Neautorizováno !


(16.00 hodin)
(pokračuje Mihola)

Ale vraťme se k poněkud zamlžené podstatě věci. Já tady budu citovat text pana vicepremiéra Bělobrádka, jak už bylo avizováno, a budu velmi stručný.

Zajisté si vzpomenete na hlasování k pozměňovacímu návrhu k novele horního zákona, který jsme odmítli, kde jsme odmítli jako jediný poslanecký klub fixaci poplatků za vydobyté nerosty na pět let.

Tady si dovolím malou vsuvku. Kdyby někdo měl krátkou paměť, tak mám i tu sjetinu (ukazuje), opravdu je to tam dobře barevně poznat, že jediný klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh nepodpořil. Všechny ostatní kluby včetně klubu pana kolegy Michala Kučery, prostřednictvím předsedajícího nevidím, ale i kolega Kučera a klub TOP 09 tento pozměňovací návrh podpořili. Takže jediní lidovci nepodpořili. K té vsuvce patří dodat ještě to, že vlastně to nekoresponduje se situací na trhu nerostných surovin. Víte, o kolik se za poslední dva roky zvýšila cena lithia? Dvojnásobně. Nemůžeme s tím nic dělat. Takže skutečně to byl velký nesmysl.

Vracím se k textu vicepremiéra Bělobrádka. Doufám tedy, že o tomto pozměňovacím návrhu budete referovat také vašim příznivcům. Již tady jsme mohli tušit, že výše poplatků a jejich fixace je obchod, který Česká republika uzavírá s těžaři dle jejich vůle. Navrhovali jsme navýšení i na koaliční radě. I autoři pozměňovacího návrhu, konkrétně pánové poslanci Urban a Laudát, a nejen oni, ale i mnozí další věděli, co dělají. My chceme ale být konstruktivní. KDU-ČSL je připravena ke změně horního zákona a nařízení vlády k poplatkům za vydobyté nerosty tak, aby Česká republika byla skutečným vlastníkem nerostného bohatství a uměla toho využít k prospěchu všech občanů, nikoliv jen ku prospěchu několika vybraných jedinců. Jde tedy o zrušení fixace doby pět let, na kterou se stanoví výše poplatků nařízením vlády, a změnu poplatků na výši odpovídající světovým poměrům, nikoliv těm africkým, kde úplatky místním mocným a levná pracovní síla umožňují drancování přírodního bohatství.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat ještě před zahájením rozpravy vystoupením pana místopředsedy Bartoška a připraví se pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hned na začátku mi dovolte srdečně pogratulovat. Rád bych zde pogratuloval hnutí ANO a jeho předsedovi Andreji Babišovi k tomu, že se po několikaletém působení v české politice těmito svými intrikami, pletichařením a konáním ministra Brabce zařadili mezi ty takzvané standardní politické strany, na které opakovaně útočili. Protože nepředvedlo hnutí ANO nic jiného než to, za co kritizovalo své okolí. V podstatě morálku nám zde jde kázat člověk, který byl vydán k trestnímu stíhání jako předseda politického hnutí, stejně tak jako předseda jeho klubu. To znamená, tito lidé nám sem přicházejí a říkají, jak má svět vypadat. Nejdřív by si měli zamést především před vlastním prahem.

Zajímavé také je, že ve svém otevřeném dopisu ministru Havlíčkovi pan poslanec Andrej Babiš vytýká členovi vlády, že podepsal memorandum - a tady cituji - bez projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a bez otevřené veřejné diskuze. Bez ohledu na to, jaký sporný charakter má zmíněné memorandum, dovolte, abych zde vyjádřil svůj údiv nad tím, jak najednou šéf hnutí ANO se odvolává k autoritě Poslanecké sněmovny, do které opakovaně kopal s tím, že je to žvanírna, že je to ztráta času, tak najednou se mu hodí to, že se k tomu Poslanecká sněmovna nevyjádřila. Takže máme být rukojmí v rukou předsedy hnutí ANO, že někdy se mu Sněmovna hodí, a její stanovisko, a někdy jí může pohrdat! V tom byste si v rámci hnutí ANO měli udělat jasno.

Po pravdě řečeno mě příliš nezajímají spory mezi sociální demokracií a hnutím ANO. Tady je potřeba konstatovat, že v minulosti zde pojalo několik někdejších členů například sociální demokracie, potažmo ODS - a udělejme si krátký historický exkurz bez emocí. Je to o tom, že první povolení s průzkumem ložiska lithia začalo tehdy, když ministři životního prostředí byli za ODS. Pro připomínku: Všechny žádosti firmy Geomet o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány v souladu s příslušným zákonem na územní odbor Ministerstva životního prostředí Ústí nad Labem, který také všechny žádosti posuzoval a vydal v této věci příslušná rozhodnutí. První rozhodnutí o stanovení průzkumného území Cínovec pro společnost Geomet bylo územním odborem vydáno 20. 6. 2010 s platností do 31. 6. 2014. Druhé rozhodnutí o stanovení průzkumného území Cínovec II pro společnost Geomet bylo vydáno územním odborem Ministerstva životního prostředí Ústí nad Labem 24. 11. 2011 s platností do 31. 7. 2014. Třetí rozhodnutí o stanovení průzkumného území Cínovec III pro společnost Geomet bylo vydáno územním odborem Ministerstva životního prostředí Ústí nad Labem 23. 9. 2016 s platností do 31. 10. 2021. A čtvrté rozhodnutí o stanovení průzkumného území bylo vydáno 18. 4. 2017 s platností do 30. 4. 2022. Všechna tato čtyři rozhodnutí byla vydána územním odborem Ministerstva životního prostředí v Ústí nad Labem a během tohoto období se na Ministerstvu životního prostředí vystřídali celkem tři ministři. V případě prvního rozhodnutí byl v té době ministrem Pavel Drobil z ODS, v případě druhého rozhodnutí byl ministrem životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS a v případě třetího a čtvrtého rozhodnutí byl tímto ministrem Richard Brabec z hnutí ANO.

Zajímají mě nikoliv politické spory, nýbrž reálné problémy lidí, kteří obývají tuto zemi. Zemi, kterou chtějí lidé jako ministři Havlíček a Brabec rozdat skupinám s pochybným pozadím a vlastnictvím. A proto se nyní ptám: Proč MPO podporovalo pozměňovací návrh poslanců Urbana a Laudáta, jehož cílem bylo zabránit vládě hájit veřejný zájem, a to znamená, poplatky se nesmí navýšit dřív než za pět let? Tady se můžu pouze ptát, jaká byla cena lithia v roce 2015 a jaká je nyní. Jaké zpracování lithia na území ČR má být dle memoranda MPO, co má být výsledkem? Pouze chemické čištění? Nebo výroba? Nebo výroba skutečného finálního produktu? S jakou společností toto memorandum bylo podepsáno? Zda by náhodou vláda neměla pověřit FAÚ prozkoumáním vlastnických struktur a požádat o součinnost mezinárodní orgány.

Těmito otázkami zastupuji zde veřejnost České republiky a nemluvím jenom sám za sebe. Rád bych ovšem poznal na ně odpovědi, a to jak za sociální demokracii, tak zástupce hnutí ANO, i když zatím z průběhu diskuze pochybuji o tom, že se dočkám nějaké kvalifikované reakce.

K tolik probíranému memorandu lze říct, že tento dokument podepsaný ministrem Havlíčkem z pohledu vnitrostátních zákonů je v uvozovkách cárem papíru. Žádná právní norma ani obecně závazný právní předpis jeho sjednání nevyžaduje ani nepředpokládá, dokonce jej v něm ani nezmocňuje. Na jejím základě zahraničním společnost nemá žádnou možnost se u vnitrostátního soudu domáhat stanovení dobývacího prostoru a ani těžební licence. Memorandum je navíc z velké části snůškou obecných frází. Problém tohoto dokumentu však spočívá v tom, že český právní řád nesestává pouze z Ústavy, zákonů nebo vyhlášek, ale také z mezinárodních smluv, které Parlament ratifikoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP