(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Mám tu čtyři faktické poznámky. Nejprve s faktickou poznámkou paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, po ní Jitka Chalánková, po ní pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Ivan Gabal. Ještě než dám slovo paní poslankyni, tak pan poslanec Simeon Karamazov se omlouvá dnes od 11.30 z osobních důvodů.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Slyšeli jsme tady od pana premiéra, že jsme jediní v Evropě, kteří mají variabilní věk odchodu do důchodu, který se průběžně zvyšuje, a to je tedy jako důkaz toho, že je to špatně. Tak já vám řeknu, pane premiére prostřednictvím předsedajícího, že jsme jediní v Evropě, kteří teď budou mít, pokud to tedy projde schvalovacím procesem až do konce, diferencované odvody podle počtu dětí. A to vám nevadí? Takže na jedné straně být jediní v Evropě s jedním parametrem toho systému je na závadu, a na druhé straně to, co zavádíte vy, kde se vlastně jedná opravdu o jasné znepřehlednění systému vytvoření mnohem složitějším, to už je v pořádku, byť víme, že jediná země, která se pokusila o to zavést tento nástroj, bylo Slovensko, kde to po dvou letech zrušili. Tak to nevadí. Tak to je jedna věc. To je jedna poznámka. To je zajímavé.

Další věc. Vy jste říkal, že to je jistota pro lidi, že budou mít jasnou hranici, kdy do důchodu půjdou. Já tady mám vytištěný ten zákon, o kterém jednáme, včetně důvodové zprávy. (Ukazuje štos papírů.) Dovolila bych si z toho citovat § 4a, který se tam nově vkládá, řeší, že Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě do 30. června kalendářního roku, který končí číslicí 4 nebo 9, zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci atd. Já vám to věnuji, pane premiére, abyste si to mohl přečíst, abyste věděl, o čem tady jednáme. Protože vy už v samotném návrhu zákona říkáte, že se to má přehodnocovat. Takže jakápak jistota? Jistota na jak dlouho? Na další dva roky? Nebo vlastně do roku, který končí čtyřkou, a do roku, který končí devítkou? Abychom to řekli zcela pregnantně, jak to v tom zákoně je. (Předává vytištěný zákon premiérovi.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně, i za dodržení času. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Eviduji tři faktické poznámky. První vystoupí paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji i paní kolegyni předřečnici, protože jsem chtěla právě tohle říci, že místo jistoty spíše uvádíme ty další generace do nejistoty. Zřejmě mě pan premiér nějak moc neposlouchal, protože pokud měníme valorizační mechanismus z jedné třetiny na jednu polovinu, tak se opravdu velmi něco změní. Jedna třetina je vždycky jednou třetinou. A pokud porostou průměrné mzdy, tak i ta jedna třetina bude samozřejmě vyšší a ta valorizace bude vyšší. To už jsem tady jasně řekla a není třeba to v tom měnit. Buďto společnost bohatnout bude, nebo nebude.

Pokud mluvíte o tom, že do velké důchodové reformy vstoupilo pouze 80 tisíc lidí, no samozřejmě. Od začátku byli varováni, že pokud se sociální demokracie dostane k moci, tak tuto důchodovou reformu zruší. My jsme ji zavedli jako nepovinnou, dobrovolnou, což samozřejmě je na vadě tohoto systému, protože odváděná 3 % jsou vždy 3 % a je úplně jedno, jestli z vyšší, nebo nižší mzdy, protože vždycky jsou to procenta. To je procentuální odvod.

Pokud hovoříte o tom, že Slovensko či Maďarsko zrušilo svůj důchodový spořicí pilíř, ano, byla tam mnohem vyšší procenta, která byla odváděna na spoření. Ale oni je zapojili zpět rozhodnutím státu do toho státního rozpočtu, ale my je tam odvádíme přece pořád také, protože pokud odvody na sociální pojištění nesnižujeme, tak je tam stejně odvádíme stále.

Pokud jde o to, že naši budoucí důchodci po roce 2030 budou mít jistotu, kdy půjdou do důchodu - no právě že nebudou. A znovu bych se musela vrátit k trojčlence: přepočítáme, přehodnotíme, my vlastně nevíme, a pak možná budeme muset něco udělat.

Evropské země bohužel musí také přistupovat k tomu, že zastropování věku odchodu do důchodu, které mají dnes, a to i na 67 let, budou muset přehodnocovat. U nás je extrémní závislost na prvním průběžném pilíři. V jiných zemích jsou tam ještě další možnosti spoření, zaměstnaneckého připojištění a jiné zabezpečení na stáří. Lidé prostě během svého života na to zabezpečení (upozornění na čas) nespoléhají pouze na ten státní pilíř. Pak už bych hovořila o tom, co jste řekl. Ano, bude klesat podíl vazby důchodu na průměrnou mzdu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Paní poslankyně, omlouvám se, přihlásila jste se s faktickou poznámkou. Když tak se přihlaste řádně do rozpravy, udělím vám slovo.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Připraví se pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: K tomu, co tady zaznělo. Samozřejmě je třeba nějakým rozumným způsobem stanovit nebo omezit věk odchodu do důchodu, aby... Prostě není možné to stále donekonečna posouvat, obzvláště u některých profesí.

Ale co jsem chtěl říct, co už tady říkali předřečníci, a určitě to zazní i od některých dalších, kteří, vidím, že jsou přihlášeni na tabuli. Já opravdu postrádám... A já jsem byl jeden z těch... My jsme to měli ve volebním programu, který já tedy dodržuji, přestože jsem dnes nezařazený, a hlasoval jsem pro zrušení druhého pilíře také. Ale to, v čem má pravdu pravicová opozice, je to, že jsme sice jednu věc zrušili, ale ta koncepce není. A v tuto chvíli jestliže se bude měnit, nebo nastavovat jinak pravidla odchodu věku do důchodu, a já s tím souhlasím - ale jsme na konci volebního období, a co tady zaznívá dnes a denně, včera, dnes, prostě tato vláda nepřipravila důchodovou reformu. Toto je jen nějaká dílčí změna. Na konci volebního období dělat takovéto zásadní kroky... Řekněme si upřímně, co bude dál? Jak budou důchody financované? To tento návrh neřeší. Nevíme, co bude do budoucna. Je to pouze předvolební období a těchto návrhů, jak už říkali mí další předřečníci, vidíme více a více se zásadními zásahy do státního rozpočtu, což já jako člen rozpočtového výboru nesu velmi nelibě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Ivana Gabala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, kolegyně, kolegové, napsal jsem si pozvánky na velikonoční přání, tak ho uplatním. (Ukazuje velikonoční přání.) Přeji vám všem hezké Velikonoce.

Ale k věci. Já jako koaliční poslanec to podpořím, samozřejmě máme to v koaliční smlouvě. Ale čekal jsem, že práce na důchodovém systému bude vnímat daleko zásadnější, širší témata, ne jenom krátkozrace jedno volební období. Řeknu která. Kromě toho, že počtvrté v tomto volebním období říkám, že zrušení předchozího pilíře byla hrubá rána do důvěry lidí ve stabilitu našeho důchodového systému a byla to chyba, tak říkám, že zaprvé dlouhodobá perspektiva demografického vývoje stojí za zájmem některých evropských zemí na přechodu k vícerychlostní Evropě. Analýzy to uvádějí dokonce na prvním místě. Analýza atlantické komise americké uvádí demografický vývoj v Evropě jako hlavní hrozbu mezinárodnímu postavení Evropy. V roce 2080 už budeme představovat malé procento globální populace. V témže roce 2080 budou na jednoho důchodce jenom dva ekonomicky aktivní, v současné době jich je pět. A v roce 2080 bude v Evropě zhruba 15 až 17 % lidí nad 70 let. To znamená, náš zájem dlouhodobě je, jak prodlužujeme střední délku života, a tady jsme to dokázali za 20 let o 10 let, udržovat maximálně dlouho lidi ekonomicky aktivní nejenom kvůli bezrezervovému důchodovému systému, ale aby se taky o sebe dokázali postarat v oblasti sociálních nákladů a podobně.

V tomto případě podle mého názoru nasazení důchodového limitu, které ještě si navíc já beru osobně od paní ministryně (upozornění na čas), je podle mého názoru krok ve zcela opačném směru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku. A nyní tedy řádně přihlášení. První vystoupí pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP