z vedení inspekce by do této mozaiky zapadal.

3. Pokud skutečně hodláte pana plk. Murína z vedení inspekce odvolat, budete se řídit stanoviskem bezpečnostního výboru Sněmovny, který se k takovému kroku musí ze zákona vyjádřit a kterému ho musí vaše vláda předložit?

4. Pokud by k odchodu pana plk. Murína došlo, hodláte navrhovat jako nového ředitele pana náměstka Špačka, který je politické straně ANO nakloněn?

Děkuji za vaše odpovědi a za váš čas.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Bartošovi. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš - ale jenom ještě rychle přečtu omluvy. Omlouvá se dnes od 14.30 hodin a zítra na celý den z osobních důvodů paní ministryně Alena Schillerová, dále se omlouvá mezi 14.30 a 16.00 hodin paní poslankyně Zuzana Ožanová, dále se omlouvá z jednání schůze mezi 14.30 a 22.22 hodin z důvodu jednání pan poslanec Jan Lipavský a poslední, paní poslankyně Věra Adámková od 16.00 hodin do konce jednání.

Pane premiére, máte slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se chci zeptat, pane předsedající, jestli ta interpelace se může prodloužit na neomezený čas.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne. Je to dáno, že máte, pane premiére, pět minut na úvodní odpověď a v případě, že je to reakce, tak máte na ni dvě minuty a interpelující poslanec má minutu na svůj doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: To je velká škoda. To mě mrzí.

Já bych chtěl jenom říct, že já mám odpovědnost za GIBS. Jak vznikl GIBS? No byla to mocenská dohoda mezi VV a GIBS je produkt pana Langera. Já bych doporučil panu poslanci skutečně si udělat monitoring médií. A já nevím, kde četl, že já chci pana Murína odvolat. Já jsem to nikde neřekl. Pan Murín tady vyvolal nějakou aféru a vybraní novináři teď mluví o GIBS a Čapím hnízdě. Prosím vás, to je nesmysl. Nemá to nic společného s Čapím hnízdem. O Čapím hnízdě rozhoduje státní zástupce. Tak už to přestaňte vlastně tady říkat a trošku se začněte informovat, co je to vlastně GIBS.

Já jsem dostal dokumenty od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci s odevzdáním věcí k možnému kárnému řízení s panem Murínem. A já jsem jenom řekl, že k panu Murínovi nemá důvěru. To je všechno. A toto dostal na stůl pan premiér v dubnu 2017 - a co udělali podřízení? No podřízení udělali referátník, kdy mu jasně tady navrhli zahájení řízení o kázeňském přestupku, no a víte, co se stalo? Referátník zmizel. Není. Úplně stejně jak OKD, všechny doklady zmizely na Ministerstvu financí a referátník není. Tak zkusme vypsat nějakou odměnu a budeme hledat referátník. Takže to je první věc. A proto jsem i svolal Bezpečnostní radu státu na 8. 3. v 7.00 hodin ráno. Bohužel, pan nejvyšší státní zástupce někam jde pryč. A také jdu na výbor pro bezpečnost, kde bych chtěl, aby to bylo uzavřené, abych mohl skutečně vás, vy máte všichni tam zástupce, obeznámit o panu Murínovi. Ale já jsem žádné odvolání nenavrhl. Nevím, kde jste to četl.

Takže já jsem jenom konstatoval, že mám vážné a důvodné pochybnosti o jeho profesionální i morální integritě, a tyto pochybnosti mohu doložit dokumenty, informacemi. A hlavně, co já řeším s panem Murínem? No, já řeším hospodaření. Já jsem tady dostal audit. To je audit GIBS. 29. listopadu 2017. A co říká audit? Audit říká: Zjištění se týkají možnosti porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dále nedodržení interních aktů řízení (nesrozumitelné). A na základě toho jsem napsal dopis paní ministryni, aby tam udělala kontrolu. A proč? No protože jak se domluvil Langer a VV s Johnem, tak GIBS vznikl 1. ledna 2012 a nikdo tam nepřišel na kontrolu. Ani to NKÚ. Taková smůla! Takže poprvé tam bude kontrola.

A pan Murín, já mám s ním nějaké zkušenosti, podvedl vládu. A víte kdy? Já vám to tady ukážu. Tady je usnesení vlády České republiky z 27. února 2017 a já jsem předtím dával jako ministr financí dopis 16. února, že nesouhlasím s navýšením platů na GIBS. Dva dopisy. V lednu. A víte, jak to dopadlo, to hlasování na vládě? Ta koalice, ta klasická koalice, osm ČSSD plus Bělobrádek, to je devět, hlasovala pro. Já jsem byl proti. Naši se zdrželi. A víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že pan Murín těch 51,8 milionu korun, které byly určené na nové příslušníky, tak použil na co? No na odměny. Vyplatili si odměny. Třicet milionů! A víte, kolik byla normální odměna ve 2016? Třináct. Třináct a půl. A v roce 2017 si vyplatili 30,6 milionu odměny. Takže pan Murín vlastně dostal peníze na to, aby nabral příslušníky, a ty peníze použil na výplatu odměn. A jak my vlastně měříme ten GIBS? Víte, kolik to je ta odměna? Tam náměstci v GIBS brali, ten náměstek, o kterém mluvíte - a který je nesmysl, jak jste na to přišel, že je spřízněný ANO? Ten dostal odměnu 420 tisíc. Možná více než krajský ředitel policie.

Takže co já řeším? Já řeším hospodaření GIBS, kde jsou důvodné pochybnosti, že se špatně hospodaří, a proto jsem tam poslal... (Čas, pane premiére.) Ministerstvo financí. No říkám, že... (Pane premiére...) Já potřebuji hodinu aspoň tady mluvit. (Pane premiére, čas...) Mám tolik papírů. No dobře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nicméně interpelace číslo osm je opět na téma GIBS. (Andrej Babiš: Super, tak se těším.) Takže já se tedy táži pana poslance Ivana Bartoše, jestli si přeje dát doplňující otázku. Ano. Přejete si dát doplňující otázku. Prosím, takže máte, pane poslanče, minutu na doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji panu premiérovi za vystoupení. On, ve vší úctě, má úžasnou vlastnost odpovídat na věci, na které jsem se ho neptal. Já jsem se ptal, jestli jste kontaktoval pana ředitele Murína dříve již s tím, aby odešel. To byla otázka jedna. Ty důvody jste nám objasnil. Otázku dvě jste také velmi rozvedl a další moje otázka šla na to, a to je jedno, jestli je spřízněný ANO, jestli plánujete navrhnout jako jeho nástupce pana Špačka v případě, že odejde.

Takže prosím, kontaktoval jste ředitele Murína již před zhruba třemi týdny s tou výzvou, ať odejde v klidu, nebo z toho bude skandál? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane premiére, jestli si přejete odpovědět? Ano. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak skandál, jak vypadá, a vybraní novináři-aktivisté z toho dělají nějaký skandál. Tak si to nastudujte, co je GIBS. Někdo dělá skandál. Hlásí: GIBS. Čapí hnízdo. Ne. Něco umíte jiného než Čapí hnízdo? No samozřejmě jsem se potkal s panem Murínem, je to můj podřízený podle zákona. Ale já mu nekecám do toho, co tam dělá. Já se ptám na to hospodaření. A ptal jsem se ho na ten přípis. A víte, co mi pan Murín odepsal? Že vlastně pan Sobotka s ním o tom nikdy nemluvil.

Tak fakt tomu nerozumím, co tam kluci dělali.

Takže je to můj podřízený a je to organizace, která nějak hospodaří. A vypadá to, že nehospodaří dobře. A žádné odvolání jsem nenavrhoval a jenom jsem konstatoval, a já jsem to už konstatoval... Prosím vás, samozřejmě že se vždycky z toho mého vystoupení dá ven to, co je potřeba. Ale já jsem se přece tady vyjádřil 22. dubna 2017. Tak si to nastudujte, pane kolego. Ne, tady je: Murína kvůli kauze úniku informací Bereta vyslýchali policisté. Důstojník uvedl, že se stýkal s Gáboríkem, jehož policie stíhá kvůli obchodování s utajovanými informacemi. Četl jste to? iRozhlas! Antibabišovský server! Každý den kopou do Babiše. (Hovoří pobaveně.) No tak to je strašný, ne, co řekli. Tak si to nastudujte, pane kolego, a neříkejte, že je to Čapí hnízdo. A nikoho nebudeme doporučovat. Takže já doufám, že to všechno proběhne... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP