Stenografický zápis 57. schůze, 9. června 2017


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Marek Benda


359. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


274. Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1069/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová


275. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová


359. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Kolovratník


273. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bronislav Schwarz
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Jana Černochová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura


277. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Petr Kudela
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček


278. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslankyně Jana Černochová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Bohuslav Chalupa
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Černochová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Poslankyně Květa Matušovská


273. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Blažek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Stanislav Huml
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Huml
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Huml


358. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - třetí čtení

Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz


295. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - třetí čtení

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Jaroslav Klaška
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Herbert Pavera
Poslankyně Věra Kovářová


284. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP