(14.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Za prvé. Mohli jste se chovat zodpovědněji a mohli jste snížit výdaje. Těch příkladů jsme vám ukázali hodně i na našich pozměňovacích návrzích, od několika milionů až po opravdu relevantní částky. Nebo jste alespoň mohli vrátit rozpočet, a mám na mysli jeho příjmy a jeho výdaje, do původních čísel, v nichž to připravil bývalý ministr financí za hnutí ANO v předcházející vládě. Mohli jste také odstranit třeba z rozpočtu to, co jste kritizovali na rezortech - ČSSD a KDU-ČSL -, že si tam neracionálně přidaly. To jste ale neudělali.

Nebo další možnost. Mohli jste prostředky přesunout a například více investovat. Už to tu bylo opakovaně řečeno před volbami i během schvalování rozpočtu, že v tomto roce vláda investovala méně, než investovaly vlády během krize. A na příští rok, když se podíváme do rozpočtu, tak těch investic je tam ještě méně. A to je neomluvitelné vzhledem k tomu, že se ekonomice daří a v jaké jsme celkově situaci.

A za třetí. Ještě jedna věc, kterou jste mohli udělat. Mohli jste nám všem ukázat, jaké jsou vaše priority, a skutečně je podpořit změnami v rozpočtu, alespoň nějakými, alespoň symbolickými změnami. A ani to se nestalo.

O prioritách nové vlády slýcháme od prvního dne jejího vzniku, ale když se podívám na ten rozpočet, a moji kolegové ho studovali velmi důkladně, tak tam nic, co by odráželo vaše priority, nevidíme. Slýcháme o vyšších důchodech. No dobře, ale ty důchody budou vyšší pouze a přesně o tolik, o kolik jejich zvýšení naplánovala bývalá vláda.

Od pana premiéra slyším v každém vystoupení, jak bude bojovat za vyšší důchody, ale v parlamentu jste tedy v přípravě rozpočtu za žádné vyšší důchody nebojovali.

Poslouchám, že budete bojovat proti byrokracii. My bychom rádi tento boj podpořili a přidali se k vám, ale v rozpočtu máte vyčleněné prostředky pro nárůst počtu státních zaměstnanců a konkrétně i pro nárůst počtu úředníků. Nejen hasičů a učitelů, ale i několika set úředníků. Čemu tedy vlastně říkáme byrokracie a boj proti byrokracii?

Slýcháme o digitalizaci jako prioritě. No dobře, ano, výborně, souhlasíme. A v tom rozpočtu to najdeme kde? Ve vyšším počtu úředníků? Nebo kde se ušetří? Co bude vlastně digitalizováno? My v tom rozpočtu vidíme jenom nárůst vládní spotřeby a nárůst rozpočtu vládní administrativy, to je všechno, ale žádné snížení a boj s byrokracií v tom rozpočtu nenacházíme, ani nástroje pro to.

Pak prý jsou prioritou investice. Už jsem o tom mluvil a hovořili tady i jiní dříve, moji kolegové, a dokládali to podrobnými čísly. Kdyby přišel alespoň symbolický návrh, přesunout část prostředků do investic, více prostředků vyčlenit na investice, nebo kdybyste alespoň podpořili některý z opozičních návrhů, například navýšení investic do obrany.

Dámy a pánové, ještě jednou. To, že ten rozpočet je takový, jaký je, to nebyla otázka nedostatku času nebo nedostatku možností. Ten rozpočet se dal upravit. Tak jak se dalo škrtem pera na Ministerstvu financí před pár týdny, z původních příjmů a výdajů učinit o 22 miliard vyšší částky, tak se dalo něco udělat i tady v Poslanecké sněmovně a mohli jsme dospět ke změnám rozpočtu, které by učinily rozpočet lepším. Nic takového se nestalo, a proto jménem Občanské demokratické strany konstatuji, že tento rozpočet nepodpoříme. A tu naši nepodporu shrnu do tří bodů.

Nepodpoříme ten rozpočet proto, že ho za prvé považujeme za příliš málo ambiciózní vůči možnostem, ve kterých se naše ekonomika nachází a které ekonomický růst nabízí. Za druhé ho nepodpoříme proto, protože ho považujeme vzhledem ke zmíněnému růstu za nehospodárný. A za třetí ho nepodpoříme proto, že ho považujeme za hluchý a slepý k riziku, že současný ekonomický růst nebude trvat věčně. Způsob hospodaření, v jakém nová vláda pokračuje a který podle tohoto rozpočtu přebírá od té předcházející vlády, to je způsob hospodaření, který může oslabit Českou republiku v dobách, které nebudou tak ekonomicky příznivé, jak jsou tyto. A takové doby jednoduše přijdou. Nikdo z nás si to nepřeje, ale takové doby přijdou vždycky a musíme s tím počítat právě v časech, kdy se nám daří dobře.

Předložený rozpočet nic takového nezohledňuje, a proto Občanská demokratická strana pro něj nebude hlasovat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Jenom upřesňuji, že pan poslanec Volný nebude vystupovat k proceduře jako první, protože jeho návrh už byl zahrnut do návrhu paní zpravodajky. Takže k proceduře první vystoupí pan poslanec Juránek.

Faktická poznámka - pan poslanec, pan předseda Kalousek, omlouvám se, přehlédl jsem. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte, byl jsem mírně vyprovokován svým předřečníkem k tomu, abych vystoupil a řekl dvě věci. Za prvé, že zcela souhlasím s jeho hodnocením. Už jsme mnohokrát řekli, že díky základním parametrům schváleným v prvním čtení rozpočet podpořit nemůžeme. A když jsem poslouchal, co všechno podle pana předsedy Fialy koalice mohla udělat, tak jsem také slyšel, že mohla vrátit základní parametry rozpočtu alespoň do toho rámce, který připravil a předložil bývalý ministr financí. Ano, to vláda skutečně udělat mohla, my jsme si to přáli a také jsme to v prvním čtení navrhli. Mrzí nás, že to nepodpořily strany bývalé vlády, protože mohly, ale nechtěly. Leč faktem je, že to nechtěla ani ODS, protože ten návrh nepodpořila. Tak teď nerozumím, proč je vám ústy ODS vyčítáno, že jste to neudělali. ODS měla jistě dobré důvody, proč to nechtěla také.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za dodržení času. Nyní tedy s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Jako další vystoupí s přednostním právem pan předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, čím více se zamýšlím nad vládou předkládaným státním rozpočtem pro rok 2018, čím více detailů si uvědomuji, tím větší to působí bolest. (Smích.) Ekonomika poroste... (Směje se.) Já teďka...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já nechci kolegy okřikovat, máte úspěch. (Pobavení v sále.) Ale poprosím o klid, abychom mohli pokračovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Ekonomika poroste tempem 3 až 4 %, ale už třetím rokem po sobě roste složená daňová kvóta. Z úrovně 32,6 % v roce 2015 se dostane na 34,4 %. Rozpočet provází očekávání nižšího čerpání peněz z Evropské unie. Operační programy jsou plánovány na úrovni pouhých 41 miliard Kč, a i když se české vládní kapitálové výdaje mírně navyšují, celkově jsou nižší. To se promítne do investic a do vnitřního dluhu, zejména pokud jde o infrastrukturu investic, poklesne objem investic. Plánované investice pro příští rok poklesnou pod 90 miliard, což je proti letošnímu roku o sedminu. A co je kouzelné, přesto navrhovaný rozpočet nesníží schodek státního rozpočtu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolyká 588 miliard Kč. Bohužel tyto peníze zdaleka nejdou jen potřebným. Vadí mi, že ti, co žijí nepřizpůsobivým, parazitním způsobem života, budou nadále podle návrhu brát veřejné peníze. Ale stejně tak považuji za parazity i ty, kdo jsou jinak a mnohdy velmi sofistikovaně přisáti na veřejné peníze. Například takzvané politické neziskové organizace.

Pozoruhodné je, že 33 milionů Kč měsíčně jde jen za provoz softwaru obsluhujícího výplaty sociálních dávek. Já tomu nerozumím. Měl jsem vždy pocit, že si koupím software a ten mi v počítači běží už zadarmo, respektive při minimálních dalších nákladech.

Při pohledu na návrh rozpočtu vidíme i další nelibé věci. Spotřebitelské ceny narostly, ale životní a existenční minimum zůstalo na stejné úrovni celých sedm let a zůstane pravděpodobně nadále. Tedy opět voda na mlýn soukromým exekutorům, protože čím nižší částka životního minima, tím menší tzv. nezabavitelná částka a tím častější ekonomická likvidace, byť i bagatelního dlužníka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP