(10.20 hodin)
(pokračuje Vilímec)

. Jsme před volbami, meze tvořivosti zřejmě neexistují, takové té lidové tvořivosti, a skutečně se začíná opakovat ten rok nebo první pololetí roku 2006. Tehdy také součástí vládní koalice, pokud se nemýlím, byla sociální demokracie a KDU-ČSL. To znamená, opakuje se to navlas stejně jako před těmi jedenácti lety. Tehdy se zatížily mandatorní výdaje 70 miliardami. Pan předseda vlády, který byl ministr financí, aspoň v tom dalším volebním období tvrdil, že on pro takové změny nehlasoval.

Jenom si připomeňme, jaké pozměňovací návrhy zde byly načteny. V rámci tohoto tisku byly předloženy návrhy na zvýšení hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na dítě - to načetl pan předseda Sklenák, na zavedení takzvaných přídavků na dítě ve zvýšené výměře - také pan předseda Sklenák, zvýšení výše příspěvků na úhradu potřeb dítěte dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, nebo v rámci stejného zákona i zvýšení odměny pěstounům. Pan poslanec Sklenák v rámci tisku navrhuje i dokonce novelu zákona o dani z příjmů - to je klasický přílepek - a zvýšení daňového zvýhodnění i pro jedno dítě.

Ptám se, pouze řečnicky, nevím, proč se tento návrh nezapracoval do tisku 873, do daňových zákonů, které jsme schvalovali před týdnem. Rozumím tomu, že se na daňové zvýhodnění připadající na jedno dítě trochu pozapomnělo. A také jsme ochotni tento pozměňovací návrh podpořit. Ale pak by mělo být to přechodné ustanovení aspoň stanoveno obdobně jako v těch daňových zákonech, což také není. To znamená, to je prostě tvořivost, která není ani profesně dobře vyargumentována.

Jsou tady návrhy na rozšíření nároku na pohřebné. Nebudu to dál opakovat, každý si to může přečíst. A nechci upírat nebo ubírat jakékoliv právo vznášet tyto pozměňovací návrhy na konci volebního období. Je ale s podivem, že za těmito návrhy skutečně stojí většinou koaliční poslanci, a především poslanci za Českou stranu sociálně demokratickou, a je evidentní, že s postupujícím časem se vláda jako celek už na ničem nedokáže v zásadě dohodnout. Včera jsme byli svědky debaty kolem sociálního bydlení.

Dámy a pánové, já si takto odpovědný přístup k sociální oblasti nepředstavuji, a proto za klub Občanské demokratické strany oznamuji, že právě z důvodů, jak byly navrženy tyto pozměňovací návrhy, většinu z těchto nápadů aktivně podpořit nemůžeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Dobré dopoledne. Nebudu zdržovat, protože moje vystoupení se týká vystoupení pana poslance Sklenáka. Myslím, že říkat, že veřejné finance jsou v pořádku, zkrátka není možné. Přece víme, proč loni dopadly, tak jak dopadly, a dopadly pozitivněji než v těch předešlých letech. Bylo to zejména proto, že se dočerpávaly evropské peníze, čili přitekly peníze navíc. A byla to nedostatečná investiční činnost této vlády, která znamenala pozitivnější vývoj veřejných financí oproti minulosti.

Podívejte se jenom na to, jak se vyvíjejí úrokové sazby po tom, co skončily devizové intervence. To je také věc, u které jste se chlubili, že je to výsledkem dobrého hospodaření této vlády, že nám klesají úroky. Nicméně podívejte se na tento krok, kdy Česká národní banka devizové intervence ukončila, tak okamžitě ty úrokové sazby vystřelily nahoru. Je zkrátka vidět, že veřejné finance strukturálně zdravé nejsou, podléhají ekonomickému cyklu a výsledek hospodaření státu vždy bude odpovídat tomu, jaký ekonomický růst jsme měli. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče za dodržení času. A nyní s řádnou přihláškou pan ministr Chvojka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu, který je v proceduře pod číslem 20 - body H1 až H4. Už jsem o tomto pozměňovacím návrhu samozřejmě mluvil v rámci druhého čtení.

Mám za to, že v České republice máme jednu velkou nespravedlnost, kterou by tento pozměňovací návrh mohl a měl vyřešit. Ta nespravedlnost je v tom, že žena, která má jedno dítě, bere naprosto stejný rodičovský příspěvek jako žena, která má děti dvě nebo tři nebo čtyři, což si myslím, že není spravedlivé, když si vezmete, že například s dvojčaty máte dvakrát větší náklady za ošacení, dvakrát větší náklady za pleny, dvakrát větší náklady za velmi drahé očkování, tak si myslím, že není spravedlivé, že žena - je to většinou žena, kdo pobírá tento rodičovský příspěvek -, bere naprosto stejný finanční obnos jako žena, která má dítě jedno. A samozřejmě pak je tam ještě ta druhá nespravedlnost, že žena, která má dítě jedno a za dva roky další, tak jí nabíhá ten rodičovský příspěvek znovu, a pobírá tedy o mnoho víc než ta žena, která má děti dvě najednou. Podle mého názoru je to nespravedlivé. Byl bych rád, aby se to změnilo. A prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Má to logiku.

Rozumím argumentům, když někdo říká: ale ten rodičovský příspěvek není nějaká odměna za dítě, ale je to náhrada mzdy za to, že ta žena nechodí do práce. Přemýšlel jsem nad tím, kam to narovnání stavu zařadit, ale nenapadlo mě nic jiného než do zákona o státní sociální podpoře do rodičovského příspěvku. Kdybych to dával například do přídavku na děti, tak to úplně rozbije koncept přídavků. Takže tohle je podle mě jediná přijatelná alternativa, kdy těmto rodičům s vícerčaty můžeme pomoci.

Tudíž vás prosím velmi moc, je to opravdu věc, která není spravedlivá, když máte jedno dítě nebo tři, tak berete stejný rodičovský příspěvek. A samozřejmě jde o to, že byť jste říkali, je to náhrada pro ženu za to, že je doma a není v práci, tak ty peníze používá rodina pro ty děti, tudíž je to určitým způsobem finanční... Ono to vyjde beztak na ty děti, to nejde té ženě za to, že není v práci.

Takže prosím vás o podporu. Podporuje to i klub dvojčat a vícerčat. Je to logické. Děkuju za podporu. Díky.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Musím vás pochválit, že jste nezneužil svého přednostního práva. Počkal jste si, až na vás vyjde řada.

Nyní s faktickou poznámkou paní zpravodajka Pastuchová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Opět musím reagovat na vystoupení pana ministra, protože musím znovu zopakovat, že rodičovský příspěvek, jak řekl on sám, je na potřebu rodiče, který přestal pracovat. Na potřebu dětí stát přispívá formou jiné dávky státní sociální podpory - přídavkem na dítě.

A dále, co tu už řekli i kolegové. Mě mrzí, že toto je podáváno pozměňovacím návrhem. Myslím si, že vzhledem k dopadu, který by to mělo na státní rozpočet, by bylo vhodné toto řešit na úrovni koaličních partnerů, a nikoli tímto pozměňovacím návrhem.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Chvojka. Máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Chtěl bych reagovat na paní zpravodajku. Ona má pravdu v tom, jak už jsem říkal, není úplně logické to dávat do rodičovského příspěvku, nicméně ono to ani nikam jinam dát nejde. Co se týče přídavku na děti, máte pravdu. Ale přídavek na děti je pro děti do 6 let 500 korun. To znamená, tu nevyváženost, tu nespravedlnost to absolutně nevyřeší.

Tudíž já opakuji, prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to věc, která se řeší už velmi dlouho. Už velmi dlouho několik různých poslanců napříč různými politickými stranami v průběhu různých funkčních období to slibovalo, že toto vyřeší. Nikdo to neudělal. Je to věc, která je nespravedlivá. Opakuji, je to nespravedlivé, když máte jedno dítě nebo tři, že ta žena bere stejný rodičovský příspěvek 7 600, přitom má náklady třikrát vyšší. Ty peníze se utratí beztak za děti, utratí se za stravu, utratí se za ošacení, utratí se za velmi drahé očkování. Už jenom pro jedno dítě je to očkování velmi drahé. Teď si vezměte, že máte tři.

Tudíž já doufám, že ta nespravedlnost, která objektivně existuje, se vyřeší, a doufám, že tuto věc podpoříte. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP