(17.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem čtyři sta... omlouvám se, ale zmizel mi výsledek hlasování z tabule, takže potřebuji zjednat nápravu. (Po kratičkém čekání.) Už mi to naskočilo zpátky na obrazovku, takže přečtu:

Hlasování s pořadovým číslem 411. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat ještě o doprovodném usnesení. Táži se, zda je potřeba, abych přečetl text, anebo každý ví, o čem budeme hlasovat. (Reakce ze sálu.) Není potřeba, dáme hlasovat. Nikdo nevznáší námitku.

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh doprovodného usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. (Projevy nespokojenosti z poslaneckých lavic.)

Já se omlouvám, ale hlasování jsem zapnul, takže bude patrně problém. Poprosím vás o chvíli strpení, musím zjistit, co se děje se systémem. (Chvíle vyčkávání.)

Vzhledem k tomu, že máme problém s hlasovacím zařízením, navrhuji následující postup. Přeruším jednání Sněmovny na deset minut. Do té doby buď provedeme opravu hlasovacího zařízení, anebo budou v sále přítomni skrutátoři a provedeme hlasování s počítáním jednotlivých poslanců.

Omlouvám se, ale přerušuji jednání Sněmovny na deset minut.

 

(Jednání přerušeno v 17.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP