(15.20 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřte mi, že jsem docela intenzivně přemýšlel, jestli mám reagovat na to, co tady zaznělo z úst paní kolegyně Černochové, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Nejsem úplně přesvědčen o smysluplnosti toho, že nakonec tady pár vět řeknu, protože tím patrně jenom vytočím nějakou spirálu dalších invektiv a urážek a rozhodně bych vaším prostřednictvím paní kolegyni nerad rozplakal, ale myslím, že do nějaké emoce je schopna se dostat při sebemenší příčině. Já si myslím, že je lepší zachovat o něco chladnější hlavu.

Já mám své svědomí za působení na Ministerstvu obrany čisté. Samozřejmě něco se povede více, něco méně. Ale ptejme se tam, kde ti lidé na té obraně pracují, resp. ptejme se vojáků, ptejme se jejich velitelů, ptejme se vojáků na misích atd. Kolik miliard jsme tam podepsali, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, to jste jaksi cudně neuvedla. To, že tam jsou připravené projekty, to při mém nástupu nebylo. Ale přesto, věřte mi, napadá mě v podstatě jediné, a to je jistý známý citát: Nehněvejte se na ně, protože oni nevědí, co činí. (Potlesk některých poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní ministryni financí.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, už jsem byla třikrát vyzvána, abych se vyjádřila k návrhu skupiny poslanců k církevním institucím, takže učiním tak, aby to nevypadalo snad, že se za svůj názor stydím.

Ano, my jsme debatovali tento návrh. Není to vládní návrh, ale návrh skupiny poslanců. A skutečně nikdy nepadlo, pane poslanče Bendo, pokud si vzpomínám, že to byla vaše poznámka, že by byly předraženy pozemky o 50, nebo dokonce 59 mld., nějaké takové číslo tu zaznělo před chvílí. Ale pokud se má projednat návrh (na) zdanění náhrad, tzn. finančních náhrad, tedy vlastně částek, které se vyplácí proto, že nebylo možné vlastně vrátit už fakticky konkrétní nemovitý majetek, tak jako ministr financí a strážce kasy se samozřejmě k tomu přikloním. Nejedná se o retroaktivní zásah, ale o zdanění budoucích náhrad a přinese to do státní kasy zhruba, pokud si tu částku dobře pamatuji, asi 400 mil. korun.

Samozřejmě jsme na vládě debatovali, a to je velice podstatné, ústavněprávní rozměr tohoto návrhu, protože ten je zcela zásadní, a máme k tomu stanovisko odboru právního Legislativní rady vlády, které je pozitivní. Takže to bylo pro mě zásadní, proč jsem pro tento návrh zvedla ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Ferjenčíka, po něm pan předseda Stanjura a pak paní poslankyně Černochová, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já prostřednictvím pana předsedajícího musím vyjádřit politování nad tím, že kolega Kováčik jako komunista tady fakticky dělá tiskového mluvčího oligarchy. Přijde mi to poměrně absurdní. (Ozývá se potlesk a smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak bohužel bývalý neúspěšný ministr obrany není přítomen. Jsem nerad, ale bohužel, byla to jeho volba, že jako obvykle si tady zafňukal u mikrofonu, urazil mou kolegyni a nehrdinně odešel. (Ministr Stropnický přichází do sálu.)

Pane ministře Stropnický, styďte se. Styďte se. Takové útoky nemáte zapotřebí. Moje kolegyně nechtěla plakat. Jestli jste tu ironii nepochopil, já vám to pak napíšu. Ono někdy ty uvozovky nejsou slyšet.

Když jste byl tak úspěšný... Já jsem tady slyšel mnohokrát - teď se promíjím, nemám tak dobrý projev herecký jako pan ministr Stropnický: Co pořád máte? Vždyť ti kluci, zeptejte se, ti kluci mě mají rádi. Tak co, paní poslankyně, co pořád máte kolem té armády? (Snaží se hrát.) - Zeptejte se těch kluků. (Ozývá se smích a potlesk zprava.) Je to tak.

Kdyby byl pan ministr Stropnický tak úspěšný, tak pokračuje ve své funkci. Ministr obrany je prestižní funkce a úspěšný ministr, pokud je ta samá vláda, přece pokračuje. Já nevím, jestli nechtěl, nebo nemohl. Fakt je jednoduchý. A čteme vyjádření nové paní ministryně - musím prověřit, co mi tady nechal. Kdyby to byla jiná strana, kdyby opozice přišla po jiné vládě, tak bych tomu rozuměl. Vy jste se prostě bál, přestože vás ti kluci mají tak rádi, abyste jim něco koupil. A ten podpis jste nechal na někoho jiného. A teď nám budete říkat - už to vidím, až budeme mluvit o Dublinu... Co pořád máte s tou zahraniční politikou? Vždyť si přece rozumíme... (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Černochová stahuje, takže pokud nejsou další přihlášky, končím rozpravu.

Zeptám se pana předsedy vlády, zda si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. V tom případě, protože je zvykem, že hlasování o důvěře vládě řídí předseda Sněmovny, tak předám řízení schůze panu předsedovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak úplně jsme s tím nepočítali, že budeme tak rychle střídat.

Nyní se dostáváme k postupu podle § 85 jednacího řádu, který není až tak častý v této Sněmovně, takže prosím. Podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba k souhlasu nadpoloviční většina přítomných poslanců.

Já nyní poprosím, kromě toho, abychom udrželi klid v sále, pověřené ověřovatele schůze, kterými jsou pan poslanec Stanislav Berkovec a poslanec Miroslav Kalousek, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, a přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena, předpokládám. (Poslanec Kalousek nese předsedajícímu jména k vylosování, předseda Vondráček losuje.) A tím jménem je Roman Kubíček. Jako prvního jsem vylosoval pana poslance Romana Kubíčka.

Dále připomínám podle § 74 odst. 4 jednacího řádu, že vyvolaný poslanec vysloví buď "pro návrh", nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych jej mohl v souladu s jednacím řádem zopakovat na mikrofon.

 

Přikročíme tedy k hlasování.

Já přednesu návrh usnesení, které není nijak složité a zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě důvěru."

A nyní vás budu vyvolávat, jestli mi někdo dodáte jmenný seznam abecední. (Děje se.) Výborně.

 

Pan poslanec Roman Kubíček: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Kubík: Pro návrh.

Pan poslanec Martin Kupka: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Kytýr: Pro návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP