(10.30 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych si jen chtěl ujasnit, v jaké fázi projednávání teď jste, protože vy jste dal přednostní právo panu Babišovi ještě před otevřením rozpravy, a už následovala smršť faktických poznámek a ty mohou být jako reakcí jenom na projev v rozpravě. Takže rozprava ještě nebyla otevřena, aspoň vy jste dal přednostní právo panu Babišovi. Takže my ještě nejsme v rozpravě a celá tato rozprava je mimo jednací řád. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám tedy za to, že jsme na začátku rozpravy, a mám tu ještě jednu přednostní přihlášku do rozpravy. Ano, jsou to přihlášky do rozpravy. Já se poradím. (Konzultace s organizačním oborem.) V tom případě čistě pro formu otevírám rozpravu. Měl jsem za to, že byla otevřena již v době, kdy jsem přebral předsedání.

Nyní prosím s faktickou pana poslance Koníčka. (Z pléna: Už byl!) Pardon. V tom případě zde mám přednostní přihlášku do obecné rozpravy od pana poslance Faltýnka, nebo předsedy Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám na začátek jednu prosbu. Vypadalo to, že budeme jednat celkem konstruktivně, tak se prosím nehádejme, je to moje osobní prosba, ať jsme schopni stihnout hlasování dneska, protože já mám o půldruhé jít do nemocnice a rád bych to stihl.

Takže já vám všem děkuji za to, že jste mi umožnili se vyjádřit v projednávané věci, tedy otázce mého vydání k trestnímu stíhání v tzv. kauze Čapí hnízdo. Vystupuji zde na půdě Poslanecké sněmovny v této věci již podruhé a mám určitou výhodu, neboť jsem se mohl prostřednictvím svého obhájce seznámit s obsahem trestního spisu. Mohu se tedy vyjádřit se znalostí věci a zejména se znalostí důkazů, které by měly proti mé osobě existovat.

Cílem mého vystoupení není ambice docílit vašeho právního hodnocení mé trestněprávní odpovědnosti, chápu, že to musí provést orgány činné v trestním řízení. Chci ale této příležitosti využít k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak obrovské riziko možného zneužití policejního orgánu v takových obdobných případech existuje. Ničím nepoložené obvinění mé osoby jedním konkrétním člověkem zastávajícím funkci policejního orgánu ohrožuje můj osobní a profesní a i politický život zásadním způsobem. V takové situaci se může dříve nebo později nacházet každý z vás, z nás.

Současně mně však dovolte, abych na začátku svého vystoupení sdělil, že já zvednu ruku pro své vydání, a to ze dvou důvodů. Už jsem to koneckonců avizoval a tak jako pan předseda Babiš jsem to udělal i při minulém vydávání v minulém volebním období.

Tím prvním důvodem je to, že jsem nic nezákonného neudělal, a proto se nechci skrývat za poslaneckou imunitu. Použiji citát jednoho z kolegů z dnešní ranní tiskovky. Už nevím, kdo to byl. Myslím, že to byl kolega Farský. Nejsem prostě nadčlověk. To jsem říkal i minule.

A tím druhým důvodem, který souvisí s tím, je moje loajalita k mým bývalým kolegům z představenstva ZZN Pelhřimov Zdeňkovi Kubiskovi a panu Platilovi. Jsou to totiž lidé, kterých si já osobně vážím, kteří celý život poctivě pracovali, a je za nimi něco vidět, něco konkrétního, a tito slušní chlapi jsou také nesmyslně obviněni a imunitu nemají. Takže to jsou moje dva důvody, proč já sám budu aktivně hlasovat pro své vydání, přestože nazývám celou tuto kauzu, a na půdě Poslanecké sněmovny si to snad můžu dovolit, a slíbil jsem, že v České televizi to slovo říkat nebudu, nazývám to prostě sračkou. A velkou sračkou! (Oživení v sále, potlesk poslanců ANO.) Omlouvám se za některé expresivní výrazy, ale už žádný nebude. Možná v citátech vás kolegů z minulých volebních období, ale k tomu se dostanu.

Má trestná činnost spočívá dle usnesení o zahájení trestního stíhání, které je součástí projednávané žádosti o mé vydání, v tom, že jsem jako pomocník měl odstranit překážku pro spáchání trestného činu tím, že jsem skryl skutečnou identitu Andreje Babiše za jeho děti - Andreje Babiše, Adrianu Bobekovou, rozenou Babišovou, a tehdejší partnerku Moniku Babišovou.

Vážené kolegyně, kolegové, domníváte se, že jsem já nebo pan Babiš takový hlupák, že vymyslíme společně takový dokonalý podvod? (Směje se a pobavení poslanců ANO.) Kolegyně a kolegové, jediné, co jsem spáchal, je - a to jsem spáchal, já se k tomu hlásím, protože jsem takových věcí spáchal za dobu své profesní kariéry stovky, možná tisíce - je naprosto legální a transparentní prodej akcií obchodní společnosti za cenu dokonce vyšší, než jakou stanovil ne námi objednaný posudek, ale policií objednaný posudek, znaleckým ústavem provedený na základě žádosti policie. A to je mimo jiné jedna z věcí, kterou se v žádosti nedočtete, kterou před vámi policie tají.

Současně mě policie obviňuje z toho, že jsem neudělal výběrové řízení na prodej těchto akcií, na prodej akcií soukromé firmy. Když jsem byl jednou na podání vysvětlení jako svědek v této kauze, tak jsem se panu policistovi snažil marně vysvětlit, že v soukromé firmě se prostě výběrové řízení dělat nemusí, že to má popleteno se státní firmou. A tohle jsem tady říkal i minule. A je zajímavé, že pan policista v obvinění, v oficiálním obvinění konstatuje následující - v reakci na to, co jsem tady řekl minule: Policejní orgán dále v souvislosti s veřejným prohlášením - tím je myšleno zde ve Sněmovně - obviněného Jaroslava Faltýnka konstatuje, že pod dojmem veřejné nabídky neměl na mysli realizaci výběrového řízení, ovšem domnívá se, že pokud statutární orgán společnosti jedná s péčí řádného hospodáře, měl by alespoň učinit průzkum trhu, například veřejnou nabídkou k odkoupení akcií společnosti. Nikdy totiž nemůže vyloučit eventualitu, že by v případě veřejné nabídky neobdržel vyšší cenovou nabídku od jiné právnické nebo fyzické osoby. Takto byly akcie prodány přímo určeným nabyvatelům a i to nasvědčuje účelovosti všech kroků, které byly provedeny. (Směje se, rovněž tak poslanci ANO.) Přátelé, já se nechci dotknout nikoho, ale tohle je opravdu k smíchu. K smíchu!

Takže jediné, co jsem spáchal, je tato záležitost. Ale kolega vyšetřovatel zatajil další věci. Policie má k dispozici originál smlouvy o převodu akcií, originál předávacího protokolu, který jsem já podepsal, a doklad o bezhotovostní úhradě kupní ceny za akcie. Vše prokazatelně z let 2007-2008. To vám též tají, protože to prokazuje, že nic nebylo fiktivní, jak tvrdí v obvinění a v žádosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP