(14.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Stejně jako při předešlých projednáváních programu schůze navrhuji i dnes to samé. Navrhuji zařadit návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, takzvaný branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, je to sněmovní tisk 1094. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

Tento návrh je předložen tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Je to takzvaný § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Ještě před malou chvílí jsem tady viděla pana ministra obrany Stropnického, byl tady i zpravodaj návrhu za výbor pan kolega poslanec Sedlář. Skutečně nám tento návrh zákona nezabere déle než pět, deset minut. Pan ministr a my všichni, co jsme signovali tento poslanecký návrh, jsme slíbili příslušníkům aktivní zálohy, že tato norma bude projednána a upravena ještě v tomto volebním období. Pokud bychom to neučinili dnes, tak v září už bude pozdě.

Další návrh, který si vám dovoluji předložit, a poprosit vás o jeho zařazení, je návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Petra Bendla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 1041. Opět i tento návrh je předložen tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90.

Poslední návrh, také taková moje notorieta, je návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 956. Je to vysílání vojáků na zahraniční operace v režimu do lhůty 60 dnů - vláda České republiky.

V minulém i předminulém týdnu jsem zaznamenala v médiích tolik pozitivních ohlasů na to, že tento návrh tady je připraven a předložen, že si myslím, že je naší povinností se tímto návrhem zákona ještě v tomto volebním období zaobírat, protože pokud tento návrh, a byla na něm politická shoda, padne pod stůl, ztratíme rok na to, abychom mohli ve zrychleném řízení vysílat vojáky například v rámci takzvaných sil ultrarychlé reakce. To je ten závazek, ke kterému se zavázalo i Ministerstvo obrany po aliančním summitu ve Walesu již v roce 2014. Myslím si, že je tato norma skutečně připravena dobře a komfortně s Ústavou. Společně s námi na ní pracovali i ústavní právníci.

Dovoluji si tedy zařadit tyto tři body, a to na dnešek po zákonech vrácených Senátem, všechny tři. Prosím, aby se hlasovalo odděleně. Nebo zítra, tedy ve středu 28. 6., jako první body odpoledního jednání. Opět prosím, aby se hlasovalo odděleně. Poslední varianta je v pátek 30. 6. po již pevně zařazených bodech, opět prosím, abychom o tom hlasovali odděleně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Kdyby byl nějaký návrh úspěšný, tak bychom za něj vždycky zařazovali další z bodů. Pochopil jsem to správně. Děkuji. Jako další se přihlásila k návrhu pořadu schůze paní poslankyně Marta Semelová. (Hluk v sále je stále velký. Velmi špatná slyšitelnost.) Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji zařazení nového bodu dnešního jednání s názvem Prodej sídliště Písnice.

Vláda již rok úspěšně ignoruje existenční problém několika tisíc lidí bydlících na pražském sídlišti Písnice, který nyní hrozí přerůst v kauzu podobnou OKD a RPG Byty. Záležitost je o to paradoxnější, oč více se nyní právě vládní sociální demokracie kasá, jaké že vyvine úsilí na řešení bytů OKD. Již několikrát jsem interpelovala v této věci jak ministra financí, tak premiéra. Stejně tak pan poslanec Koubek, který je starostou dané městské části. Zástupci iniciativy jednali s magistrátem bezvýsledně. Problémem se v dubnu zabýval sněmovní výbor pro sociální politiku, který svým usnesením vyzval ministra financí, aby zvážil připojení se k určovací žalobě nájemníků. 12. června proběhlo jednání s předsedou vlády, který doporučil iniciativě podat na Ministerstvo financí žádost o připojení se k určovací žalobě a k podání návrhu na vydání předběžného opatření proti zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. Zároveň slíbil, že se osobně bude o průběh vyřízení jejich žádosti zajímat.

Namísto toho si s Ministerstvem financí a pražským magistrátem přehazují horký písnický brambor a obyvatelé je nezajímají. ČEZ podle nich bral maximální sociální ohledy, když zařadil do výběrového řízení podmínky, které by zavázaly nového vlastníka ke slušnému zacházení s nájemníky, případně k solidní nabídce odprodeje bytů právě jim. Nový vlastník bytů, společnost CIB Rent Písnice s. r. o., se však k těmto podmínkám nezavázal. Vzhledem k nastavení veřejné soutěže musel ministr financí i premiér vědět, že šlo o velmi průhledný formální manévr, jenž měl zavřít ústa nepohodlným potížistům z řad bouřících se nájemníků i některých médií. Již nyní přicházejí nájemníkům na dobu určitou návrhy nových nájemních smluv obsahujících zvýšení nájmu o tisíce korun. Totéž očekávají v brzké době nájemníci se smlouvami na dobu neurčitou. (Hluk v sále neutichá!)

Vláda se zaklíná zájmy soukromých akcionářů. Neměl by pro ni být prioritní spíš zájem českého státu, který bude muset vyplácet vysoké částky na příspěvky na bydlení nebo zájem občanů? CIB Rent Písnice, aniž by byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, už začala razantně zvyšovat nájmy, a to až o 50 %, přičemž na svých webových stránkách se pyšní, že dosud vyhrála všechny soudní spory, které se zvyšování nájmů v bytech, jež získala do svého vlastnictví, týkaly. Při svém zastrašování zneužívá toho, že většina nájemníků na sídlišti je důchodového věku a že si nemůže dovolit velmi drahé právníky, jako má CIB.

O jakou firmu se vlastně jedná? CIB Rent Písnice s. r. o. je stoprocentně vlastněna holandskou společností CIB Group NV se sídlem na amsterdamském letišti Schiphol se základním kapitálem 1 mil. eur. Ve výpisu z obchodního rejstříku této společnosti je jako jediný akcionář uvedena společnost Imfc Management, která sice stála jen při založení společnosti, ale která současně figuruje v nechvalně známých Panama Papers. Svoji vlastnickou strukturu dokládá odkazem na média s tím, že majiteli jsou Alois Přibyl a Pavel Španko. Z výpisů z obchodních rejstříků českého a holandského to však nevyplývá. Pan Španko je uveden jako jednatel v CIB Rent Písnice a pan Přibyl jako ředitel holandské CIB Group. Vlastnická struktura je tedy velmi nejasná. Základní jmění společnosti je 1,6 mil. korun, přičemž kupuje sídliště s přibližně třemi tisíci nájemníky za 1,2 mld. korun. S ohledem na majetkovou strukturu kupujícího lze důvodně předpokládat, že jakékoliv další řízení ohledně těchto nemovitostí, včetně případného vymáhání škody na vrácení předešlého stavu a podobně, by bylo do budoucna velmi obtížné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP