(16.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní ministryně, velice oceňuji ty kroky, které jste udělala v oblasti občanského vzdělávání, a naprosto nezpochybňuji, že kompetence v oblasti matematiky, cizího jazyka a češtiny jsou velice důležité. Ale opravdu jsem velmi znepokojena těmi výsledky průzkumu Člověka v tísni, který zkrátka ukázal, že je tam naprosto nedostatečná mediální výchova. Naprosto nezpochybňuji to, co jste říkala, to znamená, že na mediální výchově se mají podílet i další subjekty, že je tam i role rodiny, veřejnosti, celé společnosti. Ale přesto si myslím, že si nemůžeme dovolit právě proto, že je to i bezpečnostním rizikem, úroveň toho, jak naše veřejnost je schopna například rozeznávat pravdivé zprávy od lživých a podléhat dezinformacím. Právě proto si myslím, že situace se velice mění a i na úrovni škol je potřeba tomu věnovat větší pozornost, tak abychom zlepšili i ty výsledky, tak jak z toho průzkumu vyplynuly. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ještě bych si dovolila doplnit, paní poslankyně, ale samozřejmě i vám, vážení kolegové a kolegyně, to, že vláda se chystá, jestli se nepletu v květnu tohoto roku, schvalovat koncepci občanského vzdělávání. A také bych zmínila počin této vlády, kdy na Ministerstvu vnitra vznikla speciální skupina, která má právě za cíl bojovat s nepravdivými zprávami a samozřejmě pracovat s internetovým prostředím.

To znamená, moje starost je zkrátka jenom ta, abychom se o tato témata, která jsou silná a která souvisejí se stávající velmi dynamicky se měnící dobou a novými hrozbami, abychom se o tyto starosti dělili. Abychom se netvářili, že jsou to právě školy, které nás spasí. Proto vás prosím, abyste o tom přemýšleli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Štětinu a připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Vážený pane ministře. Úsvit národní koalice je stranou, který není zmítána žádnými korupčními skandály, a z vystoupení poslanců této strany je zcela evidentně vidět, že proti korupci nesmlouvavě bojují. Například OKD, financování letecké záchranné služby, nesouhlas s Kalouskovými návrhy a tak dále. Není tajemstvím, jak náš soudní systém a naše soudy pracují, jak jsou jednotlivé kauzy souzeny, vraceny k došetření a pingpongovým způsobem předávány nižším a potom zase vyšším instancím. Názornými učebnicovými příklady jsou například kauzy Davida Ratha, Nagyové, CASA, pandury a řada dalších. Slovy klasika lze říci: voda teče, slova se mluví a léta běží. Svědci zapomínají, důkazy se záhadně ztrácejí, a tak korupční kauzy pomalu směřují k ukončení bez potrestání, jak je tomu například právě i u financování letecké záchranné služby. A když náhodou nějaká kauza dospěje k pravomocnému odsouzení, tak nastoupí prezidentská amnestie.

Ústecký kraj je veřejnosti znám pod pojmem "ústecké Palermo". Není tajemstvím, že v tomto kraji je státní správa dysfunkční, a to zejména z důvodu existujících klientelistických a nepotistických vazeb, o čemž svědčí květnová světově věhlasná kauza ROP Severozápad nebo povolení výstavby fotovoltaické elektrárny v ptačí rezervaci na Moldavě v Krušných horách.

Vážený pane ministře, je ve vašich silách tento stav alespoň částečně řešit? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si tedy odpovědět na tu naposledy položenou otázku. V mých silách je částečně řešit tento stav. Ale skutečně jen částečně a přesněji řečeno v rozsahu pravomocí, které jsou dány ministrovi spravedlnosti. Rozhodně nejsem někdo, kdo by jakkoliv chtěl volat po jejich rozšíření. V mnoha případech, a často v těch, které vyjmenováváte, bych snad chtěl v tu danou chvíli mít možnost s tím něco udělat. Tak si pak vždycky uvědomím, že pokud bych takovou možnost měl, tak bych také měl možnost udělat pravý opak, něco někde zamést a někoho poškodit. Jednoduše řečeno, byly by to pravomoci, které do demokratické společnosti a do právního státu nepatří. A to je silnější hodnota.

Takže tam, kde ty pravomoci mám, tak je využívám. To si myslím, že koneckonců všichni vidí. Ať už je to stížnost pro porušení zákona v případě Rath, ať už jsou to personální změny, které proběhly a probíhají na státním zastupitelství, na soudech. Ale je zřejmé, že mé pravomoci jsou velmi omezené. Je tak zároveň zřejmé, že personální kapacity státního zastupitelství v oblasti vyšetřování těchto mimořádně závažných věcí jsou velmi omezené, protože je to prostě složité, není to běžná kriminalita. A je jen málo státních zástupců, kteří zároveň mají potřebný morální profil a zároveň mají potřebnou odbornost, schopnosti, znalosti a k tomu zkušenosti tyto věci vyšetřovat.

Takže si myslím, že třeba to, že víme, co je ROP Severozápad, je výsledek toho, že se něco mění. To, že se to mění pomaleji, než bychom si přáli, to že se to občas mění i opačným směrem, třeba přes všechny naše snahy viz loňská reorganizace policejních útvarů, to je také pravda. Ale zůstávám optimistou, a dokud nepadnu v tom boji, budu věřit, že se ho podaří vyhrát. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance, pokud si přeje vystoupit.

 

Poslanec Jiří Štětina: Tak jenom ještě velmi krátce. Samozřejmě moc děkuji za poctivá a upřímná slova pana ministra. Samozřejmě sleduji velmi pečlivě snahy, které má, které někdy skutečně jsou vidět, viz ty zmíněné kauzy a kritika některých postupů soudů. Ale rozumím tomu. A také nejsem člověk, který není pro demokracii. Takže mě vaše slova, pane ministře, velmi uspokojila a budu vám přát do vaší další práce, aby se vám ještě podařilo to další. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr si již nepřeje vystoupit. Prosím pana poslance Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Zelienková.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený nepřítomný pane ministře. Od 1. ledna 2017 provozují letecké záchranné služby v krajích noví provozovatelé. Nedlouho po zahájení nového provozu se objevily skutečnosti, které rozladily občany i odbornou veřejnost. Jedná se o tu část smluv s novými provozovateli, které říkají -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale téma té interpelace je stav implementace Zdraví 2020. To je asi ta druhá. (Poslanec Kaňkovský hledá podklady k druhé interpelaci.) Poprosím znovu o nastavení časomíry na...

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Omlouvám se všem přítomným. Takže ještě jednou.

Vážený nepřítomný pane ministře, vláda České republiky přijala v březnu 2014, a následně tak učinila i Poslanecká sněmovna, národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020. V září 2015 pak vláda přijala třináct takzvaných akčních plánů, které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata této národní strategie a rámcové rozpočty.

Je všeobecně známo, respektive minimálně v odborné veřejnosti, že pokud se týká kvality zdraví české populace, tak po roce 1989 došlo k významnému prodloužení střední délky života. Bohužel u dalšího kvalitativního parametru, kterým je všeobecně uznávaná délka života ve zdraví, tedy ta část života, kterou konkrétní člověk prožije bez významnějšího zdravotního omezení, už se České republice tak nedaří. K jejímu prodloužení dochází pouze velmi pozvolna. A zde je vidět zásadní rozdíl například ve srovnání se severskými zeměmi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP