(12.30 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Sněmovny, 186 lístků. Tady byli dva kandidáti. Pavel Kováčik obdržel 107 hlasů a Ondřej Profant 49, takže předsedou této komise se stává Pavel Kováčik.

Druhá komise je stálá komise Sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Kolegyně Jana Pastuchová z ANO získala 176 hlasů, takže se silným mandátem byla zvolena a je předsedkyní této komise.

Dále komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. I tady 186 hlasovacích lístků, pan poslanec Zdeněk Ondráček obdržel 85 hlasů, nedosáhl tedy potřebného kvora a nebyl zvolen předsedou této komise. Volba je tajná a dvoukolová. Znamená to, že v tomto případě se bude opakovat druhé kolo volby. Zatím předběžně, nebo neoficiálně, po debatě se zástupci poslaneckých klubů předpokládám, že by druhé kolo mohlo proběhnout v úterý ve 14 hodin na začátku programu, pokud na tom bude politická shoda.

Další - stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Kandidát Tomáš Vymazal získal 173 hlasů a byl zvolen také se silným mandátem předsedou této komise.

Dále komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. I tady jediný kandidát Karel Krejza získal 168 hlasů a byl zvolen předsedou této komise.

Další v pořadí - stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Pavel Bělobrádek obdržel 152 hlasů a byl také zvolen předsedou této komise.

Komise pro kontrolu činnosti NBÚ. Navržený kandidát Miloslav Rozner za SPD - 134 hlasů, také se stává předsedou této komise.

Další v pořadí - stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Já ta čísla nečtu, protože ve všech případech bylo vydáno i odevzdáno 186 lístků a i to kvorum bylo ve všech případech stejné. Takže komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, Vít Rakušan 153 hlasů a stává se předsedou této komise.

Komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu. František Vácha 172 hlasů, také se silným mandátem se stává předsedou této komise.

Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ, to je z té série komisí poslední, Národní bezpečnostní úřad. Jediným kandidátem byl Pavel Jelínek a získal 167 hlasů a je předsedou této komise.

 

23.
Návrh na volbu vedoucích stálých delegací
Parlamentu do meziparlamentních organizací

Z toho druhého usnesení jsme volili ony stálé delegace Parlamentu do mezinárodních organizací.

Co se týká první delegace do Meziparlamentní unie, tady jsme měli dva kandidáty - Stanislav Grospič za KSČM získal 29 hlasů, Ondřej Polanský za Piráty 125 hlasů. Předsedou této delegace se stává Ondřej Polanský.

Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO. Pan poslanec Josef Hájek získává 168 hlasů a stává se předsedou této delegace.

Dále - stálá delegace do OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Paní poslankyně Karla Maříková získala 167 hlasů a je vedoucí této stálé delegace.

Další v pořadí je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tady byla jedinou kandidátkou paní poslankyně Miroslava Němcová za ODS. Získala 133 hlasů a také byla zvolena.

A konečně z těch delegací poslední - delegace do Středoevropské iniciativy. Kandidát sociální demokracie Bohuslav Sobotka získal 149 hlasů a stává se tedy vedoucím této stálé delegace.

A poslední informace ode mě. Jak jsem avizoval, my jsme na volební komisi přijali usnesení ke lhůtám, takže prosím tajemníky klubů o pozornost. Dnes do 14 hodin je vyhlášena lhůta poslaneckým klubům na podávání návrhů na předsedu vyšetřovací komise k OKD. Ještě jednou opakuji, k OKD je lhůta dnes do 14 hodin. A stejně tak žádali kolegové ze sociální demokracie, lhůta na podávání návrhů na předsedu té chybějící komise pro Ústavu České republiky je také dnes do 14 hodin.

Jak jsem avizoval, volební komise by se rychle ještě měla sejít dnes odpoledne a díky tomu bude vše připraveno, jak ty volby předsedů, tak i druhé kolo té jedné komise pro kontrolu GIBS na příští týden v úterý ve 14 hodin. Byly by to všechno tajné volby, a pokud tedy bude politická vůle před třetím čtením rozpočtu provést volby, můžeme být technicky připraveni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za informace panu předsedovi Kolovratníkovi. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych chtěl za klub Pirátů požádat o přestávku 20 minut na jednání poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, žádosti rozumím. Přestávka v délce 20 minut na jednání poslaneckého klubu Pirátů, to znamená, že budeme pokračovat v našem jednání ve 12.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.35 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP