(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Nyní prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan místopředseda Hamáček hlasuje s náhradní kartou číslo 3, pan poslanec Mašek hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Ivan Adamec bez udání důvodu, paní poslankyně Dana Balcarová ze zdravotních důvodů, pan Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, paní poslankyně Tereza Hyťhová z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Jelínek z rodinných důvodů, pan poslanec Leo Luzar z osobních důvodů, pan poslanec Přemysl Mališ z rodinných důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová z rodinných důvodů, pan poslanec, pan místopředseda Vojtěch Pikal od 11.30 do 14.00 z pracovních důvodů, pan poslanec David Pražák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivo Vondrák bez udání důvodu - a já ho vidím, takže předpokládám, že svou omluvu stahuje zpět. Paní poslankyně Miloslava Vostrá z osobních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula ze zdravotních důvodů. Dále ještě přišla dodatečně omluva paní poslankyně Jany Levové od 9.00 do 10.00 bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Tomáš Hüner z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Lubomír Metnar z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Milek z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Martin Stropnický ze zdravotních důvodů a pan ministr Dan Ťok od 12 hodin do skončení schůze z pracovních důvodů.

Připomínám, že na dnešní jednání máme zařazený jako první bod bod číslo 40 a tím je Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Poté bychom se případně zabývali dalšími body z bloku prvního čtení, zákony.

Nyní se ptám kolegů a kolegyň, zda má někdo zájem o vystoupení a návrh na změnu schváleného programu schůze. V tuto chvíli mám jako první písemnou přihlášku pana předsedy volební komise Martina Kolovratníka, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré ráno. Já jsem předjednal se zástupci všech klubů tuto dohodu a prosbu volební komise. Rád bych zařadil teď jako první bod bod číslo 34, kterým je návrh na volbu členů a ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Je to komise, kterou jsme zřídili předevčírem ve středu. Je sedmičlenná. Byl jsem kluby požádán, že předseda této komise by mohl být zvolen příští týden ve středu. Pro to, abychom mohli volit předsedu, musíme tuto komisi nejdříve naplnit. Je to jedno hlasování, dá se říci technické, aklamací, takže pokud souhlasíte, nebude ten bod včetně mého slova trvat déle než pět minut, a proto prosím, abychom tento bod zařadili - je to bod číslo 34 - v tuto chvíli jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo dál má návrh na změnu schůze. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Kolovratníka, abychom dnes jako první bod zařadili bod číslo 34.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno je 163 poslanců, pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

V tom případě jsme se vypořádali s pořadem jednání dnešní schůze. Poprosím o podklad. Jedná se o volební bod, kterým tímto otevírám. Jeho název je

 

34.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Pane předsedo, já vás poprosím, abyste nás provedl tímto bodem. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji Sněmovně za důvěru. Je to bod číslo 34, volba členů nově zřízené stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace. Na základě našeho usnesení číslo 76 ke zřízení této stálé komise podle zásady poměrného zastoupení a v počtu sedmi členů jsme ve volební komisi vyhlásili lhůtu na nominace do středy 17. ledna do 14 hodin, poté volební komise přijala usnesení per rollam číslo 43, které bylo zasláno na poslanecké kluby, a já vám ho nyní přečtu. Tím vás i seznámím s navrženými členy této nově zřízené komise.

Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby navrhl Poslanecké sněmovně ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny v počtu sedmi členů v tomto složení. Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace - Pavel Blažek za ODS, Jaroslav Foldyna za sociální demokracii, Miloslav Janulík za hnutí ANO, Jiří Kobza za SPD, Jan Lipavský za Piráty, Taťána Malá za hnutí ANO a Radek Zlesák za hnutí ANO. Volební komise navrhuje provést volbu členů stálé komise veřejně pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nevidím nikoho, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, kdybyste ještě přednesl usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud nebyly dány žádné návrhy v rozpravě, tak prosím o hlasování k usnesení, které říká, že Poslanecká sněmovna volí členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace v navrženém složení podle předloženého usnesení volební komise číslo 43.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 167 poslanců, pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

 

Pane předsedo? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP