Stenografický zápis 6. schůze, 26. ledna 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Berkovec
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila v 9.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP