(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak nyní nás čeká šest faktických poznámek - paní poslankyně Černochová, potom pan ministr obrany. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vaším prostřednictvím panu předsedovi TOP 09 Kalouskovi chtěla doporučit, aby si v první řadě tu směrnici přečetl on, protože to, co tady řekl, je naprostý nesmysl. A pokud tady někoho obviňuje z populismu, tak já nevím, jestli tedy ještě součástí TOP 09 je pan europoslanec Pospíšil, který myslím byl přesně jedním z těch, kteří, jak říkal pan předseda TOP 09 Kalousek, vyvolával tu hysterii. Ano, Jiří Pospíšil byl jeden z mála poslanců za TOP 09, který tuto směrnici také nazval odzbrojovací směrnicí a hájil práva střelců. Takže si kladu otázku, jestli TOP 09 v čele s panem předsedou Kalouskem prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny není trošku schizofrenní, jestli nám tady neříká něco jiného, než pak v Evropském parlamentu koná, a jestli právě ten populismus tady nepředvedl v přímém přenosu právě teď pan Kalousek.

Jak jsem tady řekla, já bojuji za práva střelců od listopadu roku 2015. Takže mě nikdo z předvolebního populismu laskavě neobviňujte. (Tleská střelecká veřejnost na galerii pro hosty.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu skutečně velmi stručný. Ale protože tady zažívám zcela výjimečný okamžik, tak jsem se o něj s vámi chtěl podělit a v podstatě ho oslavit v tom smyslu, že snad poprvé při vší úctě souhlasím prakticky ve všech bodech s panem předsedou Kalouskem. A chtěl jsem se k tomuhle myslím racionálnímu názoru připojit. Jsem také poslední, kdo by to podceňoval, ale jsem také jeden z těch, kteří to četli. A opravdu i já bych to všem doporučil. I já bych všem doporučil. Předpokládám, že pořád tady je ještě nějaká proevropská většina. A když budeme interpretovat některé, byť i nešťastné, kroky Evropské unie, nebo Komise, ještě tím jakoby nejhorším možným způsobem, tak skutečně vykonáváme pro tuto republiku medvědí službu. Navíc je tam přece to zásadní usnesení, že žádný z těch majitelů o to nepřijde během svého života. Čili my tady mluvíme vlastně o zbraních, které zůstanou po někom, kdo opustí tento svět. Čili je tam spousta důležitých detailů. Jsou tam detaily o tom, že tam může být kategorie pro obranu. Řada zemí právě tuto kategorii v té směrnici využívá, anebo už ji má ve své legislativě, a proto se na ni ta směrnice vztahuje daleko, daleko méně robustním způsobem. My chceme jít také touto cestou a Ministerstvo obrany navrhne vládě tento směr legislativní změny, která není rozhodně na úrovni změny ústavní. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Pilný. Po něm pan poslanec Holík.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že to, co tady řeknu, není hlasem volajícího na poušti, protože já také vlastním zbrojní průkaz a vlastním pistoli. Nejsem příslušníkem střelecké komunity, protože nevím, co to je. Ale myslím si, že máme velmi dobrý zákon na držení zbraní a zbrojní průkazy. Je to dokonce zákon, který je lepší než zákon o řidičských průkazech, protože auto je také zbraň a my si v 18 letech uděláme řidičský průkaz, a pokud nejsme profesionálové, tak se naše způsobilost testuje až někdy po 60. roce věku. Takže myslím, že ten zákon je dobrý a není třeba ho opravovat.

Pokud má někdo takové zvláštní hobby, které nesdílím, jako střílet zvířata, tak nevím, proč by na to měl mít ekvivalent kalašnikova. To opravdu snad není nutné opravovat. Pokud by bylo něco nutné opravovat v této souvislosti, tak je to třeba implementace toho, co to je nutná obrana, protože pokud si uděláte zbrojní průkaz, tak dostanete také občas návod, když se budete bránit, střílejte do hlavy, nebo pohoďte gumovou pistolku. To je věc, která nás v nutné obraně omezuje daleko víc.

Pokud chce někdo bránit republiku a myslí to opravdu vážně, tak tady máme přece institut aktivních záloh, kde může cvičit střelbu, kde se může připravovat na obranu republiky.

Tenhleten zákon je zbytečný, vyvolává naprosto zbytečnou paniku a nikdy pro něj hlasovat nebudu. Děkuju za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Holík. Po něm pan poslanec Benda.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte, abych zareagoval malou technickou poznámkou. Překvapil mě poměrně pan kolega poslanec Pilný, stejně tak pan ministr. Rád bych tady upřesnil několik informací, které tady pronesl pan Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího. (Velký hluk v levé části sálu.)

U dlouhých zbraní se jedná o zásobníky nad deset a ne nad třicet, to zaprvé. U krátkých je to dvacet. A zadruhé, pokud se tady bavíme o kropení, tak se jedná o automatickou zbraň. Ale směrnice se týká poloautomatických zbraní, čili samonabíjecích.

Takže pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, přečtěte si tu směrnici, a potom můžeme zahájit nějakou diskusi a bude zcela určitě na daleko vyšší úrovni.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Benda. Po něm pan poslanec Váňa. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom vaším prostřednictvím panu kolegovi Kalouskovi, kterého si jinak vážím, a respektuji i jeho názor na to, že si může myslet o zbrojní směrnici něco jiného než my. Tak jenom upozorňuji, že pro směrnici alespoň podle veřejných zdrojů hlasoval Jaromír Štětina, který je poslancem... (Reakce zprava.) Já říkám podle zdrojů, které se dají najít na internetu, který je poslancem za TOP 09, a Luděk Niedermayer se zdržel hlasování. Takže pokud to tak není, prosím, pak se omlouvám a musíme holt bohužel pečlivěji kontrolovat i ten internet.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Váňa. Potom pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená veřejnosti, dneska v hojném počtu, myslím si, že dnes tady zazní ještě mnoho názorů a informací, které řekněme nebudou úplně podloženy znalostmi, fakty, zkušeností a podobně, což je logické, protože samozřejmě ne každý, nebo resp. většina nemá zkušenosti se zbraněmi, se střelectvím a podobně. To je asi pochopitelné. Ale někdo má potřebu to tady ventilovat.

Myslím si, že to, co říkal pan poslanec Kalousek, že se ta směrnice někdy zjednodušeně nazývá odzbrojovací, on má vlastně pravdu, to není odzbrojovací směrnice. Ta směrnice se jmenuje "směrnice o omezení legálního držení zbraní". (Tleská poslanec Jakubčík z ČSSD a kdosi v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek. Připraví se pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom několik krátkých upřesňujících poznámek k tomu, co tu zaznělo.

K panu poslanci Bendovi - my máme čtyři poslance v Evropském parlamentu, vy máte dva. Tři naši poslanci byli proti, jeden se zdržel, to znamená, nepodpořil to žádný. To zaprvé.

Zadruhé, my nemáme jiný názor než vy na tu evropskou směrnici. My máme stejný názor. My s ní nesouhlasíme a podporujeme českou vládu v tom, že to předává Evropskému soudu. My si myslíme, že tohle má být v rukou ryze národní legislativy. To, s čím ale nesouhlasíme, je hysterie, přehánění a strašení těch střelců, mezi které já také patřím. Paní poslankyně Černochová říkala, že zastupuje střelce od roku 2015. Já střelec jsem, nejen že jsem se v tom znamení narodil, ale chodím střílet. Ale mě prosím pěkně nezastupuje, protože tady straší lidi něčím, co jim nehrozí. A já se takhle strašit nechci nechat. A říkat nám střelcům žádné odzbrojení nehrozí a chodit na to s nástrojem ústavní změny je prostě nefér a předvolební populismus. To je všechno, co chci říct.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Grospič. To je zatím poslední faktická poznámka, pokud se po jeho vystoupení situace nezmění. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Tímto bych prostřednictvím vás požádal o to, že bych zároveň stáhl svou řádnou přihlášku do diskuse, protože si myslím, že v rámci urychlení a potřeby přijetí tohoto zákona asi by to bylo vhodné. Nicméně přesto bych chtěl tady vyslovit svůj názor, který mě k tomu vede, proč jsem chtěl vystoupit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP