(12.50 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Je příznačné, že oněmělý klub poslanců ANO se k tomu nevyjadřuje, přestože finance a členové rozpočtového výboru - dívám se, dívám se, jestli vidím kolegy z rozpočtového výboru. Vidím je tady za klub ANO, jsou tady. Tak já to pokládám... Pro to, abych se k tomu mohl nějak věrohodně postavit, abychom zvážili všechno, co to znamená, si myslím, že názor pana ministra Andreje Babiše by tady měl zaznít. Z tohoto důvodu navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra financí, tak abychom si mohli poslechnout jeho stanovisko, názor financí na dlouhodobé a zásadní dopady toho, o čem máme hlasovat. Děkuji.

Čímž dávám procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já jsem si ho zapsal, děkuji vám za něj. Dám o něm hlasovat bez rozpravy. Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Nejprve zopakuji procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. A ještě předtím, než jej zopakuji, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opět svými kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu a ten zní, aby tento bod byl přerušen do přítomnosti ministra financí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 348, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 39, proti 92. Tento návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Chtěl bych požádat kolegyně a kolegy o to, abychom tento bod dojeli i po jedné hodině, dohlasovali. A proto bych žádal... (Připomínky z pléna.) Tak sorry, tak to jsem nevěděl, že se jede do 14 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dle jednacího řádu se ve středu a v pátek třetí čtení dají hlasovat až do 14 hodin.

Nyní eviduji faktickou poznámku pana poslance Michala Kučery. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Tak odpovědi od pana ministra financí se nedočkáme, jelikož jste si odhlasovali, že nechcete vědět, jakou díru do státního rozpočtu nám tento návrh, tato novela zákona způsobí. Je to samozřejmě vaše rozhodnutí, váš hazard s veřejnými financemi. Ale nejenom s veřejnými financemi, ale je to samozřejmě váš hazard s daněmi, které platí pracující rodiny, které to všechno zaplatí. To, že nechcete vědět, kolik nás to bude stát, je samozřejmě vaše věc. Jak tady říkal správně kolega poslanec Fiedler, který říkal, že tady ANO mlčí. No ANO mlčí. Samozřejmě je logické, že na jednu stranu si mnozí z nás a samozřejmě i z vládní koalice uvědomují, že dopady na státní rozpočet budou veliké. Že to zaplatí právě pracující rodiny, že to půjde z jejich daní. A že na druhou stranu si uvědomují taky zejména tady členové hnutí ANO, že se blíží volby a že hlasovat proti by nebylo úplně komfortní. Takže ty dárečky prostě rozdávat budeme.

Takže dnes se politika smrskla na to, že budeme prostě rozdávat dárečky. Že nebudeme chtít žádné vládní koncepce, že nebudeme chtít nějaká dlouhodobá řešení. A prostě v okamžiku, když se někdo náhodou ozve proti tomu, že to není systémové, že ty dopady nejsou vyčísleny, že dopady budou placeny právě z daní pracujících rodin, tak bude v tisku označen jako ten, kdo hlasuje tu proti seniorům, tu proti dětem, tu proti nezaměstnaným, tu proti jiným sociálně slabším. Takže dneska se politika zužuje na pouhé rozdávání dárečků. To je politika vládní koalice.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Tak já zkusím, vážený pane předsedající, dámy a pánové, ještě doplnit to, o čem jsem hovořila ve svém předchozím vystoupení. Ještě jednou apeluji jak na představitele vládních stran, tak na celou Poslaneckou sněmovnu, že je žádoucí, abychom skutečně nalezli shodu napříč politickým spektrem, protože celá situace budoucích důchodců by měla znamenat komplexní řešení, koncepční řešení, na kterém bychom se všichni shodli. To, že toto řešení se nedá prosadit nebo vyřešit na základě jednoho volebního období, je jasné, protože shoda a vyrovnání důchodů a důchodového účtu skutečně se musí dělat s vizí minimálně na 20 roků, tedy s tímto výhledem. Na druhou stranu to ale neznamená, že nebudeme dělat nic. A bohužel současná vláda promeškala příležitost jednak vysokých příjmů díky růstu hospodářství, ponechala si vyšší hladinu daně z přidané hodnoty, zrušila přitom důchodovou reformu, ke které tyto výnosy měly být určeny nebo využity.

Zaznělo tady mnohé. O té jedné třetině na jednu polovinu ve valorizačním mechanismu, ve vztahu k průměrné mzdě jsem již hovořila. Ještě jednou: Vůbec nám nepomůže navyšovat tento zlomek ve vztahu k průměrné mzdě, tedy tu jednu třetinu na jednu polovinu, pokud budou nízké mzdy. Kdybychom se starali o to, aby naše země nebyla levnou montovnou Evropy, podporovali řádně vědu a výzkum, podporovali výrobu s vysokou přidanou hodnotou, jedině tak můžeme zajistit bohatnutí společnosti, růst mez a potom i ten valorizační mechanismus jednou třetinou bude vhodný.

Zaznělo tady, že vstoupilo do tohoto spoření, tedy do této reformy, vstoupilo pouze 80 tisíc střadatelů. Ano, občané byli varováni, že pokud se Česká strana sociálně demokratická dostane k moci, tak tento povinný důchodový systém zruší. Tato důchodová reforma byla prosazena jako nepovinná, tedy dobrovolná. Přesto tato současná vláda důchodovou reformu zrušila.

Takže to je několik tady poznatků ještě, poznámek k tomu, co zde zaznělo. A pan premiér má pravdu v tom, že poměr mezi výší penze, tedy ze 45 % průměrné mzdy klesá na 40 %, ovšem výhledově bude klesat dál. Proto jsme museli i my přistoupit jednak k řešení tzv. malé důchodové reformy kvůli řešení zásluhovosti, to byla povinnost na základě rozhodnutí Ústavního soudu. Ale tam jsme vlastně viděli tu situaci, která tady stejně nastane během dalších roků, že se bude neustále snižovat poměr výše penze, výše důchodů k průměrné mzdě. A právě proto jsme přistoupili k důchodové reformě, aby byla možnost přesměrovat část odvodů, které jsou povinné, na spoření jednotlivých střadatelů. Pokud to nebudeme dělat, tak budeme jenom trpně čekat jako trpní čekatelé na snižování úrovně mzdy (důchodů) ve vztahu k průměrně mzdě. Nic jiného nenastane, to jsou úplně obyčejné matematické zákonitosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP