Stenografický zápis 4. schůze, 12. prosince 2017Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bartošek
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura


11. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Martin Kolovratník


13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Poslanec Martin Kolovratník


14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

Poslanec Martin Kolovratník


15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Martin Kolovratník


16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Poslanec Martin Kolovratník


18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


19. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Poslanec Martin Kolovratník


20. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník


21. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 15.12 do 15.15 hodin.)

Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Radek Vondráček


24. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk 4/

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Miloslava Vostrá


25. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Miroslav Grebeníček


26. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 /sněmovní tisk 7/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Veronika Vrecionová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka


27. Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Adam Vojtěch


28. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 14/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Adam Kalous
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Klára Dostálová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová


3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


29. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD /sněmovní dokument 46/

Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Jan Birke
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 18.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.11 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec David Pražák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 18.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP