Neautorizováno !


(Schůze zahájena ve 13.12 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 61. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Ještě než budu pokračovat, prosím pana ministra kultury, který mě požádal o možnost vystoupení.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, chci se na vás obrátit s jednou prosbou. 16. října 1941 transportem Židů z Prahy do Lodže byla zahájena řada transportů našich židovských spoluobčanů do koncentračních táborů. Týkalo se to více než 80 tisíc obyvatel, z nichž drtivá většina nepřežila a nikdy se už do svých domovů nevrátila.

Chci se na vás obrátit s prosbou, abychom památku těchto našich spoluobčanů uctili chviličkou ticha. Snad toto memento může být jakousi výzvou k vzájemné úctě a slušnosti i při projednávání tématu dnešní schůze. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím, abychom povstali. (Přítomní povstávají.) Děkuji.

 

Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 62 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána v pondělí dne 9. října tohoto roku přes poslanecké kluby a zároveň rozeslána v úterý 10. října tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že z technických důvodů Poslanecká sněmovna nemůže jednat v jednacím sále ve Sněmovní číslo 4, měli bychom nejprve rozhodnout o návrhu usnesení o podrobných pravidlech jednání Poslanecké sněmovny na 61. schůzi. Tento návrh vám byl doručen jako sněmovní dokument 6750 a zároveň vám byl rozdán zde v sále.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu usnesení, které máte před sebou, a to je usnesení, kterým se stanoví podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny na 61. schůzi.

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. (Děje se.)

Počet přítomných poslanců je 156, kvorum pro toto hlasování je 79.

Nyní prosím ty, kteří souhlasí s návrhem usnesení, ať zvednou ruku. (Sčítají se hlasy.) Zeptám se, kdo je proti. Nikoho nevidím, takže konstatuji, že proti nehlasuje nikdo. Prosím o výsledek.

Konstatuji, že v hlasování číslo 2 bylo přítomno 156, pro 156, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a my jsme tedy s usnesením vyslovili souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP