(11.20 hodin)
(pokračuje Adamec)

Jsou mechanismy, jak se s ní vypořádat, nebudu říkat obcházet, aby mě někdo nenapadl, ale je to pořád takové, řekl bych, drbání levou rukou za pravým uchem. Když bude horlivý státní zástupce nebo vyšetřovatel, tak vám skutečně může způsobit problémy. Ale co je horší, a ukazuje se, jak nízká politická kultura je v České republice, většinou to dělají opoziční poslanci. A ani bych se moc nespletl, že v řadě případů to dělají i vlastní lidé, kteří vás mají plné zuby a chtějí vás vystřídat, protože tam jste už moc dlouho. Takže opravdu velmi složitý případ. To je ta deklarace - pan kolega Svoboda o tom mluvil. Rada svá rozhodnutí nikdy nezdůvodňuje. Kdo byl někdy v radě města, kraje nebo v hlavním městě, tak ví, o čem hovořím, protože zdůvodnění vlastně neexistuje.

Já počkám, až tady pan předseda si ten svůj soubor děvčat ošéfuje. (K panu poslanci Faltýnkovi.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím, abychom případné diskuse přesunuli do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Ivan Adamec: Také děkuji. Takže ono není, jak to rozhodnutí zdůvodnit. Je to kolektivní rozhodnutí. Nějaké subjektivní výmluvy jednotlivých radních, když něco neodhlasují, nebo naopak přihlášení se ke kladnému hlasování je naprosto nesmyslná záležitost. Podle mě odůvodňování tohoto typu bude velmi problematické a neodradí to ani opozici, ani koalici, ani vlastní lidi, kteří na to mají jiný názor, aby nepřesouvali politickou záležitost do jiného pilíře, do pilíře soudního.

Já si myslím, že bychom se tomuto problému - a tady správně říkal pan předseda Stanjura, že by se tím mělo zabývat Ministerstvo vnitra, možná i Ministerstvo spravedlnosti, aby návrh byl ucelený, aby skutečně obsahoval celé meritum věci, protože tady je to pouze deklarace. Je to prostě deklarace. Navíc možná i někdy těžce naplnitelná s odůvodňováním. Ale i kdybychom našli nějakou metodu, jak to udělat, tak se to dá asi zpochybnit. Takže si myslím, že nejjednodušší cesta by byla vrátit se zpátky k fyzickým osobám. Ale už jsem to tady říkal, to nám asi už nikdo nedovolí. Jsme součástí Evropského společenství a tam prostě tyto systémy fungují v této podobě. To znamená veřejnoprávní korporace. A teď je otázka, jak to mají uděláno jinde, aby k těmto excesům nedocházelo.

Já si myslím, že by k nim nedocházelo, kdyby zvítězil zdravý rozum a kdybychom si nepletli pilíře mezi sebou. Prostě politické rozhodování patří do pilíře, který nemůže být součástí pilíře moci soudní. To prostě nejde. A pokud budeme kriminalizovat - a sáhněte si každý do svědomí, kdy jste to sami měli chuť udělat, nebo dokonce nedej bože někteří udělali, protože ten protivník byl silný a tohle je nejjednodušší, nejsnazší cesta, jak ho očernit, a sami víte, že na každém šprochu je pravdy trochu. Když vás pak osvobodí, a dokonce vám dají i v některých případech náhradu, tak stejně si lidé budou říkat: to je stejně hajzlík, on byl šikovný, on tam měl své známé, oni mu pomohli. Už jenom kontakt s touto mocí je pro politika velkým problémem. Já bych skutečně doporučoval, abychom to nebrali na lehkou váhu. Tento návrh zákona beru jako takovou deklaraci. Nic jiného to nebude.

A když už jsem u tohohle pultu, tak bych chtěl prostřednictvím mikrofonu a přenosu sdělit všem kolegům starostům, primátorům: prosím vás, nemyslete si, že pokud toto projde Parlamentem České republiky, že se vám nemůže nic stát. Buďte opatrní a chovejte se tak, jako by tento návrh zákona nikdy schválen nebyl.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, kterému dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Navážu na to, co tady řekl pan předřečník Adamec, vaším prostřednictvím. Já jsem si zapsal do hlavy poslední slova, co říkal: když je protivník silný, tak ho očerníme, každý s tím má nějakou zkušenost. Pošpiníme ho, a teprve potom zjistíme, že se vlastně věci měly jinak. Vzpomeňte si na mimořádnou schůzi o panu vicepremiérovi Babišovi. Vy všichni jste se tady nad tím podepsali. A znovu říkám, porušili jste to, co tato Sněmovna má za úkol, zákonodárství. Přesně to se stalo na mimořádné schůzi. Takže se podívejte do vlastního svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Chalupa se mýlí, nebo jenom zúžil roli Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že vytváříme zákony, tak máme taky kontrolovat vládu. To je stejně důležitá role Sněmovny jako tato zákonodárná.

To, co říkal kolega Adamec, nechci ho interpretovat - je něco jiného kritizovat politického oponenta, říkat občanům "nevolte ho, on to nedělá dobře", a něco jiného podávat trestní oznámení a kriminalizovat jeho jednání. Je legitimní podle mě kritizovat oponenta, starostu, hejtmana, ministra financí, premiéra, pokud možno věcně na základě faktů, ale nikdo z nás občanských demokratů, pane poslanče Chalupo prostřednictvím řídícího schůze, nepodal žádné trestní oznámení na pana ministra financí. Nepodal. My jenom říkáme, že chybuje, dělá to špatně, ovládá média v neprospěch svých politických oponentů, a to je normální kritika. A my jsme úplní čajíčci proti tomu, co on tady říká o nás. A to vám nevadí. Ale my se bavíme o normálních politických argumentech, o tom, že přesvědčujete voliče úspěšně nebo neúspěšně. Něco jiného je kriminalizace politických odpůrců a to je věc, proti které já dlouhodobě vystupuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec, poté paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych se jenom chtěl opravit - veřejnoprávní korporace přišly bohužel už v roce 1998, to znamená před vstupem do Evropské unie, byli jsme velmi aktivní.

Co tady povídal pan kolega Chalupa, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího říci, že to není ten případ. Mluvil jsem o něčem úplně jiném a prosím, interpretace, jak jste ji tady říkal, není v souladu s tím, co jsem tady povídal. Je to prostě něco jiného. Možná by stálo za to trošku víc přemýšlet.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Ono je to svým způsobem fascinující, jak tady kolega z hnutí ANO, prostřednictvím pana místopředsedy, jedním dechem nerespektuje presumpci neviny u paní Parkanové, stejně jako pan ministr, který už tady není, kdy skutečně ještě probíhá soud. U paní Parkanové presumpci neviny nectíte, protože ji tady připomínáte, že je spojená s nějakými kauzami na Ministerstvu obrany, a druhým dechem se vám nelíbí, že Poslanecká sněmovna se pouze a jenom vicepremiéra této vlády - paní Parkanová už není aktivní politik - ptá, jakým způsobem souvisí některé jeho byznysové záležitosti s pozicí vicepremiéra, jakým způsobem ovlivňuje média, jakým způsobem ovlivňuje veřejné mínění. To je přece úplně zásadní rozdíl. Nemůžete ale jedním dechem říkat presumpci neviny ctíme a druhým dechem v jiném příspěvku ji absolutně nectít a popřít sami sebe.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Kudela, poté pan předseda Fiala.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já jsem nehovořil o paní Parkanové, protože ctím presumpci neviny.

K panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím. Vy jste udělali nějaké usnesení, kde jste řekli, že někdo něco udělal. Tady nebyl předložen jediný důkaz, není podáno jediné trestní oznámení, a tato Sněmovna řekla, že někdo něco udělal. Možná tomu špatně rozumím, ale já tomu rozumím tak, že pokud tady někoho z něčeho obviňuji, a jak to řekl pan kolega Adamec, vaším prostřednictvím, očerníme, zničíme, a teprve potom řešíme to, že někdo byl třeba nevinen. Tady jste to znovu zopakoval. Vy jste řekl, že pan Babiš ovládá média. Na základě čeho jste to řekl? Na základě nějakých nezákonných odposlechů? O čem se tady pořád bavíme? Takže skutečně tato Sněmovna ať se chová jako zákonodárný sbor a měří každému stejným metrem. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP