Neautorizováno !


(20.40 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Pak tady byl zmíněn příklad Norska. Jenom si to trošku připomeňme, protože je to velmi podobné. V Norsku se těží ropa a zisk z těžby ropy je zdaněn 78 %. My jsme tady slyšeli, jak z 10 % poplatků byly sníženy na 0,66, to je těch 0,7. Já se obávám, že to, co funguje v Norsku, nemusí fungovat tak úplně u nás, protože jsme byli svědky toho, že tady, jak říkala právě předřečnice kolegyně Nohavová, se dokázalo prostě znehodnotit cokoliv od vody, různých surovin, uhlí, nyní řešíme lithium. Já si myslím, že úplně nejrozumnější by bylo, kdyby tato vláda, a uvědomme si podstatnou věc, že tato vláda tady bude mnohem déle než tato Poslanecká sněmovna, která dnem voleb, ale víme, že náš mandát je až do 26. října, takže 26. října tato Poslanecká sněmovna končí, ale tahle vláda tady ještě bude, skoro bych řekl těžko odhadnutelnou, neurčitou dobu. Minulá vláda, než vznikla, tak to trvalo čtyři měsíce. Když vidím, jaké se rodí, nerodí, nebo o jakých koalicích se spekuluje, já si myslím, že nás čeká období, kdy může být i řada stížností a protestů proti tomu, jak probíhaly volby, jak probíhaly kampaně a všechno ostatní, toto období může být ještě delší.

(Poslanec Brázdil upozorňuje mimo mikrofon řečníka, že už nemluví v přímém televizním přenosu.)

To vůbec nevadí, že to není v televizi. To kolega z ANO špatně pochopil. A teď mi přetrhl myšlenku.

Já si myslím, že by bylo úplně nejrozumnější netěžit, nechat to. Nevím, co odhlasuje tato Poslanecká sněmovna, co je možné, ale po této vládě nebudou nižší dluhy, ony budou skoro stejně vysoké, kosmetická změna výše našeho zadlužení je opravdu kosmetická a dluhy zůstanou stejně velké. Já si myslím, že by bylo nejrozumnější, abychom našim vnukům nechali, ať s tím naloží rozumněji, ne v této předvolební hysterii, nebo povolební hysterii, která bude, už to vidím, jak se budou koaliční strany, které budou spolu vyjednávat, jak se budou obviňovat. To by byla úplně nejrozumnější varianta podle mého názoru. Pokud by tohle nebylo možné, tak si myslím, že druhá nejrozumnější varianta je jít, ale ne zcela, cestou vyššího zdanění zisků, ať se potom ukáže, jestli je to opravdu tak zajímavé, nebo ne, a pokud ne, směřuji to k bodu 1, který jsem řekl, ať to zůstane pro ty, co budou po nás a v klidu s rozvahou po větší diskusi a větších analýzách o tom rozhodnou.

A teď k tomu, co jsem říkal na úvod. Bylo tady řečeno, že je to o odvádění pozornosti, tato předvolební řežba, která se tady dnes odehrává. Já s tím naprosto souhlasím, že je to odvádění pozornosti, akorát na rozdíl od svých předřečníků to vidím z jiného úhlu pohledu, proč se odvádí pozornost. Já se domnívám, že tady jde o to, aby různými kauzami, ať to bylo Čapí hnízdo, ať to byly korunové dluhopisy, a teď se nepouštím do debat, jestli byly oprávněné, neoprávněné, jaká je podstata věci, nyní lithium, mluvil jsem o solárech a jiných záležitostech, o omezování osobní svobody občanů, že to je pouze plíživá salámová metoda postupného zbavování České republiky samostatnosti, aby si toho občané nevšímali, aby se zabývali lithiem, aby se zabývali jinými záležitostmi, protože momentálně to vypadá, že před těmito volbami je lithium úplně nejdůležitější kauza. Souhlasím s tím, že je to velmi zásadní problém. Já jsem byl ten, který chtěl, abychom se tím zabývali, a navrhoval jsem, abychom se tím zabývali na schůzi, a podepsal jsem arch pod svoláním této schůze. Ale občané jsou těmito kauzami odváděni od stěžejního, co já pokládám za nejdůležitější pro tyto volby, protože v těchto volbách naposled se občané budou moci vyjádřit o směřování České republiky, jestli nás salámovou metodou zbaví dalších věcí, protože referendum o Evropské unii pokládám za nejdůležitější téma těchto voleb, a lithium velmi krásně posloužilo k tomu, aby na hodně dlouhou dobu na to občané zapomněli, nebo to ztratili ze zřetele, zabývali se lithiem. Ale to, že pan premiér, který tady tak krásně mluvil na začátku, jasně říká, že jeho cílem a údajně naším cílem je přijmout euro. Nevím, jestli se budeme moci vyjádřit, nebo ne. Vím, že konkrétně, pokud se týká přijetí eura, je pro toto ve společnosti velká nevole. Myslím si a jsem o tom přesvědčen, že občané by měli mít právo se v referendu o Evropské unii vyjádřit i k tomu, jak dále budeme pokračovat, jestli budeme řešit jiné věci, jestli naše pravomoci budou dále snižovány. My jsme si nedokázali před pár lety vybavit to, že o některé rozhodovací pravomoci přijdeme. Já bych velmi nerad, abychom se dočkali i toho, že bude omezeno naše rozhodování i v tom tématu, ke kterému byla dnešní schůze.

Věřím, že občané zbystří, vrátí se opět k tomu, co je stěžejní pro tuto dobu. Já říkám, že lithium je stěžejní a memorandum je stěžejní, ale mnohem podstatnější a zásadnější se domnívám, že je to, aby se občané v referendu o Evropské unii mohli vyjádřit, jak dále chtějí pokračovat. A vládní i opoziční strany, jejichž zástupci tady dnes mluvili, jak víme, velmi často tohle téma naprosto nedemokraticky ani nechtějí připustit.

Děkuji za pozornost. Já jsem si také dovolil trošku volebního tématu, když to tady přede mnou všichni odehráli. Ale myslím si, že jsem se v podstatné části svého příspěvku zmínil i o tom, proč jsem podepsal žádost o svolání této mimořádné schůze. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Leo Luzara. Připraví se paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, pan ministr je tady také, takže vážený pane ministře, děkuji, dámy a pánové, za to, že jste zde vydrželi do těchto pozdních podvečerních hodin. Já se pokusím být opravdu věcný. Byť to nebývá mým zvykem, vrátím se k základním problémům smlouvy, kterou máme před sebou, a toho, proč zde vlastně opravdu dneska jsme.

Hodně jsme tady slyšeli o populismu, předvolebních agitacích a podobných záležitostech. Málo jsme se možná věnovali základu. Lituji, že tu není pan ministr Havlíček, protože si myslím, že by tady měl být, je to jeho téma. On toto způsobil, on by tady měl odpovídat. Snad mu má slova někdo přenese, popřípadě se s nimi seznámí.

V prvé řadě si zaslouží odpovědět na otázku, hovořím o memorandu, ve kterém se hovoří o Smlouvě o ochraně investic mezi Austrálií a Českou republikou. Já jsem si tuto smlouvu našel, já jsem si ji přečetl a zjistil jsem, že byla podepsána 29. července 1991 panem Václavem Klausem v Canbeře. V memorandu se píše, že to bylo v roce 1993. Ptám se, o jakou smlouvu se tedy jedná. Je to jiná smlouva, nebo tatáž, ale pouze překlep? Chápal bych, že vstoupila v platnost ratifikace a podobně, ale to by nebylo, že byla podepsána v Canbeře v roce 1993. Ona byla podepsána v roce 1991. Tak se ptám, o čem hovoříme v memorandu vůči této společnosti, která má nějaké vztahy s Austrálií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP