(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo má nějaké připomínky či jiné návrhy k proceduře. Jestliže nikdo takový není, budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 334, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o načtené legislativně technické úpravě paní poslankyně Hnykové, která se týká bodu B2, kde doplnila, že jde pouze o doplnění článku 3 /novela zákoníku práce, nikoliv jeho nahrazení/. A týká se to článku 3 paragrafu 16 odstavce 2 - diskriminace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru?

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: K tomu není stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? Legislativně technické úpravy.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já tady žádné nevidím. Ale jinak souhlas.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ony byly načteny až teď paní Hnykovou. Já jsem to teď zdůvodňovala.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová To byly tyto? Pardon. Tak samozřejmě souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže souhlasí paní ministryně a už ví, s čím souhlasí. Díky. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: A ještě zde mám poznámku od legislativy, že legislativně technické pozměňující návrhy E3 a G6, které se týkají účinnosti, jsou nehlasovatelné, protože navrhují upravit účinnost shodně s původními návrhy novely zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To jenom pro upřesnění, ale my budeme hlasovat o návrhu legislativně technických úprav tak, jak je paní zpravodajka přednesla. Vyjádřila k nim souhlas stejně jako paní ministryně.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 335, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat společně o A1 až A3, dále A5 až A6. Jedná se o usnesení výboru pro sociální politiku z 25. ledna 2017 a jedná se o část uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání atd.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko, prosím. (Kladné, doporučuji.) Paní ministryně? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o A1 až A3, A5 a A6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 336, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat samostatně o bodu A4 a v případě schválení jsou nehlasovatelné body D2, F1 až F3. A týká se to článku 3 paragrafu 307b. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o A4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 337, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o bodu B1, což je pozměňující návrh paní poslankyně Hnykové a jedná se o článek 1, kde byl vkládán nový bod 10, a jedná se o diskriminaci a stanovisko výboru je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 338, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Dále budeme hlasovat o bodu B2, také paní poslankyně Hnykové, a jedná se o úpravu článku 3 paragrafu 16 odstavce 2, také ta diskriminace. A stanovisko - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o B2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 339, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o bodu C1 společně s C2, což je pozměňující návrh paní poslankyně Kailové a jedná se o platební neschopnost zaměstnavatele. Vláda může v odůvodněných případech nařízení prodloužit délku rozhodného období a mzdové nároky atd. A stanovisko je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu C1 a C2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 340, přihlášeno 168 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o bodu D1, což je pozměňující návrh pana poslance Sedi a jedná se, jak už tady bylo řečeno, o zvýšení stanovené kauce z 500 tisíc na 1 milion korun a stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu D1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 341, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní jsme měli hlasovat o bodu D2, ale tím, že - jak už jsem uvedla v úvodu - pan poslanec Seďa nenačetl ty legislativně technické úpravy, stal se tento návrh nehlasovatelný.

Dále budeme hlasovat o bodu E1 společně s E2, což je pozměňující návrh pana poslance Janulíka a týká se to paragrafu 66, dosavadní novelizační body se nahrazují, a je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 dočasné přidělení cizince k výkonu práce k uživateli, krajská pobočka úřadu práce může povolení k zaměstnání vydat pouze tehdy, atd. jak je uvedeno. A stanovisko je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o E1, E2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 342, přihlášeno 169 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní jsme měli hlasovat o bodu F1 až F3, což je paní poslankyně Pekarové Adamové, ale protože byl schválen bod A4 a B2, jsou tyto návrhy nehlasovatelné, a budeme tedy hlasovat o bodu F4, což se týká návrhu - bod 5 se ruší, tedy paragraf 60 se doplňuje odstavcem 13 - posouzení žádosti ke zprostředkování zaměstnávání. A celý tento navržený bod se ruší. A stanovisko je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 343, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 110. Návrh nebyl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP