(11.30 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Jinak ten samotný návrh řeší věk odchodu do důchodu, a to až od roku 2030, takže se to týká těch, kterým je dnes tak zhruba kolem 50 let. Takže opět tady v tomto směru věc, která se může ještě několikrát změnit, než se to těch lidí skutečně dotkne. Vy to moc dobře víte, ale tvrdíte, jak tady tímhle způsobem těm lidem pomáháte. A přímo v tom návrhu je napsáno, že ty další vlády by měly řešit přehodnocení věku odchodu do důchodu. Takže si tady hrajeme na sebe takovou hru. Není to nic jiného. Doslova bych si to troufla nazvat habaďůrou, protože nic jiného to není. Je to taková habaďůra na voliče, že my vám tady teďka zaručujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech, ale už neříkáme to B, už neříkáme ty podmínky, už neříkáme, kdy to bude. Takže tohleto je jediné, co dokážete v rámci důchodového systému v České republice nabídnout. Už neřešíte ty další stránky toho systému, které prostě nejsou jenom o věku odchodu do důchodu. Už neřešíte to, jestli odvody budou tak, jak jsou vysoké, i nadále, nebo jestli je třeba budeme nějakým způsobem měnit. Z tohohle hlediska je to vrcholně nezodpovědné, je to vrcholně populistické a netvrďte že ne. Je to tak. A v tomhle tom směru samozřejmě takové věci nemůžeme jako TOP 09 podpořit. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni. S přednostním právem pan zpravodaj. Omlouvám se. (K připravené poslankyni Chalánkové.) Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ono se teď těžko hovoří, protože... Tu 1 200, tu něco... To jsme opravdu čučkaři, já s tím souhlasím. Akorát mě mrzí, že u těch restitucí jsme pustili 170 mld. No to bylo trošičku jiný kafe.

Teď k tomu, co máme před sebou, protože nechci zabíhat ani do důchodové reformy. Myslím si, že není populistické změnit valorizační mechanismus, který tady už je hodně dlouho, a je potřebné, aby se ten valorizační mechanismus změnil. A já myslím, že tak jak byl navržen... To není o populismu. To je o tom, že ti důchodci skutečně potřebují větší finanční prostředky, než v současné době mají. A proto ten pozměňovací návrh, který jim to umožní.

Já jenom snad pár slov o výboru pro sociální politiku, který projednával tento návrh zákona a shodl se na několika bodech, o kterých potom budu hovořit, až se budeme zabývat procedurou. Jak už bylo řečeno paní ministryní, není těch bodů moc, jsou vlastně čtyři a potom návrh jako celek. Čili až bude na mě řada, abych se s tou procedurou vypořádal, tak ke každému bodu řeknu určité věci, abyste věděli, o čem přesně se hlasuje. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pardon, paní poslankyně, ještě smršť faktických poznámek. Omlouvám se. (K poslankyni Chalánkové.) Nejprve pan předseda Michal Kučera, po něm paní poslankyně Jana Hnyková, po ní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Vše faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jen bych krátce navázal na slova svého předřečníka, pane předsedo. Když nevíme kudy, tak vytáhneme církevní restituce.

Já chci říct, že tato vládní koalice nebyla schopna za celou dobu své vlády předložit důchodovou reformu. Všechno hned slepí nějakými pozměňovacími návrhy a dílčími návrhy. Kdybyste přišli s důchodovou reformou, nemuseli jsme tady řešit stokoruny a stodvacetikoruny. Je to jenom vaše chyba a vaše neschopnost jako vládní koalice.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Jana Hnyková a její faktická poznámka, po ní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tak už také napotřetí. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěla své kolegyni ze sociálního výboru paní Pekarové Adamové vzkázat, že vrcholně nezodpovědné vůči seniorům je to, že teď v době ekonomického růstu bychom jim neměli zajistit důstojný život. Polovina seniorů v České republice se nedostává ani na průměrný důchod. A nechci tady uvádět další čísla, kolik seniorů žije v chudobě. Já si myslím, že si dnešní senioři zaslouží to, aby měli důstojný život, aby ty roky, kdy dostávali velmi nízkou valorizaci toho důchodu, byly za námi, abychom se k seniorům současným i budoucím vždy chovali slušně, protože pro tuto společnost odvedli kus práce.

A chápu, taky mi vadí, že to přišlo pozměňujícím návrhem. Já už jsem se k tomu vyjádřila v té první části. Nedá se nic dělat, ale prostě je to tady na stole a myslím si, že bychom se k tomu měli postavit odpovědně, protože senioři v České republice si to zaslouží. Děkuji za pozornost. (Ozývá se pár tleskajících.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, vaše faktická poznámka.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Jenom k mé předřečnici vaším prostřednictvím. Ona totiž ani polovina lidí nedosáhne třeba na ty průměrné mzdy. Ono je to podobné s těmi důchody potom samozřejmě. To je logické z hlediska toho, jak v tomto směru jsou navázány důchody na ty předchozí výdělky také.

Ale já jsem chtěla zejména také prostřednictvím opět pana předsedajícího k panu Zavadilovi, panu předsedovi výboru. Zeptat se, když tedy kritizuje to, že my kritizujeme ten pozměňovací návrh jako populistický, že si tohleto nesmíme jakoby dovolit říci. Tak se ptám, proč za tři a půl roku nebyla tato změna, valorizační mechanismus, připravena tak, aby prošel běžně připomínkovým řízením, proč to nebylo už v samotném návrhu zákona a proč to máme tady jako pozměňovací návrh. Proč prostě řešíme takovouto zásadní věc, byť se na ní shodla důchodová komise, která ji doporučila, tak proč ale takovouhle věc běžně nepředkládá ministerstvo, ale předkládá ji jeden poslanec jako pozměňovací návrh? Na to bych ráda znala odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Michal Kučera a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jenom krátce zareaguji na svou předřečnici paní poslankyni Hnykovou. Já samozřejmě a celá TOP 09 souhlasíme s tím, že naši senioři si zaslouží kvalitní život. Kvalitní život a kvalitní budoucnost si zaslouží i současné generace, střední generace i naše děti. Ale co si hlavně zaslouží, je jistota, jak budou vypláceny důchody v době, kdy budou v seniorském věku. A tu jistotu jim bohužel nedáváme. My tady řešíme nějaké ad hoc návrhy, se kterými se tady přichází ve formě pozměňovacích návrhů. A navýšení, pokud vím, je průměrně 500 korun. Tak proč to není třeba 1 000 korun, 1 200 korun, 2 000 korun? To si přece naši senioři taky zaslouží. I 3 000 korun si zaslouží.

Celý tento pozměňovací návrh, pokud vím, je mimo celý důchodový systém. A co říkáme my? My žádáme tuto vládu, aby přišla s návrhem důchodového systému. Bohužel nepřišla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zaznělo tady již mnohé. Tato novela zákona o důchodovém pojištění by se mohla také nazvat čekání na zázrak. Anebo, což možná není namístě na tomto poli, nebo na tomto plénu, ale připomíná to situaci člověka, který padá z jedenáctého patra vysokého domu a je už tak na úrovni pátého, už čtvrtého a říká si: Pořád dobrý. Hlavně když mě zase zvolí na ty čtyři roky, třeba.

Teď bych se chtěla vyjádřit k samotnému návrhu této novely a potom k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

K zastropování věku odchodu do důchodu na úrovni 65 let se vedla poměrně velká debata, jestli ano, nebo ne. Problémem je, že takovéto zastropování neřeší v důchodovém systému ale absolutně nic. Jednak se samozřejmě týká až těch lidí, kteří odejdou do důchodu až po roce 2030, to je jedna věc, takže my tady stanovujeme úkoly pro následující politické reprezentace. A pokud se budou občané blížit tomuto důchodovému věku, tak se zjistí při tom přepočítávání, že lze s nejvyšší pravděpodobností blížící se jistotě zjistit a vypočítat, že tato hladina nebude udržitelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP